Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 88
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
88

ΑΕ 192*

πολλάς ημέρας έκτεθειμένον τό άγαλμα κατά τον χειμώνα ούδαμοϋ έ'δειξεν εξίδρωμα
τι, ση μείον της υπάρξεως τοιαύτης πατίνας. "Αλλως τε καί τινα τεμάχια εκ των

ευρημάτων τών Αντικυθήρων^,
ιιικράς σημασίας, τα όποια
έκτοτε έγκατελείφθησαν άκα-
0(άριστα μετά της πατίνας αυ-
τών, ούδεμίαν φθοράν τοΰ με-
τάλλου μεγαλυτέραν έδειξαν·
Έκ τούτου συμπεραίνεται δτι
εις τά έν τω θαλάσσιοι βυθω
βρούνζινα ευρήματα δεν ανα-
πτύσσεται η διαβρωτικής φύ-
σεο^ς πάτινα, καίτοι ό κύριος
παράγων τοιαύτης, το χλωριού-
χο ν νάτριο ν, ευρίσκεται έν πε-
ρίσσεια. Ό ?ί.όγοςεΐνε άφ'ένός
μεν ή προφυλακτική έπίδρασις.
της άμμου και τών οστράκων,,
άφ'έτέρου δέ ούχήττονκαι πρω-
τίστως ή ελλειψις ανθρακικού·
οξέος έν τω θαλασσίω ΰδατι
καί ή μικρά ποσυτης οξυγόνου,
παραγόντων αμφοτέρων άνα-
γκαίων διά τον σχηματισμόν
τοιούτου είδους πατίνας. Παρά
ταϋτα ούχ ήττον είς μέρη τινά,
καιδή περί τοΰς όφθαλμούς,βα-
θύτερον προσβεβλημένα, όπόιτ
ήτο δυνατόν νά ύποπτευθώμεν
τον σχηματισμύν τοιαύτης πα-
τίνας, έπεθέσαμεν διά κατάλ-
ληλοι; συγκολλητικού φύλλα,
άργιλλίου, έφαρμόσαντες τήν
νεωτάτην μέθοδον τοΰ Κο8(?η-
1>6ΐ'£. Τά φύλλα ταϋτα έν περι-
πτώσει ύπάρξεοος διαβροηικής
πατίνας προσβάλλονται, οταν
ύποβοηθή καί ή υγρασία, υπό
τοΰ χλωρίου τής τοιαύτης πατί-
7 ,η . ,. - λ, η. . , - νας και Βαθμηδόν — εντός δύο

1 : υ μειραξ τον Μαραυωνος προ τον καϋαριαμοι·. ~ · ™ I 3

-τριών ημερών — διαρρέουν.

Ευτυχώς ταϋτα έπι δέκα ημέρας έτηρήθησαν κατάξηρα. Ούτω πως τύ άγαλμα έπαλειφό-

9 ΊΟ 20
loading ...