Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 184
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0194
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
184

Αποστόλου. Σ. Αρβανιτοπονλου.

Α Ε 1924

λίαν βαθέοος καΐ άμελώς κεχαραγμένην, ΰψ. γραμμ. 0.012-0.027, δαστίχου 0.007. 'Κπι δε
τοΰ οπισθίου μετώπου φέρει την ύπ' αριθ. 414, μετρίως βαθέως και ολως άμελώς κεχαρα-
γμένην έπιγραφήν, ΰψ. γραμμ. 0.012-0.018, διαστίχου 0.005. ΈάΙ δε τοΰ υπερκειμένου τφ
μετώπω γείσου φέρει την ύπ' άριΟ. 415 επιγραφής άβαθώς και σχεδόν καλώς κεχαρα-
γμένην, λίαν δε ισχυρώς άποτετριμμένην, ΰψ. γραμμ. 0.009-0.017, διαστίχου 0.003. Έπΐ
δέ τοΰ αριστερού γείσου υπέρ τό όμώνυμον μέτωπον, ενθα υπάρχει ή ύπ' άριΟ. 413,
.φέρει την ύπ' αριθ. 410, μετρίως βαθέως και σχεδόν καλώς κεχαραγμένην, οίκτρώς δέ
άποτετριμμένην και πλήρη νεωτέρων χαραγμάτων έπιγραφήν, ΰψ. γραμμ. 0.026, διαστί-
χου 0.005. Κα! έπ! του δεξιοϋ γείσου έφερε πιθανότατα έπιγραφήν, ολως έξαφανισθεΐ-
σαν, πλην κάτω άριστερά, ένθα μόλις διακρίνονται ίχνη ασαφών τινών γραμμάτων, ίσως.
[τη]ν ηό{λιν) κτλ. (416α). Κατά τό μέσον που της πλευράς ταύτης ύπάρχουσιν ίχνη
προεξέχοντος μαστοϋ, χρησίμου ώς λαβής προς έναπόθεσιν και τακτοποίησιν τοΰ λίθου»

412 (πρβ. ΙΟ IX, 1284 = ΑΕ 1913 σελ

16/)).

"Α]λε[ξις; Φίλι;]π[π]ος, Σ[ωσι][π]ά^ ρα. Ήρ[α-
ίς; οΙ]άπη[λεν] θε\ρ]α>[μ]ένοι ύπό Φιλίππ[ου
το]ν [Φ]ιλίπον, έ[ν σ]τ[ρ]αττ)γώ Τιμα[σ]ι-
θ[έ}ω, [ς~]ενικ[ή, ε\δωκαν έ'[«]οσιος Δεον-

ο

(χε\ ό\)

^[άτ]»!) [τ]ώ (τώ) ταμία [δη(νάρια)\ Κ[Β]'<'.

41;}

Α

Παρ]άμο[ν]ος, ό άπελεν[θ]ερ[ωθ]εΙς ύπό [77α-
ρα[μό]νο[υ, έ]ν στρ(ατηγώι) Έ[πε}νέτω κα[ϊ\ μηνι Φυ[λλ]ι-
κώ, ταμιεύ[ο]ντ[ο]ς Φι[λ]οκρά\τ]ο(ν) το[ϋ] Αέον[τ]ος, ε-
(δ)ωκε τ\ά] γεινόμενα τη πό(λει) [δη(νάρια)] ΚΒ'[<'.

Α

ο

(κενολ)

415 (είκ. 21)

Α

[1]

[Στρατηγονντος Φίλίσκου Με]-
ν\εκράτης; άπε\λενθε\ρωθεΙς ύπό δεινός

δ 3 27
loading ...