Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 187
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0197
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924

ΘεασαλικαΙ έπιγραφαϊ

187

- - - - ν]ο[υ, εδ[ω]κεν δη (ν άρια) ΚΒ<'-
Β Και δείνα Φ[ι]λο[κλέ;]ου [άπε-

5 λενθερωθεϊς έ'δω]κε[ν τηι
πόλει] τ[ά εκ τοϋ
νόμ\ου [δη(νάρια)} Κ[Β<.'.
Γ Σ]τ[ρ(ατηγοϋντος) Ίονλίου [Άρν]οφ[ί\λου,

μ[η]ν(ό)ς Λεσ[χα νορίου \τρ\ί\τηί' (κενόν)
10 'Ονήοιμος και Ονησίμη, ο'ι άπελενϋ·ερωθέ[ντες
ύ\πό Φίλας της Εύβιότου Δο[λι-
χα[ίας], έδωκαν Γαίω τώ [τ-
α]μ[ι'α] τά γινόμενα τη
π]ό[λ]ι δη(νάρια) ΚΒ<' έκαστος αντώ[ν-
(κενόν).

418 (είκ. 23)

Α (δέκα περίπου στίχοι από της αρχής είναι δλως άποιετριμμένοι)

Β Σ\ω[αύλ;\α, ή \ά]ηε[λε]υθ[ερω-
θΐοα νπ[ό Ά]ν\τ}ιπ[ά}τ[ρ\α[ς
τη ι\ς Α\π\ολωνίου Δο-
λ]ιχ\α\ία\ς] έ[ν στρατ]ηγώ Φι
5 Α]έσ[κ]α>, [έ'5ω]«ε[ν] Εύηθί- [ά^^ντ
δη τώ [τα]α[ία τ]ή[ς πρώτη[ς\ έ'[|]α·
μ\ήν ο\ν\ τά γ[ινόμ}ενα εις 'Ϊ^Μ
την \π}ό[λιν δη(νάρια) Κ Β] <'. 33^^
(κενόν η τελείως άποτριβεΐσα επιγραφή)- '')'Ι^Φ}

■·ΐ.''^ ■;ί'*-£..'_.

417· οτίχ. 1-7. Σαφοΰς ούσης της
•αρχής τοϋ λίθου και των από τοϋ στίχ.
8 γραμμάτων δντωνεΰδιακρίτων, τάύπερ- 7ί >^τ /•^-•ίΐ'ί^·:· »
κείμενα, λίαν έφθαρμένα και δυσδιάκριτα,
άποδίδουσιν έν μεν οτίχ. ."! μετά πολλής
πιθανότητος τό εδωκεν, από δέ στίχ. 5
άσφαλέστερον αύτό τε και τά συναφή-
διό φαίνεται δτι έπΐ τοϋ αύτοϋ στρατη-
γού και ταμίου, αναγραφομένων έν στίχ.
1, έτελέσθησαν αί παρατιθέμεναι άπελευ-

195»

ΟερώσεΐΓ, Α -/.«Ι Β, ;ν αϊ; ίχ.ανώ; πιθανόν -/^ί.'^^^ ^ " " ·-,··- ,.' ^:·- 'ϊ-^Χ

εΐναι, μετά των έκτος αγκυλών τεθέντων, ' ' Γ^Ττ.ί.τ.Τ·<Χ1;1.ι :

και τό έν στίν. 4 δνομα. Ο0

<ί.Ί — αριθ. ίιο' αηελευϋεριοοεις.

417- στίχ. Ν-1 4. Ή άπεΛευΟέρω-
σις αΰτη Γ διεσώΟη εύκρινέστερον μεν, μετά πλείστων δέ καΐ δυσχερώς διαγιγνωσκομένων
-συμπιλημάτων δ ασφαλώς συναγόμενος στρατηγός Ιούλιος Άρνόφιλος, διότι τό Άρι-
ατοφύλου δεν χωρεί, καίτοι φαίνεται έκ τών άποτριβών ΦΥ αντί φ1, είναι γνωστός καΐ
loading ...