Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 171
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0181
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαϊ Έπιγραφαι

171

■συγκομίζονται εντεύθεν τι και έκ τοϋ στίχ. 17-18, τα δε λοιπά των στίχων 9-14 είναι πού
μεν ασφαλή, πού δε πιθανά- εν άρχή τοϋ στίχ. 14 διά τίνων γραμμάτων περατοΰται τύ
.πατρικον τοΰ τρίτου ξενοδόκου καί μετ' αύτοϋ ή άπελευθέρική πράξις· όθεν τά κατόπιν
γράμματα, εάν ΰντως ύπάρχωσι καΐ δεν προέρχωνται έκ τριθών, οφείλονται τινι διττογρα-
■φία, ή άλλως είναι περισσά.

404" στίχ. 1Γ>-24. Ή χάραξις καί τύ σχήμα των γραμμάτων της άπελευθερώσεως
ταύτης Γ διαφέρει των προηγουμένων αμφότερα εΐναι συγγενή τοις εν Β. Έν στίχ. 15 το Α
τοΰ ατρατηγοϋντος παράλυτων ό χαράκτης, προσέθηκεν έκ δευτέρας φροντίδος άνω επί
τοϋ διαστίχου. Τά άπύ στίχ. 15- 18 διαγιγνώσκονται ασφαλώς, τά δέ περαιτέρω μετά πολλής
πιΟανότητος- ή σχέσις τών ελευθερωτών φαίνεται ούσα πάππου η θείου καΐ δύο εγγόνων
η ανεψιών. Τά έν στίχ. 22 -"24 άνηκουσιν ή τοις ςενοδόκοις, η τυπικφ τινι της γνωστής
διατάξεως περι τής παραμονής εως αν ζώσιν κτλ.

404· στίχ. 2Γ>-,")4. Ό τρόπος της χαράξεως και τό σχήμα τών γραμμάτων τής απε-
λευθερώσεως ταύτης δ συγγενεύουσι τοις της α. Ό στρατηγός συμπληροϋται τη βοηθεία
τών επομένων άση αλώς- βλ. περί αύτοϋ τά σημειωθέντα άνω έν άριθ. 401 είς στίχ. 31 -."14.
Ό δέ ιερεύς συγκομίζεται επίσης διά τών απελευθερώσεων Ε και Ρ. Έν τέλει τοϋ στίχ.
,")() υπάρχει ΐχν°ς ω καΐ κάθετος κεραία i, δι' ης, και τη βοηθεία τών έν αρχή τοΰ στίχ.
31, συμπληροϋται τό πατρικον μετά πιθανυτητος. Έν στίχ. .">1 μετά τό άσφαλώς συμ-
πληρούμενον έλεν&έραν ύ.τάοχουσιν ίχνη 10-12 γραμμάτων, μεθ' ά' διακρίνονται ΕΝη
καί τίνες τριβαΐ συγκεχυμένοι ώς α η μετά τό ω' πού τοΰ Ε χά ίχνη άρμυττουσι τυΐς
γράμμασι νο ορ έκ τούτων είκάζομεν ότι έκτακτόν τι αναγράφεται ένθάδε, όπερ κατά
τά ίχνη ταϋτα συγκομίζεται πιθανώς ώς [τώ]ν όμο[γ]ενώ[ν (η γενομένων κττ.), τοϋ
έν άρχή τοϋ στίχ. ."> 1 ο Ν ανήκοντος ίσιος τη λέξει [νόμ] ον ότι δέ άνεγράφετο έν στίχ.
.">2 ξενοδόχων, ούχι ώς συνήθους ξενοδόχοι, δεικνύει ϊχνος ω και τά έν στίχ. 33-34
ονόματα, έκφερόμενα κατά γενικήν πρθ. όμοιον τύπον κάτοο έν στίχ. 40 κέ. και έν άριθ. 405
στίχ. 20-22. Έν στίχ. 32 τά ιχνη και ύ χώρος εύνοοΰσι τά τεθ?ντα· τό Σωνίας θά ή το
υποκορισμός τις τοϋ Σώνικος. Ό Νικόμαχος Δημάρχου άπαντα ώς ελευθερωτής έν
άριθ. 406 στίχ. 10-19.

404· στίχ. 35-42. Ή χάραξις και τό σχήμα τών γραμμάτων δηλοϋσιν ότι υπόκειται
ό αύτός τεχνίτης τής προηγουμένης. Μετά τά τυπικά διασαφεΐται μετά πλείστης πιθανυτη-
τος έν στίχ. 38 ό ελευθερωτής- ή έν στίχ. 39 γυνή αύτοϋ μόλις συγκομίζεται. Έν στίχ. 40
έγραψε τύ πρώτον γράμμα ό χαράκτης ώς Λ άντί ο. Ή έν στίχ. 41 -42 κατά γενικήν
έκφορά τών ύνομάτων, καθώς καί έν στίχ. 33-34, δηλοΐ ότι κατά το τέρμα τοϋ στίχ. 40
υπήρχε ξενοδόκων. ή μάλλον ξενοδοκούντων αυτά δέ τά ονόματα συγκομίζονται μεν,
■άλλα μετά δυσχερειών.

404· στίχ. 43-48- Έν στίχ. 4.ί και 44 ύπελείφθησαν ικανά γράμματα, δι' ών
αναγνωρίζεται ότι και ή άπελευθέρωσις αυτη Ρ έτελέσθη έπί τών αύτών αρχόντων, τών
έν τή δ και ε Αναγραφομένων.

405" στίχ. [1] -32. Έκ τοΰ έν στίχ. 1 ευδιάκριτου φΕ συμπεραίνομεν ότι ύπύκειται
ό στρατηγός Παυσανίας, περι ου βλ. τά έν άριθ. 401 στίχ. 31-34 σημειιοΟέντα. Οί στίχ.
2-20 συγκομίζονται μετά δυσχέρειας μεν, άσφα?.ώς δέ. Έν στίχ. 20-32 εΐναι βέΟαιον ότι
έξεφέροντο κατά γενικήν τά. ονόματα. Έκ τούτου δέ καθίσταται πιθανόν ότι ύπέκειτο τό
loading ...