Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 107
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0117
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΛΕ 1924 Αρχαίοι άμφορεΐς έκ της έν Δεκέλεια έπαύλεως 107

Παρά τό ύπολήνιον ϊσταται άμφορεύς υψηλός, έχων βάσιν μικράν, λαιμόν βρα-
χύν καΐ στόμιον στενόν έν σχέσει προς την διάμετρον της κοιλίας. Συμπεραίνω δτι εκτελεί
σκοπύν υδρίας, όπως δια τοϋ ύδατος αύτής ραίνωνται ενίοτε αί ατελώς ακόμη πεπατημέ-
ναι σταφυλαί, ώστε εύχερέστερον να ρέη τό γλεΰκος.

"Εμπροσθεν και όπισθεν τοϋ Διονύσου δυο Σάτυροι κισσοστεφεϊς, φέροντες έπΐ
τών αριστερών ώμων ξυλίνας καρδόπους επιμήκεις και πλήρεις σταφυλών, σπεύδουν νά
προσκομίσουν και κενώσουν ταύτα; εις τον κόφινον τοϋ πατοϋντος Σατύρου, όστις ανα-
σηκώνει τάς χείρας, δπιος·· κάμη τόπον εις τον πρώτον ήδη ιΐί?/ρις αύτοϋ φθάσαντα και
ύποΟοηθήση αυτόν.

Ή είκών της
•οπίσθιας όψεως (4)
τοϋ άμφορέως, εκ τριών
προσώπων άποτε?.ου-
μένή, δεν εΐνε ενδιαφέ-
ρουσα όσον ή προηγου-
μένη. Μαινάς, ένδεδυ-
ιιένη ίμάτιον ποδήρες
και δια της αριστεράς
κρατούσα θύρσολ', βα-
δίζουσα δέ προς τα δε-
ξιά, ευρέθη έν μέσοι δύο
Σατύρων, έξ ων ό αρι-
στερά ιστάμενος, ζωη-
ρός και έπιθετικός,
απλώνει προς αυτήν τάς
7,εΐρας. Αυτή δέ τον
προσ6?ιέπει αυστηρώς
.κα! έπ ιτ ι μη τ ικώς, ενώ
ό δεξιά αυτής Σάτυρος
διά μορφασμού καΐ χει-
ρονομίας έκφράζει έ'κ-
πληξιν και άπαρέσκειαν
προς τύν όχληρόν του

■σύντΟΟίρΟΛ' ^' '^9ν^9°Ιι°Ψον χρατήρος Δεκέλεια; οπισ&ία οψις.

Ο έκ Δεκέλειας κρατήρ έχει, ώς φαίνεται, και άδελφύν, κατ' ολίγα έτη άρχαιότε-
ρον, στεγαζόμενον δέ εις τό Μυδβο ΕίΓαδοο τοϋ Βατικανού. Ότε ή(ΐέραν τινά άνεκοίνωσα
εις τον καθηγητήν κ. Επίδί Βιΐδοΐιοι·, διευθυντήν της ενταύθα γερμανικής αρχαιολογικής
ο·/ολϊ\ς, τήν πληροφορίαν περί ιταλικής προελεύσεως τοϋ τε κρατήρος και τοϋ μεγάλου
άμφορέως, μοί εϊπεν, ότι κρατηρος δμοίαν περίπου έχοντος παράστασιν μικρά είκών υπάρχει
εις τό σύγγραμμα Μυδβο Είπίδοο, ήν καΐ κατόπιν μοι έπέδειξεν. Πολύ δέ έπιθυμών ν' απο-
κτήσω μεγάλην τοϋ κρατήρος τούτου φιοτογραφίαν, άπετάθην, κατά συμΟου/.ήν τοϋ διευ-
θυντού της ένταϋθα Ιταλικής αρχαιολογικής σχολής, κ. Ό&\\ά 8οΙα. προς τον Γενικόν Διευ-
loading ...