Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 85
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0095
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
85

τήτως των στηλών, άφ' ου επί τοϋ δευτέρου, τοΰ απλούστερου τύπου εύρίσκομεν καΐ
τό δνομα τοϋ νεκροΰ (Τιμώναξ). Έκ τοΰ ότι δέ κατά τον πέμπτον αιώνα οί τοϋ πρώτου
■μετά κυματίων τύπου βωμοί ήσαν ενεπίγραφοι δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά συμπε-
ράνωμεν ότι και κατά τον έκτον αιώνα οί τοιούτοι βωμοί Οά εφερον έπιγραφήν έγχά-
ρακτον ή γραπτήν και κατ' άναλογίαν και προς τους άλλους άπλουστέρους λίθους, έφ'
-ων εΰρομεν δτι τδ αύτδ συμβαίνει. Ήσαν λοιπόν και οί, λίθοι ούτοι κατά τον έκτον
αιώνα τό αυτό, δπερ και αί ενεπίγραφοι στήλαι. Έχρησίμευον πάντιος προς τέλεσιν τών
ανηκόντων τη λατρεία τών νεκρών εθίμων, άλλ' ήσαν συγχρόνως και σήματα έπι τοϋ
τάφου παραλλήλως προς τάς στή?^ας (περι τραπεζών πρβ. Οι·&£βηάθΓίϊ, ΤΙιβΓα II σ. 106 εξ.).

Έκ τών ανωτέρω βλέπομεν δτι αί άνθεμωται στήλαι μόνον τον έκτον αιώνα
«πιχωριάζουσιν έν Σάμω. έκλείπουσαι εντελώς κατά τον πέμπτον, οί δέ βωμοί ή τράπεζαι
υπάρχουσι και κατά τον έκτον, επικρατούντες κατά τον πέμπτον αιώνα και μάλιστα από
τών μέσων αύτοΰ. Αλλά και ή μετ' αετώματος στήλη επίσης κατά τύν πέμπτον αιώνα
άπαντα (ως ή Λαμμώ Ζήνωνος έν9. άν.). Βραδύτερο ν είναι ευνόητος ή έπίδρασις τής κοι-
νής γενομένης Αττικής τέχνης, άφ' ού μάλιστα ή Σάμος κατά τά τέλη τοϋ πέμπτου αιώνος
έγένετο "Αθηναϊκή κτήσις και βραδύτερον κληρουχία. Μόνον μετά τον τέταρτον αιώνα
άρχεται νά υπερνικά πάλιν ή ανατολική επιρροή (πρβ. Ρίηΐιΐ, -ΤβΙιγο. 1905 σ. 4*
*αϊ 12ί5 εξ.).

Δημήτριος Εναγγελίδης

Σημείωσις: Περί τής ύπό τοΰ Κβΐιΐϊΐ άνευρεΟείσης και άνωτέριο έν σελ. (!4 Μνημο-
νευομένης επιγραφής άναθημάτων εις την Ήραν ύπό Περινθίων πρβ. Κ&Ηιιι (ϊιιοιηοιι
2,12;5.

Δ. Ε.
loading ...