Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 158
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0168
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
158

Αποστόλου Σ. ' Αρβανιτοπούλου

ΑΕ 1921

401 (είκ. 12)

Α [1] [. . δείνα δεινός και - -- -- -- -- -- - --]

1 -------- - άφιάσ]ιν έλεύ[θερον τον έαυτών

δονλον - - - |]εν[ο]ν [Δ]ημη]τ[ρίου κατά τον
Β νόμον. Στρατηγοϋντο]ς Θ[εσσαλών

δεινός - - - - τοϋ] Φ\ι\λοκ[λ]έ[ους - - -

5 έθνικόν - - - , μηνός Παν]ή[μο]υ έ'κ[τ]η' [Φι\λω[ν. -
------ κράτου; άψήκε]ν [έλ]ευ[θ]έ[ρ]αν την α[ύ-

τον δο\ν\λην δείνα - - - κα]τ[ά] τ[ό]ν [νό μον.
Γ Στρατ\η[γο}ϋν[τ}ος [ΘεσΊσαλώ[ν] Φίλωνος Λ[αρ]ισαί-

ον, μην]ός Έρμα[ί]ου δ[εκά]τη- Μ[έ]νανδρος 'Λ(δ)μή-
10 του και] ή [γυ]ν[ή αύ]το[ϋ] Α[ύτο]δίκ[η] Παυααν[ίο]υ ά ο)ψ[ι-
άσιν έ]λε[υ] θέ[ραν τ]ήν έα[υ]τώ[ν] δούλ[η]ν [Μ]έλι-
αα\αν \κατ\ά τον νόμον (κενόν)
Δ Στρατη]γ[οϋ]ντ[ο]ς [Θεσ]σα[λών Φί]λ[ω]νο[ς] Λαρισ[αί

ου, μη]ν[ός Όμο]λ[ώ]ο[υ] δε[κ[ά[τ]η. \Φ]ίλιππος Πρ[ωτ]ολά[ου,
15 Φιλ]α[)>]ρ[ο]ς [κ]αι Μνά[σ]αρ\χος] οί [Ιπ]ποασ[τ]ράτο[υ
άφι]α[σι]ν έ[λ]ε[υθιέραν την έ[αυ]τ[ών δούλη]ν Μ[νη
σάρχ]ην κατά [τ]όν νόμ[ο\ν (κενόν)
Ε Σ]τ[ρ]ατ[ηγο]νντο[ς] Θ[ε]οσαλών [Φί]λωνος Λ[α-

ρια]αί[ου], μ[η]νός ' Ομολώου ό[γ]δ όη' Ξ]ενόλαος Ε[ν-
20 δ[ή]μου και Άδεια Σταδ\μ]εί[ο υ άφια[σ]ιν έλευθ\έ-

ο\αν] α[υ]τά3ν δούλ[η \ν Ζ[ω]ίλαν κ[ατ]ά τον νόμο[ν.
Ρ Στρατηγονντος Θε{σ σαλών Φίλωνος Λά-
ρισα ίου, μ[ην]ός Όμολω'ί^οβ) δεκάτη- Πεταλός
Λ]υσίου Άδ[εΐ]α[ν] την [έα]υτοϋ δούλην άφίηαιν
25 έλευθέραν \κ]ατά τ[όν\ νόμον (κενόν)
Ζ Σ]τρία \τηγοϋντος [Θε]σααλ[ώ]ν Κλέωνος Λα-
ρ]ισαίου, μην[ό]ς Θεμιστίο\υ δε[κ]άτη. Αμύν-
τας [Ε]ύβι ότ]ο[υ] και Έπιν\ί]κη Λυσίου και Εύηθί-
δη]ς 1 Ελ]λανο[κ]ράτου ά[φ]ιάσιν έλευθέρα[ν
30 την έαυ]τών δονλη[ν Θρ]αισσαν κατά τον [νόμ-
Η ον. Στρατηγοϋ]ντος Θεσ[σαλ]ών Παυσα^ίο^υ Φεραί-
ου, μηνός δεινός] εί[κά]δΐ' Εϋδ[ημ]ος Λυσ[ίο]υ κ\α]ι ή [γυνή
αύτοΰ δείνα Παυσ]ανίου ά[φιά]σιν έλ[ε]ύθε[ρ]ον [τ]ό[ν έαυτών
δοϋλον δείνα Άρι.στοκ]λέο[ν]ς κατά [τον νόμον.
θ 35 Στρατηγοϋντος Θε]σ[σαλών; κτλ.......
loading ...