Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 176
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0186
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
176

ΑΕ 1924

ωσε δείνα δεινός την εαυ]τοϋ δούλα[ν
δ έδωκε δέ τήι πάλει τά έκ τ]οΰ νόμου δη(νάρια) ΚΒ',— — (άβολους τέασαρας)-
Β Ταμιεύοντος της πόλ]εως Επιγόνου

τοϋ δεινός, επί στρατ]ηγοΰ Απολλο-
δώρου τδ δ', μηνός Λεσ]χα[ν]ο[ρ]ί[ο]υ έκτη-
δείνα, ή άπελευϋ·ερωί}·]εΐο[α\, ξενι-
10 κήι ύπό δεινός τοϋ] "Αρχω^ος έψ^ \ε]ϊαη[ι,

ώς ή άπελευ&έρωαις περι]έχει, και Φο[ίβ]η, ή άπε-
λευϋ·ερω&εΐσα ΰπδ - - - - ]ον καΐ Κλεοπάτρας
της δεινός.....], ε[ί]ω[«]ον [τ]ή πό{πο)λε[ι

έκατέρα τά έκ τοϋ νόμ]ου δι(νάρια) ΚΒ', — — (όβολούς τέασαρας).
Γ 15 Ταμιεύοντος της π]όλεως Α[ε]ωνί-
δον τοϋ - - - - \ου, έν στρατη[γ-

ώι δεΐνϊ δείνα - - - , ή ά]πελευϋ·ε[ρ\ωϋ·[εΐ-

σα ύπό - -- - ---- - ]ους τοϋ {ε) Έπ[ιγ]έ[ν-

ονς έψ' εί'σηι. ώς ή άπελευύΧέ]ρωσ[ι]ς περιέ[χει,
20 έδωκε τήι πόλει τά έκ] τοϋ [ν]όμου διζνάρια) Κ[Β'.
[21] [= = (όβολούς τεσσάρας)] (κενόν)
Δ Ταμιεύοντος της π]ό[λ]εως [Σ]τρα[τονί-

κου τοϋ Άριστοκ]λέου[ς, έν] στ[ρατη-
γώι Αυκόψρονι, μην]ός '[Αφ]ρ\ίο}υ τ[ - - -
25 - - ' δείνα ■ - - , ή άπελευϋ~]ερωθ[εΐαα] ύ[πό - - -

- - - τοϋ -.....)ου, ώ[ς] ή άπε[λευ&έ-

ρωσις περιέχει, έψ'* εϊσηι, έ'δ]ωκε[ν τ]ή [π]ό[λει δι(νάρια)
[28] [ΚΒ', = = (όβολούς τεσσάρας)] (κενόν)

(κενόν ΰψ. 0Ό7).

409 (πρβ. Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 167-168)

Α Σ]τρατη[γ]ο[ϋντος δεινός- μηνός Όμο-

λ]ώου δευτέρα· Άμ[ύντας (Άντιγένους) Φι-
λουμένην την έ[αυτοϋ οΐκέτιδα και τό εαυ-
τής παιδάριον 'Ω[(ψελίωνα) άψή-
5 κεν άπελευθέρ\ους δωρεάν κατά τον

νόμον παραμενέ\τω δέ Φιλουμένη παρά Ά-
μ]ύνταν, έ'ως αν [ζήι Αμύντας, ποιούσα τό έ-
π]ιτασα(σ)όμενον καύ^' [έαυτήν και τά δίκαια-
έ]άν δέ τελευτήσ[ηι Αμύντας, γενέσϋ·ω
10 Φιλουμένη τε κ[α]ι έ[κγόνοις ζήν έλευ&έρ -
οις και έξέστω οικ[ίαν και γήν κτήαασ-
■&αι ού αν αίρώνται [και συνοικεϊν άνδρι
ώ αν βούλωνται, μ[ηδέ παρά τοις κληρονό-
μοις τοις Άμύντο[υ παραμεϊναι, άνακαλοϋντες
15 πε[ρ]ί· (τ) τοϋ κατά μηδ[έν άδικεισϋ·αι τον περι
των άπελευ8έρω[ν νόμον ξενοδόχοι:

4 3 27
loading ...