Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 174
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0184
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
174

Αποστόλου Σ. Άρβανιτοπούλου

ΑΕ 1924

μεν στίχ. 1-5 βαθέως και σχεδόν καλώς· ΰψ. γραμμ. 0Ό08-0Ό18, διάστιχ. 0.005* άπό
δέ στίχ. 6-26 άβαθέστερον και ήττον καλώς, ΰψ. γραμμ. 0Ό05-0Ό14, διάστιχ. 0Ό.08. ΈπΙ
δέ της αριστεράς έδρας έχαράχθη ή ύπ' άριθ. 409 έπιγρσχρή, άπό μέν στίχ. 1-19 βαθέως
και σχεδόν καλώς· ΰψ. γραμμ. 0Ό08-0Ό18, διάστιχ. 0Ό05· άπό δέ στίχ. 20-24 άβαθώς,
καλώς και λίαν άραιώς, ΰψ. γραμμ. 0Ό05-0Ό12, διάστιχ. 0Ό08· άπό δέ στίχ. 25-30
άβαθέστερον και καλώς, ΰψ. γραμμ. 0.009-0Ό19, διάστιχ. 0Ό02* άπό δέ στίχ. 31-34 άβα-
θώς και σχεδόν καλώς, υψ. γραμμ. 0Ό1-0Ό2, διάστιχ. 0*004. Άλλά, διαβρωθέντος τοϋ
ήμίσεος περίπου της έμπροσθεν πλατείας επιφανείας υπό των υδάτων, πολλά των γραμ-
μάτων έξηφανίσθησαν.

407 (είκ. 18)

Α Σ[τ]ρατηγοϋ(ντος)) (κενόν)

Τ}αμιευόντων Άμύντον τοϋ 'Αντιγένους, [Φ\ιλί[π]που

τοϋ Δρεβελάου τον ένιαυτόν |τόν]] έπι στ[ρατ]ηγοϋ Λυκείνο\ν

Ε\ύβού(λα), ή άπελ[ε\υϋ·έρω,9'ε[ϊ]σα υπό \Θε)οδότον [τ]οϋ \Ε\ύδή\μου,
δ ψ]ύσει δε 'Αρ[χελ]άου, κ[αϊ Λ]ύτοδ[ί]κης [τ]ης ,Α\γαϊ\9,οβούλου ε[δ]ωκ[εν

τ]η [π\όλει, [κ]α[#]' 6 διέπεισεν, στατήρ[α\ς <5έκ[α] (κενόν)
Β Στ[ρ]α[τ]η[γοϋ\ντος [Γε}ννί[ππο]υ, [μ]η[νός\ Λ[εσχ]α[νορί]ου [δε]κάτη· Ν[ι-

κ]ό\μ}α[χ]ος Ά[ρν]άγου ά\ψήκε]ν έ[λεύ·Θ·ερον] τον έα[υ-

τ]οϋ δοϋλον Δά[ξ]ο ν δ ω[ρ]ε[ά ν [κ]α[1] έ'δω[κ]εν τ[ηι
10 πόλει [τό γ]ειν[ό^μ\ενο]ν κ[α]τ[ά τ]ό[ν] ν[ό]μον [μ]ενέ[τω

δέ .Δαζος παρά Άδω Έ[λ]λ[ανο]κ[ράτονς καϊ Νικόμ-

α\χ]ον ' Α[ρν}ά[γ]ο[ν; - -- -- -- -- -- - άπολ]υ[&]ή\ναι:

- -] ο\ΰ·]ω[. .]αν[.]ον[- - - - - άλλων; . ,}πο[ιών

τ]ό έπιτ[αττ όμ ε]νον ύ[πδ; - - -]στ[. .]δο[ν. ,α]σα[ις - -
15 ·]ο[ν;] (κενόν)
Γ Τ[α]μ\ι]ε\ύο]ντος της π[ό]λεω[ς] 'Στρατ[ο]νε[ί]κο[υ

τ]οϋ Ά[ρ]ι[σ]το[κ\λ[έ ου[ς έ]ν στρατη[γ)ώ Αυ[κ]ό\ψρ)ο -

ν[ϊ Ν - - - δεινός καϊ δείνα ------- ϋα]τ[ρ]ά|ο]ν, άπε-

Αευ[ι9'ε]ρω[^'εΐ|σο[ι] ΰ\πδ\ Ξε[ν]ο[λ\άον \τοϋ
20 Αύ[τ - ----- έδωκαν έκατ]έ[ρα τα έκ

τ\οϋ ν\όμ\ου δι(νάρια) [Κ]Β = = (άβολους τεσσάρας),
Δ Ταμι]εύοντος της πόλεως Δ ιο\ν[υσί]ο[υ τ\οϋ [Ζ]ήσ[ω-

νο]ς την δευτέραν έξά[μη\νον έ[πΙ α \τρ\ατη\γοϋ

Κεψ]άλου [τ]ό β'. 'Ελπίς, ή άπ[ε\λευϋ·ερωϋ·ϊσα [ύ]πό Δ[αμ;-
25 έου τ]οϋ 'Ανψηρίτου, εδ[ω]κε τ[η\ στόλε\ι τ]ά έ[κ] τοϋ νό[μ·

ου δι(νάρια)\ ΚΒ = — (όβολούς τεσσάρας).
Ε Τ αμιεύ οντ]ος τή\ς πόλεως - - - -}ένους [τ]οϋ Εύ[άν]δ[ρ-

ον - - - -]ο[- -]μ[ο]υ [γ]ον [- - - ----- - ι]ππ[ - - -

----- ό άπε]λε[νϋ·ερω,δ·εΙς υπό - - - - -
30 έδωκε τηι πάλει δι(νάρια)] ΚΒ' — = (όβολούς τέσσαρας).
Ρ Ταμιεύοντος δεινός] τοϋ [Α]ύκ\ον μην]ός [-----

ατρ(ατηγοϋντος) Κεφάλου; τδ δεύζερ]ον Σ[υ - - - δεινός - - -]ς ·δ·ρεπ\τόν

-------- - άφήκεν; έ]λ\εύ]ϋ·ε[ρ]ο[ν] Ν[ο]μ-
loading ...