Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 172
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0182
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
172

ξενοδοκούντων ή τι όμοιον, ώς έν αριθ. 404 στίχ. 40· τά δε ονόματα, καίτοι συνεκομί-
σθησαν μετά πλείστων δυσχερειών, είναι πιθανότατα. Φαίνεται πως περίεργος ή σύμπτω-
σις τών έν στίχ. 2-6 και 36-39 ημερομηνιών επί διαφόρων στρατηγών.

405· στίχ. 33-[54]. "Η τε χάραξις και τό σχήμα τών γραμμάτων της απελευθερώ-
σεως ταύτης Β είναι όλως διάφορα τών έν τή Α. Τό όνομα τοϋ στρατηγού υπόκειται έν
στίχ. 35-36, ένθα διεκρίναμεν - - ίϊΝΟ . λ - -

... ΙΟ ----

εξ ών, τη βοήθεια σκιωδών ιχνών τών περί αυτά γραμμάτων, συγκομίζεται μετά πιΟανότητος

Κλέω)νο[ς] Α[α-
ρισα]ίο[ν

άλλ' ό στρατηγός οΰτος, καθ' ά εΐπον έν αριθ. 404 στίχ. 7-13, προηγήθη τοϋ Παναανίου,
ένταϋθα δ' έπεται αύτφ· άλλ' είναι σύνηθες έν ταϊς τοιαύταις άναγραφαΐς νά τίθεν-
ται υπό τον στρατηγόν τοΰδε τοΰ έτους πράξεις καθυστερήσασαι, τελεσθεϊσαι επί τοϋ
προηγουμένου έτους και στρατηγού. Τά έν στίχ. 36-51 συγκομίζονται μετά πλείστης
δυσχέρειας, αλλά και πιθανότητος· έν δέ στίχ. 52-53 τά σαφώς σωθέντα γράμματα
ΑΙΝΟ- - - | - - - λIΚ - - - δεν δύναμαι νά κατανοήσω άλλως, ή δεχόμενος την διάταξιν
της παραμονής, ούχί εως αν ζώαιν οι κύριοι, ώς συνήθως, άλλ' εως αν φαίνωαιν ή
ομοίως, καίτοι τοϋτο νϋν τό πρώτον εμφανίζεται.

406" στίχ. [1]-32. Έκ τοϋ έν στίχ. 6 ευδιάκριτου μηνός συμπεραίνω ότι τά
αμέσως προηγούμενα άνήκουσι, κατά μεν τό τυπικόν τών έν τή πλατεία έδρα τοϋ
λίθου άπελευθερώσεων, τω ονόματι και τώ πατρικώ τοϋ Ιερέως, συμφώνως δέ ταΐς έπι
τών στενών εδρών πράξεσι, τοις αύιοΐς τοϋ ατρατηγοϋ· δεν δύναται όμως νά καθορισθη,
αν ούτος έξεφέρετο δια τοϋ κυρίου μόνον ονόματος, ή μετά τοϋ πατρικοϋ ή εθνικού,
ή διά τών τριών τούτοον αλλά τά ϊχνη τών στίχ. 4-5 δεν δηλοΰσιν έθνικόν θά έξεφέ-
ρετο άρα ή διά τοϋ κυρίου μόνον, ή δι' αύτοϋ τε και τοϋ πατρικοϋ- τό δεύτερον καθίσταται
βέβαιον έκ τών ιχνών τών στίχ. 1-3· ούτως υπόκειται κατά πάσαν πιθανόνητα στρατη-
γός υιός τοΰ Άριστοξένου, ή ίσως απλώς 'Αριστόξενος, οιον δεν συνήντησα έν ταΐς
Θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς άχρι τοϋδε. Τά έν στίχ. 7-32 δυσχερέστατα μεν, αλλά μετά
μεγίστης πιΟανότητος συγκομίζονται, τά πλείστα δέ ιιετ' άσοραλείας· ό έν στίχ. 15-19 έλευ-
θερωτής εΐναι βεβαίως ό αυτός τω έν αριθ. 404 στίχ. 3η-34 ξενοδόκω, πιθανώς δέ αδελφός
τοϋ έν στίχ. 27 Άρνββον ό έν στίχ· 25-27 Κρατιστ άμαχος εΐναι 6 μόνος άρμόττων τοις
περισ(οθεΐσιν ϊχνεσι και τω χώρω.

40(ν στίχ. 33 -[45]. Ή άπελευθέρωσις αύτη Β έχαράχθη διαφόρους μεν της Α, ομοιό-
τατα δέ τή Β τοΰ αριθ. 405. Ό στρατηγός διαγιγνώσκεται ασφαλώς, καθίσταται δέ νϋν τό
πρώτοΛ' γνωστός και ανήκει, ώς πάντες οί έν αριθ. 400-406, τοις πρω'ί'μοις χρόνοις τοΰ
Αυγούστου- υπό τό όνομα Μιμνόμαχος, υιός τοΰ Άστοφάνους, φέρεται ταγός έν Λαρίση
έν ιο- ιχ2 511, και νικητής υιός τοϋ Πο/α/ξένου αύτ. 527, έτι δέ έλευθερωτής έν Κραννώνι
και Φαλάννη αύτ. 463- 1232, ώς πατήρ τοΰ Άτρεστίδον άλλ' άνοο έν αριθ. 402 στίχ. 2-.'ί
ευρομεν υίόν τοΰ Άτρεατίδου στρατηγόν ΕΟΜ, ένθα τό Ε φέρει τινά τομήν, άγνωστον
αν ί,κ τριβής ή διορθοόσεως εις Ν προερχομένην έν τή τελευταία ταύτη περιπτοόσει θά
εϊχομεν τον αυτόν στρατηγόν Μιμνόμαχον Άτρεστίδον άλλ' όνχος τοϋ ΕΟμ σαφοΰς,
θείορώ πιθανώτερον ότι έκεϊ υπόκειται Κλεόμαχος. 6 δέ ένθάδε Μιμνόμαχος δύναται
loading ...