Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 156
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
156

Αποστόλου Σ. Άρβανιτοπούλου

ΑΕ 1924

από δέ στίχ. 30-35 υπό τοϋ πρώτου τεχνίτου, ομοίως τή επιγραφή των στίχ. 1-25. Ύπ'
αυτήν δέ, αντιστρόφως δμως, έπεγράφη τό ύπολειφθέν διάστημα δι' ετέρων απελευθερώ-
σεων, ύπ' αριθ. 400 τό Β, ών τα γράμματα έχαράχθησαν μικρότερα, άβαθέστερον και έπι-
μελέστερολ', πιθανώς ύπό τοϋ γράψαντος τους στίχ. 25-30 χαράκτου- ΰψ. αυτών 0*003 -0Ό08,
διάστιχ. 0Ό03. ΈπΙ δε της όπισθεν επιφανείας έχαράχθη ή ύπ' αριθ. 401 επιγραφή ύπό
τοϋ αύτοϋ τεχνίτου, τοϋ χαράξαντοςτους στίχ. 1-25 της ύπ' αριθ. 400 το Α, άβαθώς επίσης
και καλώς· ύψ. γραμμ., ισχυρώς άποτριβέντων πολλα/οϋ. 0Ό07-0Ό16, διάστιχ. 0Ό05" οί
στίχ. 31-34 έμφαίνουσι διάφορον χάραξιν, και δή όμοίαν τη της επιγραφής ύπ' αριθ. 402
και 403. ΈπΙ δέ της δεξιάς στενής έδρας έγράφη ή ύπ' αριθ. 402 επιγραφή, ύπό τοϋ χα-
ράξαντος τήν ύπ' αριθ. 400 το Β πιθανώς, άβαθώς και καλώς, ύψος γραμμ. 0Ό02-0Ό12,
διάστιχ. 0Ό03. Έπι δέ της αριστεράς στενής έδρας έγράφη ή ύπ' άριθ. 403 έπιγραφή
ύπό τοϋ αύτοϋ τεχνίτου, τοϋ τήν ύπ' άριθ. 402 χαράξαντος, καΐ καθ' όμοιον τρόπον ϋψ.
γραμμ. και διάστιχ. τό αύτό.

400 τό Α (εικών 11)

Α [1] [-.--· άφιάσιν έλευθέραν]

1 τήν εαυτών δονλην 'Ρ\α[ί\στ[ην; δει-
νός κατά τόν νόμο]ν. (κενόν)

Β Στρατηγοϋντος Θ\εαααλών [Λέοντος τον Κλε-

ΐππου Άτραγί]ον, μην[ός Ά]φρίου δεχ{άτην
5 - - - - ν]ης Εύ[η]θίδου κ\αι] ή [γυ]νή αύτο\ϋ ■ ■ -
. . ]ς Οίνοκλέους ά[φιά]σιν [έλ]ευθέρα[ν δείνα - -
αν Κλέω[ν)ος κα[1 Κ]λ\έων]α [Μ]ε[ν]άνδρο[ν κα

Γ τ]ά τον ν[όμ]ον. Στρατη\γοϋ]ντ[ο]ς [ Θε]σσ[αλών

Λ]έοντος τοϋ Κλε[ίππου ^Α)τρ\αγίον\, μηνός [/7α-
10 νήμον δεκ[ά]τη. Έ[ϋ]φ[ορβ]ος Πα[ν]σανίον [καΐ
ή γυνή αύτ[ο]ϋ Άνδ[ρ}ό[κλε]ια Μνασέου ά'ι)φιά-
αιν ελεύθερον τό]ν [έ}αντών δ[ο]νλον Μην[ό'-
δωρο[ν] Νικά[ρχου [κ\ατά τόν ν\ό]μον (. . . .).

Δ ^'τρα|τ?/])/θ'ί;ντ[ο]ς Θεαααλών Δέ[ο]ντος

15 τοϋ Κλεΐ[π\που Άτραγίου, μ[η]νό[ς] Έρμ[αίου
έ]ννεακαιδεκ[ά]τη' Εύ\ρε]ίας Εύη θί[δ]ου κα[ί
ή γ]υνή αύτοϋ Φιλοξώ Νικάδον άφιάσιν
έλ\ε-ν\ θ]έραν τήν έαυτώ[ν δού]λην Σω-
π]άτραν Θανμάνδρ[ο]υ κατ\ά τό]ν νόμον.

Ε 20 Σ\τρατηγοϋν[τ]ος Θεσσαλών Λέοντος

τ\οϋ [Κ\λεΐππου Άτραγί[ο]υ, \μ]ηνός Θύου [έ]βδόμη.
Π]άτων Ξεν[ο]λά[ο υ [κ]αι ή γυνή αύτοϋ Άδει-
α Λυ]σίου άφιάσιν έλευθέραν τήν έαυ-
τ]ών [δούλη]ν 'Λ[δε]ΐαν [Π]άτωνος [κ]ατά τό[ν

Ρ 25 νό]μον. [Στρ]α[τηγοϋντο]ς [Θ]ε\σα]α\λ]ών Διοτίμου, [μη-

νδ]ς Πα[νή]μου δ[εκά]τη· Δριμ[αΐ]ος Ά\ρχ\εδήμου ήφε[ί-

θη έλενθ]ερος [κ]α[τά] τόν ν[όμο]ν [ύ]κό τε Ά[ρ]χεδ[ή]μου το[ϋ] Ά[ν]τ[ι-

φίλ]ο[υ] κα[Ί] Ά[δο]ϋς [τή]ς Σπενδων[ος], παραμείν[α]ς

ίτα]ρ' αύτοΐς, έ'ω[ς] α\ν ζ\ώ[σιν Άρ^έδηΙμ^ς και Άδώ, [π]οι-
loading ...