Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 104
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
104

Μιχαήλ Δέφνερ

Α Ε 1924

σκοπόν ευπρεπούς δημοσιεύσεως. Ή Α, Έξοχότης είσήκουσεν ευμενώς την παράκλησίν
μου, οΰτω δέ εν απόγευμα τοΰ Σεπτεμβρίου 1.924 έφωτογραφήθησαν οί αμφορείς-
παρ' όλας δικός τάς προφυλάξεις κατά τοΰ φωτός τοΰ Άττικοΰ ηλίου δεν έπέτυχον αί
φωτογραφίαι λόγω της άποστιλΰούσης των αγγείων επιφανείας.

Επειδή όμως και τότε και κατά δευτέραν έν έ'τει 192Γ> μετά φοοτογράφου μετάόασιν

έσχημάτισα την γνώμην, ότι έν
τη μοναχική" και παρά δυο μόνον
γηραλέων υπηρετών καί τίνων
περιπολούντων χωροφυλάκων φυ-
λαττομένχΐ έπαύλει τά πολντψα
αγγεία δεν ήσαν επαρκώς έξησφα-
λισμένα, εξέφρασα προς τήν Α.
Έξοχότητα τον φύ6όν μου τοϋτον
και προσέθηκα την γνώμην, ότι
επιβάλλεται, τά αρχαία ταύτα κει-
μήλια νά μεταφερΟώσιν εις τό
Έθνικόν Άρχαιολογικόν Μου-
σείολ', όπου Οά ήνε καί τελείως
ασφαλή καί τοις πάσι προσιτά.

ΊΙ Α. Έξοχότης ήσπάσϋη
τήν γνώμην μου και ύπέδειξεν είς
την άρμοόίαν Αρχήν τήν είς τύ
Έθνικόν Μουσεϊον μεταφοράντών
τριών αμφορέων. ΣυνεστάΟη δέ
επιτροπή άποτελουμένη εκ τοΰ
Διευθυντού τοΰ Μουσείου, κ. Πα-
ναγιώτου Καστριώτοχι, τοΰ τμημα-
τάρχου παρά τη ΛιευΟύνσει Δημο-
σίων Κτημάτων, κ. Άδ. Αγγελο-
πούλου, και έμδΰ προς μεταφοράν
αύτών εις τό Έθνικόν Άρχαιο-
λογικόν Μουσεϊον. Τήν 14 Όκτω-
όρίου 192Γ) μετέόημεν είς τήν έν
Τατοΐω πρώην βασιλικήν έ'παυλιν
και παρελάβομεν τους τρεις άμ-
φορεΐς, ους .κατεθέσαμεν αύΟημε-

1: Έηπροοϋί<ι δψι; μελανομόοφον άμφορέως Δεκέλειας. » α ν

ρον εις το Μουσεϊον, ενΙΙα μετα
τήν σύνταξιν καί ύπογραφήν πρωτοκόλλου κατεγράφησαν ούτοι εις τό μητρωον τοΰ Μου-
σείου υπό τους αριθμούς 15111-15113.

Α. Προτάσσω τον με?».ανόμορφον αμφορέα καθό άρχαιότερον των δύο άλλων, ει καί
αγνοώ τον τόπον και της εόρέσεως και της κατασκευής αύτοϋ. Ό άμφορεύς ούτος εινε
έργον τοΰ ?α|γοντος έκτου ή τοΰ αρχομένου πέμπτου π. Χ. αιώνος.

18 10 2ϋ
loading ...