Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 149
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924 Θεσσαλικά! έπιγραφαΐ 149

τι άρχαϊκόν σχήμα, ή δε προσωποποίησις της στήλης δια τοϋ Μ(Ε) παρέμεινεν ώς συνή-
θεια εκ των αρχαϊκών χρόνων.

3ί)'<ί (είκ. 5- ΜΕ 51). Στήλη μαρμάρου ΰπομέλανος, κάτω μόνον άποκεκομμένη
καΐ ελλείπουσα ουχί πολύ* άνω λήγει εις ήπίως προεξέχον όριζόντιον μέτωπον (πρ6. αριθ.
390), άποοχισθέν επίσης άπεσχίσθη ίκανόν της επιφανείας αριστερά.—"Υψ. 0*53, πλάτ.
0*42, πάχ. 01-15. Απεκόμισα οπόθεν την προηγουμένη ν.

Ή επιγραφή έχαράχθη υπό τό μέτωπον μετρίως βαθέως και λίαν επιμελώς· ΰψ.
γραμμ., ένιαχοϋ άποτριβέντων, 0Ό1-0-02, διάστιχ. 0Ό12.

Τά Ο έχάραξεν ύ τεχνίτης λίαν μικρότερα τών
- - -]ος Ε[ν]ρειον λοιπών, τό Σ και ΑΛ μετά λοξών κεραιών, τά Α δια λίαν

ίερητ]εύοας ΗρακλεΤ ανοικτών σκελών μετ' ευθείας μεν ενωτικής κεραίας,

- - -Ιονικός Λίυΐοίου , ~ ^ \ *- 5 - »τ7 ' ί · »

Λ ενιαχου οε μετα τοξοειδούς, ϋκ τούτων μάλιστα εμφαι-

ΚαρκίΊνος Βονπλάγον „ , / _ , , Ρ , ,

.„«,,, „, , , / \ νεται, οτι οι χοονοι της επιγοαφης υπερυαινουσι κατα

ο Ανδρ]ονικος Κ[α]ρκινου {υ) « » 1 . γ., V / ,«

____]έλαος Παναανί[ο]υ τι τας ά6χας ττ'ς 1 πΧ> εκατονταετηριδος, και παρα-

Παν]σανίας Φιλίηηον ίιένει περίεργον τό ότι έν τοιούτοις χρόνοις δεν έγέ-

- - - ]ας Αντιπάτρου νετ0 Ζ0Γ]σίζ τ% διαλέκτου.

- - - - ]ς Άρνάγον Τό όνομα Ευρείας παρά τό ενρνς (πρθ. Πλά-
10 - - - - ς] Εύδήμ[ο]ν των κττ.) άπαντα και έν κατωτέρω δημοσιευθησομέναις

- - - - ]ς Άπολλοφάνου έπιγραφαΐς· εν αρχή τοΰ στίχ. 2 έσώθη τι της καθέ-

- ■ ■ " ?7 Ά[ρι]ατον[ί]κου χου κεραίας τοϋ Τ και Γσως και τοϋ Η· έν άρχή τοϋ

- - - - Σ]ωσιψίλου στίχ. 3 πού τοϋ σχεδόν τελείως σωθέντος Ο διακρίνε-

- - - - λ]έονς ταζ τι ίχνος καθέτου κεραίας, ίσως Ρ- έν άρχή τοϋ στίχ.
^ .....]αιον 4 έσώθη δλη σχεδόν ή άνω λοξή κεραία τοϋ δευτέ-

α]ίο[ν Κ> [κανον §ε τ0^ ρ ζν άρχη χοϋ στίχ. 5 έσώθη σαφώς

]ί[ο]υ πολύ τοϋ κύκλου τοϋ Ρ, έν τέλει δέ αύτοϋ ύπήρχεν Υ,

όπερ άπέξεσε τά πολλά ύ χαράκτης, ώς άσυμμέτρως
μακράν κείμενολ', και έγραψεν έτερον έγγύτερον. Τών λοιπών έν άγκύλαις γραμμάτων
διετηρήθησαν ίχνη. Οι έν στίχ. 15 και 16, ίσιος και 17, φαίνονται όντες άδελφοί- τοϋ
στίχ. 18 μόλις διακρίνεται άμφίθολον ϊχνος.

Έκ τοϋ ιιακροϋ τούτου καταλόγου εμφαίνεται, ότι τό κοινύν ανάθημα δεν ήτο
βεθαίως ή ευτελής αύτη στήλη, ήτις μάλιστα δεν φέρει τι πλέον τών υνομάτοίν' έκ
ταύτης τε και τών δυο επομένων ε'ικάζομεν όπ οί άνθρωποι ούτοι, δαπανήσαντες
έξ ιδίων, κατεσκεύασαν ή τι άγαλμα, ή βωμόν (πρθ. αριθ. 393), ή τι ο'ίκΊ]μα, ή περί-
θολον, έ'νθα ένετείχισαν την πλάκώ ταύτην έκ τούτου κατενόουν οί θαμώνες τοϋ
ίεροϋ, ότι τό έργον έποιήθη ύπ' αυτών ή δι' αυτών. Όιιοίως σήμερον κατασκευά-
ζουσι διά κοινής εισφοράς συντεχνίαι, ή διάΓροροι προσκυνηταί, ου μόνον μεγάλας
εικόνας, έφ' ό>ν πάντες άναγράφουσι τά εαυτών ονόματα, άλλά και έκκλησίδια όλα
ή «κελλία» παο' αύιά προ: διαμονην προίτ/.υνιμών, ή κρήνας κττ., ή έπισκευάζουσιν,
ή έπε;·αείνουσιν όμοια τούτοις έρειπωθέντα- πολλάκις δέ άναγράφουσι τά εαυτών
ονόματα έπι συήλης, ην και ένσφηνοΰσιν επί περίοπτου θέσεως πρύς μνήμην καΐ
έπαινον.
loading ...