Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 177
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924

Θεασαλικαι έπιγραφαί

177

Δ

Β

Γ20

25

ταγός Διονύσιος [δεινός· έ'δω-

κεν τη πάλει τους [γινομένους οτατή-

ρες τριάκοντα.

Ταμιεύονι[ος της πόλεως ζ\\ν α' έξάμηνον - - ■
χάρους τοϋ Έπ[ιγόνου τον ένιαυτόν έπι στρατη-
γού Εύβιότου [τού Κύλλου' δείνα, ή άπελευθερω&εΐ-
αα ύπό Αεωνίδ[ου τοϋ δεινός.....εδω-

κεν τη πάλει τά [γινόμενα δι(νάρια) ΚΒ', — ==. (άβολους τεσσάρας).
Ταμιεύοντος της π'[όλεως - - - χάρους τοϋ ^Επιγό-
νου την πρώτην έξ[άμηνον, στρ(ατηγοΰντος) Εύβιότου τοϋ Κύλ-
λου. μηνός Αγαγυλί[ου —' δείνα ------, ό άπε-

λενϋ·ερωϋεις ύπό [δεινός - - - - τοϋ δεϊνος - - - - ,

έ'δωκεν τη πάλει τ[ά γινόμενα έκ τοϋ νόμου
διζνάρια) ΚΒ', ό(βολούς) — = (τεσσάρας).
Ταμιεύοντος τ[ής πόλεως δεινός ----- τοϋ - - - -

.}ου \ι]ήν δεν[τ]έ[ρα]ν έξ[άμηνον, ατρ(ατηγοϋντος) Εύβιότου τοϋ Κύ-
λ λου. μηνός Ίπποδρομ[ίου - - - - - - - -

Εύφρ\άντα. ή άπελεν[&ερωΰεΐσα, ξενικηι, ύπό

Πρ]α ι^ε'ί]ας της Ήραίω[νος. έδωκε τηι πάλει τά.

έκ τ]οϋ νόμου [δι(νάρια) ΚΒ'. ό(βολοϋς) ~ — (τεσσάρας).

407' στίχ. Έν τη άρχή της απελευθερώσεως ήΟέλησεν ύ χαράκτης νά άνα-
γρά-ψχΐ πρώτον τον στρατηγόν, μεταγνούς δε ή διαταχθείς, έγκατέλιπεν ατελή πιθανώς
την λέξιν έν στίχ. 1. Ό ταμίας Αμύντας δύναται νά ΟείορηΟή είκαστικώς ώς ων 6
αυτός τω έν αριθ. 40!) ελευθερωτή- περί τοϋ ξενικού ονόματος Δρεβελάον βλ. τά σημειω-
Οέντα έν αριθ. 400 το Β εις στίχ. Η. Ό στρατηγός Δυκεϊνος νύν τό πρώτον καθίσταται
γνωστός- ϊσοις δύναται νά σχετισθή τω νικητή ανδρών πυγμή Πετραίω (άντί Πειραίω-
διώρθωσεν ορθώς ό λνΊ1ηιηο\νίΙζ) Λνκίνου έν ΙΟ IX, αριθ. 5;>2 ιών ολίγον π Χ χρόνων
οίς ανήκει και ή περί ης ό λόγος έπιγραορή. Τό Λ Λ της έν στίχ. .'! άπελευθέρας έγραψεν
ύ χαράκτης ώς ΛΛ. Οί στίχ. 4-6 διεγνώσθησαν και συνεπληοίόθησαν άοψαλώς' τό έν
στίχ. <> ρήμα οραίνεται δν μάλλον διέπεισεν, ήττον δε πιθανώς διείτεισεν διότι τό γράμ-
μα π γράφει κατά τό σχήμα έν ε'ίδει Τ ι ώς έπι τό πλείστον ό χαράκτης ούτος.

Κατά ταϋτα τό διαπεί&ειν είναι όρος άντί τοϋ όιαιτάν (δίαιτα), δηλών ότι,
άν δια μαρτύρων και άλλων αποδείξεων κατώρΟου ό απελεύθερος νά πείση τους άρμο-
δίους άρχοντας ότι δεν ήδύνατο νά καταβάλτ] τό όλον τοϋ τιμήματος, συνεχωρεΐτο αύτφ
νά πληρώση μέρος αύτοϋ, χαριζομένου τοϋ υπολοίπου, όπερ ένταΰΟα είναι τό τρίτον τοϋ
όλου. Περί παραπλήσιων περιπτώσεων και ευκολιών εις την κάταβολήν τοϋ τμήματος
βλ, τά σημειωθέντα έν Αρχ. Έφημ. 1917 σελ. 2:). Οί έλευθερωταί είναι έμΓρανώς
σύζυγοι, τοϋ ανδρός γενομένου ποτέ είσποιήτου.

407' στίχ. 7-1 Γι. Τά γράμματα της απελευθερώσεως ταύτης Β έχαράχθησαν
προσομοίως τοις της Α, άλλ' άπετρίθησαν ισχυρώς· διό πολλαί των αναγνώσεων και
συιιπ?α]ρώσεο)ν έγένοντο μετά μεγάλης δυσχέρειας. Τοϋ έν στίχ. 7 ύνόματος τοϋ στρατηγού·

23
loading ...