Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 189
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0199
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 1924

Θεαααλικαί έπιγραφαί

189

α]ντών δούλην άφήκαν έλευθέραν [κατά τόν νό-
μ\ον ξενοδόκοι: ταγός "Ααα[νδρος δεινός- ίδι
ο\ξενοδόκοι: Φιλόξενος Παυσανί\ον, (Παυσανίας Νεικά)-
20 δον, Φίλιππος Νικάρχου.
Δ Στρατηγοϋντος Καλλιστράτου [Γοννέως, μηνός Αεσχα-

νορίου πέμπτη· Άριστογένη[ς Κτηαίου και (Κλεο)πά(τρα)
' Αριστοξένου Ίσιδώραν την έαυτώ[ν δούλην άφήκαν
έλευθέραν κατά τόν νόμον, παρα[μείνασαν έ'ως αν

23 ξ]ή Αριστογένης Κτηαίου και \(Κλεο)\πά[·τρα) 'Αριστοξένου"
ξενοδόκοι: ταγός Δήμαρχο[ς δεινός- ίδιοξενο-
δόκοι: Μελάνθιος Ναυσιφίλου, Κλεογ ένης Έπικράτονς, Αε-
οννας Εύδήμου.
Ε Στρατηγοϋντος Καλλιστρά[του Γ}ο\ννέως, μηνός 'Ερ-

30 μ]αίου έννάτη ς Εύηϋ'ίδης Μελανθίου άφήκεν έ-
λευθέραν κατά τόν νόμον την έαυτ[οϋ δο]ύλα
ν Εύπάτραν Αντιγόνου" ξενοδόκοι: ταγός Φιλό-
ξενος Παυσανίου ίδιο ι ξενοδόκοι: [Κορν]οϋτ[ος
~Επιγ\ένους, Στράτων Αγάθωνος, Φίλιππος \Νικ\άρχου.
Ρ 35 Στρατηγοϋντος Καλλιστράτ αρχ ου [Γοννέ]ως, μ[ην-
ός\ Ιπποδρομίου έννεακαιδεκάτ[η' Ολυμ\πία Π[ο-
λυστράτον και οί υίοι αύτής Κλεογένης και Πολύ-
α]τρατος οί 'Επικράτους συνε\υδοκ]ουσών '£[ - -
- - -]νονς και Δημοφίλας των Έπ[ικρ]άτο\υ κ\α[ι

40 τοϋ] άνδρός Άριστομάχου τοΰ Εύ[έλθο]ντος \και

Ασά νδ]ρ]ου τοϋ Δημοφίλας, Άριατ ο - - - - ■ την εαυ-
τών δ\ού[λην άφήκαν έ\λευ\θέ]ρα[ν κατά τόν νόμον
[43] [ξενοδόκοι: ταγός δείνα κτλ],

418"· στίχ. [1]-ο. ΤΙ ύπελευΟέρ(οσις αΰτη Α, διαφέρουσα κατά το τυπικύν των
επομένων, φαίνεται ούσα μεταγενέστερα έκείνοον, προστεθείσα δε έν ύπαρχονιι τέο>ς κενω
χώρω, καΟ' ά ή εν άριΟ. 320 πρώτη άπελευΟέριοσις, Γ|τις απέχει των ακολούθων υπέρ
τα 150 έτη, ώς εΐπον έν τ Γ) Άρχ. Έφημ. 191*7 σελ. 36. Κατά ταϋτα τό έν στίχ. 2
παρεδό&η, των πρώτων εκδοτών, ούτινος όμοιο ν δεν ευρον έν ούδεμια των Θεσσαλικών
απελευθερώσεων, φαίνεται ανακριβώς άποδοΟέν διότι άναμένομεν το όνομα τοϋ ταμίου
π.χ. Άρχελάω, η τι όμοιον.

418α" στίχ. 4-12. ΈντεΰΟεν άρχεται ιδιάζον τυπικόν. όπερ διήκει καΟ' όλας τάς
απελευθερώσεις Β-Ρ, και όπερ έχει στενώτατον άντίστοιχον τάς έν άριϋ. 400-407 έπι-
γραφάς· αι διαφοραί, ένιαχοΰ μόνον, και δη έν τοις καΟ' έ'καστον εμφανιζόμενοι, δεν είναι
σημαντικοί, άλλ άπλώς συμττληρωτικαί τοΰ τυπικού. Κατά ταϋτα και οί ένΟάδε στρατη-
γοί άνήκουσίλ', ώς οί εκεί, τοις πρωΐμοις χρόνοις τοΰ Αυγούστου, και δή τοις από τοΰ .*>(>
πΧ., οπότε συνεχωνεύΟη τύ κοινόν των Περραιβών τω των Θεσσα?.ών τοΰτο δηλοϊ
και η άλλοΟεν γνιοστή κατά τους χρόνους τούτους στρατηγία τοϋ Ίοαγόρου, περί ου βλ.
τά είς στίχ· 13-20. Ό έν στίχ. 4 στρατηγός Καλλίαρχος φαίνεται ψευδής- συμφώνιος
τοις ί'χνεσι. τοΰ ΡΧ λαμβανομένου ώς κακής άποδόσεοις τοΰ ΡΛ. ήτοι ΡΑ, μόνον ό Καλ-
loading ...