Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 108
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0118
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
108

Μιχαήλ Δέφνερ

ΑΕ 1924

θυντήν των Μουσείων και Συλλογών τοϋ Βατικανού, κύριον Β. Νο^ανα, όστις εΐχε την
μεγάλην καλωσύνην, εντός επιστολής περιεχούσης διαφόρους περί τοϋ κρατήρος πληρο-
φορίας νά μοι στείλη και ώραίαν αύτοΰ φ(οτογραφίαν.

Ό κατωτέρω απεικονιζόμενος (είκ. 5) κρατήρ ανήκε ποτέ εις τον στρατηγόν Ο&ΐαβδϊ,.
τον μετά τοϋ άρχιερέως Οοΐίηΐ άναχαλύψαντα τον περίφημον τάφον τής αρχαίας Τυρρηνι-
κής πόλεως Οείθΐ'β, ήν οί Έλληνες ώνόμαζον "Αγυλλαν. Ό πλοϋτος τής πόλεοος ώφεί-
λετο εις τά σιτηρά και την άμπελουργίαν τής Έτρουρία:, Ιδίως δέ έφημίζετο παρά των
Ελλήνων τό έμπόριον αυτής. Περι τοϋ πλούτου τής πόλεως μαρτυρεί και δ εν Δελφοίς

θησαυρός τής Άγύλ-
λης, κτίριον κομψό ν
τοϋ 6ου π. Χ. αιώνος.

Ό κρατήρ ού-
τος ευρέθη τφ 1837, τε-
θραυσμένος,χωρίς δμως
νά λείπη τεμάχιόν τι.
Τό πρόσθιον αύτοϋ μέ-
ρος, τό παριστάνον τον
Διόνυσον μετά τών Σα-
τύρων, είνε εντελώς
σώον.

Ό κρατήρ τής
Άγύλλης εχει τό αυτό
ΰψος, τάς αύτάς διδύ-
μους κιονοειδεϊς λαβάς
και τάς αύτάς διακο-
σμήσεις τοϋ χείλους και
τοϋ λαιμού, οίας ό εκ
Δεκέλειας κρατήρ (είκ.
7. 8). Τά εις άμφοτέ-
ρους τους κρατήρας κοι-
νά ταϋτα χαρακτηριστι-
κά, καΟό άπαντώντα και
ε'ις άλλους κρατήρας,.

5: Ή (μποοο&ία Ο'/'ΐς τοϋ εν τω Βαζικαιω κραιήοος τής \4γνλ/.η;. δεν θα ηρκθυ\' ΟμΟίζ \'(Χ

δικαιώσουν τό συμπέρα-
σμα, δτι αμφότεροι είνε έργα σχεδόν σύγχρονα τοϋ αύτοϋ αγγειογράφου, αν δεν προσετίθετο
ή πλήρης υμοιότης της παραστάσεως τοϋ προχείρου ληνυΰ: σκάφη αβαθής κατασκευασθεΐσα
έκ τεμαχίου κορμού, έχουσα ύπόβαθρον και έκροήν, υπό δέ την έκροήν πίθος κεχωσμένος εις
την γήν καΐ χρησιμεύων ως ύπολήνιον. ΤΙ δέ διαφορά είνε δτι επί τοϋ κρατήρος τής Άγύλλης
ό εις τών Σατύρων πατεί τάς σταφυλάς κεκλεισμένος εντός σάκκου ή άσκοΰ και ό έτερος απο-
κομίζει τό γ?^εϋκος, ενώ έπι τοϋ έκ Δεκέλειας κρατήρος ό μεν εις Σάτυρος πατεΐ τάς
σταφυλάς εντός κοφίνου (είκ. 6), δύο δέ άλλοι προσκομίζουν τοιαύτας προς πάτησιν-
loading ...