Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 114
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0124
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
114

Μιχαήλ Δέφνερ

ΑΕ 1924

θήραν έν τούτοις δεν παριστάνει ό άμφορεΰς, διότι οΰτε οι νέοι δλοι εΐνε ώπλισμένοι,
ούτε θηρίον κανέν φαίνεται τρέχον ή πληγωμένον. Ή κόρη μάλιστα και δυο νέοι κάθηνται.

Μήποος όμως συζητούν οί δέκα περί
θήρας, την οποίαν πρόκειται να επιχειρή-
σουν ; Άλλα ποίος προσεκάλεσεν αυτούς;
Θά λά6η μέρος και ή κόρη; και διάτοϋτο
ϊσως μακρόθεν ήλθεν ήδη ώπλισμένη δια
προβολίου; Έπί πλέον, πώς εξηγούνται
αί πολυτελείς και ούτως ειπείν θεατρι-
κά! άμφιέσεις και στάσεις της νέας και
των νέων; "Αν πρόκειται νά γείνη μόνον
συζήτησις περί χρόνου και τόπου της θή-
ρας, τί θέλει ό ίκετήριον κλάδον κρα-
τών και έν σπουδή προσερχόμενος νέος;
Μήπως τον άγγειογράορον καλλιτέχνην
ενέπνευσε δράμα αρχαίου ποιητοϋ;

Εις όλα τά ερωτήματα ταϋτα άπάν-
τησιν δύναται νά μας δώση μόνον ό μύ-
θος τοϋ Μελεάγρου, πλήρη δέ και ικα-
νοποιητικήν θά μας έδιδε τό δράμα «Με-
λέαγρος τον Εύριτχίδον, εάν έσορζετο και
δένπεριήρχοντο είς ημάς εικοσιπέντε μόλις
πενιχρά αποσπάσματα I. Παρ' όλα ταϋτα
δεν διστάζοο νά έκορράσω την είκασίαν, ότι
ό αγγειογράορος επί τοϋ άμορορέως
άναπαρέστησε μίαν των πρώτων
σκηνών τοϋ Ευριπίδειου δράματος.

Ό [ΐϋθος τοϋ Μελεάγρου εΐνε τοις
πάσι γνωστός.

Ό πατήρ αύτοΰ Οίνεύς, ό της έν
Αιτωλία Καλυδώνος βασιλεύς, ήμέλησέ
ποτε νά προσφέρη θυσίαν και είς την
'Αρτεμιν, ή δέ θεά, έξοργισθεϊσα κατ' αύ-
τοΰ, έ'στειλεν εις την χώραν του άγριόχοι-
14: Όπιοϋία δψις ίρνϋρομόρφον άμφορέως Δεκέλειας. ρον παμ[ΐέγιστον και τρομερόν, όστις κα-

τέστρεορεν αγρούς καΐ λειμώνας, δένδρα
και ζώα. Ότε [ΐετά την έκ της Αργοναυτικής εκστρατείας ε'ις την Αίτωλίαν έπάνοδον ό

1 Τό σπουδαιότατον των αποσπασμάτων τούτων εΐνε άλλ' δσα προς τούτους σχετικά ό Μακρόβιος αναφέρει

9 στίχοι, οϋς ό Μακρόβιος, συγγραφεύς Λατίνος τοϋ οου (βι6?^. V, ^5, 16-21) έκ τοϋ Οΰεργιλίου και τοϋ Άριστο -

μ. Χ. αιώνος, διέσιοσεν είς τό σύγγραμμα, αύτοΰ 8α1ιιπι&- τέ?νους. ΜΟΓΘΜ νβΓΟ ΑοΙοΙϊβ 1ΊιΪ88β. ιιπο ι3ηΙιιπι ιηοάο

1Ϊ3, πολύτιμον διά τό έν αΰτω άπειρον πλήθος χιορίων ροοίβ Ο3ΐοβ3ΐο ίη βθΐΐαηι ίίβ, 05ίβη<1ίί οΐ3ΐ'Ϊ55Ϊηηΐ3 δΟΓΪ-

Έλλήνων και Λατίνων συγγραφέων και έν γένει πληρο- ρΙοΓ Ειιηρίάβε Ιΐ'3§ίθΐΐ8, ίιι 0ιΐϊιΐ3 Ιι·3£00(1Ϊ3, ςμΐ30

φοριών περί της κλασικής αρχαιότητος. Παραθέτω δέ ΜβΙβα()βν Ϊη80π1)ϊ1ιιι·, ηιιηΐίιΐδ ίηάυοίΙΐΙΓ άβ8θπί>βη8,

ένταϋθα οΰ μόνον τοϋς εννέα έκ τοϋ Μελεάγρου στίχους, ηιιο ςμιίβίμιβ 1ΐ3ΐ)ίί;ιι ΓιΐθΓΪΙ οχ (ΙαοίΙηΐΒ, ηιιϊ δρππη
loading ...