Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 111
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
10: ινναΐχες ζνμώνονσαι υπό τονςηγονς αν/.·>ϊ Ιι· ιιΤ> μονσείφ τοϋ Λούβρου.

Α Ε 1924 Αρχαίοι άμφορεΐς έκ της έν Δεκέλεια έπαύλεως 111

όλους τους λαούς, τους τε ήμιαγρίους και τους πεπολιτισμένους, αρχαίους και σημερι-
νούς, παρατηρείται, δτι οί εργαζόμενοι εϊτε καταμόνας εϊτε όμαδικώς, έχουν τό ενστικτον,
τάς κινήσεις τοϋ σώματος των, τάς εντάσεις των ιιυώνων το)ν νά θέλουν να ρυθμίζουν προς
κάποιον ρυθμόν κρότου ή
ήχου, παρ' ού αφαιρούμενοι
αισθάνονται όλιγώτερον τους
κόπους και εργάζονται εύκο-
λώτερο ν. Εντεύθεν προήλθον
συν τω χρόνοι τά μικρά
άσματα των ποικίλων εργα-
τικών τάξεων. Οί αρχαίοι
Έλληνες έτραγφδουν έπι-
μυλίους ωδάς, όταν έγύ-
ριζον τον χειρόμυλον, πτι-
στικά μέλη, όταν έν ίγδίω
έκοπάνιζον κριθήν ή πίσον
η έρεΒ ίνθια, έ π ι λ ή ν ι α δ έ
μέλη κατά τό πάτημα των σταφυλών. Εις τά πλοία ό τριηραύλης έρρύθμιζε δι' αύλοϋ
την κωπηλασίαν, οπως ό κελευστής δια της φοτνης του ή διά κτύτοον έδιδε «τό ένδό-

____________ _ σιμον τοις έρέταις». Εις μικρόν δέ

θηβαΐκόν έκ πηλοϋ άρχαϊον σύμπλεγ-
μα, τό όποιον ευρίσκεται εις τό Μου-
σεϊον τοϋΤνούυρου, παριστάνονται τέσ-
σαρες γυναίκες ζυμάχνουσαι υπό τους
ήχους αύλοϋ, όν παίζει παριστάμενον
πέμπτον πρόσωπον. Εικόνα τοΰ συμ-
π?.έγματος τούτου περιέχει έν προμε-
το>πίδι τό λαμπρόν σύγγραμμα τοΰ
Κ. Βϋοΐιβί', ΑγοθϊΙ υηά Κ1ιγί1ιπιυ8. 4.
ΑιιίΊα^θ. Ι,βϊρζί^ υηα Ββι·Πη 1909,
κατά ταύτην δέ και ή ημετέρα είκ. 10.

Κατά τά 1874 και 1875 περιο-
δεύουν την Κυνουρίαν και τήν Αργο-
λίδα κατά τήν έποχήν τοΰ τρυγητού
καΐτδιερχόμενος πολλών πατητηριών
παρετήρησα συχνά, τό πάτημα των
σταφυλών νά συνοδεύηται με τους
ήχους βιολίου ή ορλογέρας ή .πίπιζας.
Εις τον "Αγιον Άνδρέαν ήροπησα
τον Δήμαρχον περί τοϋ εθίμου τούτου
και μοι εΐπεν, ότι οί πατηται απαιτούν, ύ ιδιοκτήτης της αμπέλου νά μισθώνη μουσικόν
νά παί'Οη κανέν όργανον, έπειδή τότε έργάζονται μέ περισσοτέραν όρεξιν καΐ κουρά-

__________________&_.......________

/ : Ό μονόλιθος λιμός ιής Βάρχιζυς.
loading ...