Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 167
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924

167

Απεκόμισα αυτήν εκ τίνος φρέατος
οικίας τινός τοΰ χωρίου Μπαϊρακλι ή Μπα-
ρακλάδες, περί οΰ βλ. Πρακτικά της Άρχ.
Έταιρ. 1914 σελ. 206.

Ήτο έπιγεγραμμένη, καθ' ά ή προη-
γουμένη, και επί, των τεσσάρων εδρών άλλ'
έπι της μιας των πλατειών έδρών έπέτριθον
πλύνουσαι ενδύματα αί γυναίκες έπΙ μα-
κρόν χρόνον. τούτου δ' ένεκα δεν ύπελεί-
φθη ούδέν ίχνος επιγραφής· έπι της έμπρο-
σθεν πλατείας έδρας α έχαράχθη ή ύπ'άριθ.
404 επιγραφή υπό διαφόρων τεχνιτών και
κατά διαφόρους χρόνους, ιιή απέχοντας αλ-
λήλων, άλλ' εν ακολουθία, ως εμφαίνει τύ
σχήμα τών γραμμάτων, μετρίους βαθέως
και σχεδόν καλώς κεχαραγμένων, ών ΰψ·
0-004-0Ό11, διάστιχ. 0Ό06. Έπι δέ της
δεξιάς στενής έδρας β έχαράχθησαν ομοίως
έπιγραφαί. αί ύπ' αριθ. 405' ΰψ. γραμμ·
0-006-001, διάστιχ. ΟΌΟο. Έτι δ' επί τής
αριστεράς έδρας γ ομοίως έχαράχθησαν αί
υπ αριθ. 406" δψ. γραμμ. 0Ό04-0Ό14,
διάστιχ. 0Ό04. Άλλά πασών τούτων τά
γράμματα άπετρίΟησαν Ισχυρώς, μάλιστα
τής 404 περί τό μέσον ο'ικτρώς οΰτως,
ώστε μόλις νά είκάζΐ) τις τά γραφέντα έξ
ύπολειφθέντων ιχνών όσα διέκρινα οπωσ-
δήποτε ασφαλώς, έ'θεσα έκτος αγκυλών.

ίο — άριϋ. 404' αηιλενΰιρώοεχς.

404 (είκ. 15)

Α [1) [Στρατηγοϋντος τών Θεσσαλών δεινός]
1 ιερέως δέ τοΰ ' Ασκληπιού] Σ[τ(ασά;) -

ν]ο[ρο\ς [το]ϋ [Νικασ]ίου, [μηνό]ς Λ\ε]σχ[ανο-
ρ]ίον \έ]βδό[όμη]· (Ε)πικράτ[η]ς \Κ]αλλικ\λέονς
ά]φ{ηκ](ε)ν τους έα[υ\τ\οϋ\ οίκέ[τα]ς \έλευ-
5 ϋ'έ\ρου\ς κατά τδ{ν] νόμ[ον\ Σώπατρ[ο\ν \κ]α\ι 'Α-
φροδίσιο^ τού]ς Δι[ο]νναίου (κενόν)
Β Σ\τρ[ατηγοΰντος Κ\λέ\ωνος τοΰ] Ά\ρα]ο\δίον Ααριο]α\ίου,

ίε[ρέως δ]έ τ[οϋ Α]σ[κληπιοϋ Δημοκρ]ά\του τ\οΰ Άοά\ν-
δ[ρο]ν, μ\η\ν\δ\ς Ίπ[ποδρομίου εΙκ]ά\δι;}. Λύσ\ιπ-
10 πο ς Σ\ω]π\άτρου; άφ]ή\κεν τους έαντ]ο\ϋ οίχέι]ας \έλευ
loading ...