Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 170
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
170

Αποστόλου Σ. Άρβανιτοπονλον

Λ Ε 1924-

406 (είκ. 17)

■Μ

Π

■Κ

[ΐ]

\Στρατη]-ό]κοι Ν[ι-

[2]

[γονντος]κ]όλαο[ς

1

- - - Μ- -

25

Κρα\τισ--]ον [τ -το]μάχο-οϋ] Άρ[ι-ν, Άρύ]ββα-σ]τ[ο]ξ-ς Νι]κομ-

5

έ]νου,ά]χ°[ν1 Κα-μ]ηνό[ς

30

λ]λι[κ]ρά-'[Αφ]ρ[ίο-τ}ης [Σ]ω-υ] έ[νά-κ]ράτ[ο]υ.τ]η' Δη-

Β

Σ]τ[ρ]ατ\ηγοϋ-

10

μ]ή[τρ]ί·ντ\ος Μιμ[ν]ο-

11

ος Εύ[βο-

35

μ}άγου, μ[η-νλουνό[ς Π]α[ν]ή-^λευϋ·-μ]ο[ν] έ[κ]τ[η)- Ν[ιερ]ώ&ηκ]ό[λαο}ς Ε-

15

ύ]πό Ν[ικ-ύ\μ]έ[νο]νς [άφ-°Μά]χ\ο·

40

ηκε\ν έλεύ-υ] τοϋ Δ η-■&]ε{ρο]ν [κ]α[τ]άμάρχ[ο-τό]ν νό[μ]ον Ε[νκ-ν κα[τ-ολ]ο[ν] τ[δ]ν [εαυ-

20

ά τοντού οίκέ]τη[ν' ξ\ε-ν]όμον

[45]

[νοδόκοι κτλ.].ξ]ενοδ-

404· στίχ. [1]-6. Κατά τό τυπικόν των έπομέν(ΰν άπε-
λευθεριόσεων, εικάζω δτι καΐ εν ταύτη, τα προ της λέξεως
«μηνός» γράμματα άνήκουσι τω έπωνύμω ίερεϊ τοϋ Άσκλη-
'ά^είοεόώί'ε!!:. πι0^> ονΙι ^ τΦ στρατηγφ· συμφώνως τούτοις και παραδείγμα-
τος ένεκα συνεπλήρωσα τά έξακριβωθέντα, αβέβαια μεν εν στίχ.
1, σχεδόν δέ ασφαλή εν στίχ. 2 τμήματα γραμμάτων. Έν στίχ. 3 εγραψεν ό χαράκτης.
Σ άντι Ε εν τω ονόματι τοΰ έλευθερωτοϋ, δπερ, ώς και πάντα τά περαιτέροο, συμπλη-
ροϋνται ασφαλώς" μόνον έν τέλει τοϋ στίχ. 3 δεν βεΟαιοϋται άν μετά τό Κ υπήρχε Λ,.
ου σκιώδη ϊχνη μόλις διαφαίνονται, μετά μέρους περαιτέρο) καθέτου κεραίας, ή ετερόν
τι. Τό Ε της λέξεως άφήκεν δεν φέρει μέσην κεραίαν.

404. στίχ. 7-14. Ή άπελευθέρωσις αϋτη Β έχαράχθη διαφόρως τής Α διά μι-
κρών γραμμάτων, και λίαν άβαθώς, άποτριθέντων ισχυρώς. Ό αυτός στρατηγός αναγρά-
φεται έν άριθ. 401 στίχ. 26-27, τοΰ πατρικού δμως παραλειφθέντος εκείθεν, μη προστε-
θέντος δέ τοΰ επωνύμου τής πόλεως ίερέοος· εκ τούτου εμφαίνεται ότι εκ των άπελευ-
θερικών πράξεων ήδύνατο ούτος να παραλειφθή. Έκ τής συμφωνίας τών απελευθερώσεων
τούτοον έν τι] αναγραφή τών στρατηγών συνάγεται ασφαλώς ότι ό Κλέων έσχε διάδοχον
τύν Παυσανίαν, προκάτοχον δέ τον Φίλωνα. Τοϋ ίερέοις τό τε όνομα και τό πατρικόν
loading ...