Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 191
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0201
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1924

11·1

418α' στίχ· 21-28. Το έθνικύν τοϋ στρατηγού χωρεί έν στίχ. 21, τοϋ στίγ. 2:!
βεβαιουμένου ώς έχοντος δύναμιν 40-42 γραμμάτων. Οί έλευθερωταί είναι κατά το
σύνηθες σύζυγοι, προσφωνούμενοι πατρόΟεν ή άπελευθέρωσις τελείται μετά τοΰ λίαν
συνήθους δρου της παραμονής, έφ'οσον ζώσιν οί κύριοι. Ό ταγός Δήμαρχος είναι ό εΐς
των τριών, δσους τουλάχιστον κατά τους οημειωθέντας χρόνους ήδύνατο να εχτ] το Πύ-
θιον, ώς οί Γόννοι, έλαττωθέντας έκ τών έν προγενέστεροις χρόνοις πέντε· οί τρεις
ούτοι επί στρατηγού Καλλιστράτου είναι 6 έν στίχ. 10-11 δεϊνα - - - μάχου, ό ένθάδε
δεύτερος, και τρίτος ό έν στίχ. 32-33 Φιλόξενος Παναανίον. Ό έν στίχ. 27 Κλεογένης
είναι πιθανιότατα ό αυτός τω έν στίχ. 37. Ό δ' έν στίχ. 28 ΟΝΝΑΣ είναι πιθανιότατα
Αε]οννάς ήτοι Λεοννάτος.

418α' στίχ. 29 -34. Ό έν στίχ. 2!) υπό τοΰ έκδοτου σημειούμενος κενός χώρος
δεικνύει ότι τύ Ο ανήκει μάλλον τώ πατρικώ ή έθνικώ τοΰ στρατηγού, Γ|ττον δέ τή
λέξει μηνός. Περί τοΰ έν στίχ. .">1 δονλαν βλ. τά σημειωθέντα άνω έν αριθ. 408 εϊς
στίχ. 1-ό. Τό έν στίχ- 33 ϊδιοι ξενοδόκοι εμφαίνεται έκ τών έν αριθ. 400 Α ανωτέρω
έκτεθέντων ότι ήτο μία λέξις, ίδιοξενοόόκοι. Ό πρώτος τούτων θά ητο παραδείγματος
χάριν, οίος συνεπληρώθη είκαστικώς, συμιρώνως τοις δηλουμένοις γράμμασί, δι' ονόματος
λίαν περιέργου. Περί τοΰ ταγού βλ. στίχ. 1!), περί δέ τοΰ τρίτου ίδιοξενοδυκου βλ. στίχ. 20.

418α' στίχ. 35-42. Έν στίχ. 35 ή διαστροφή τοΰ ονόματος τοϋ στρατηγού οφεί-
λεται πιθανώς τι] συγχύσει αυτού μετά τοΰ πατρικού, λήγοντος εΙς--άρχον διό ήδύ-
νατο τις να μεταγράψτ) ΚαλλίοτράτΤου τον Άριστ^άρχον ό χαράκτης ευλόγως ήδύ-
νατο νά ανάμειξη δύο τοιαύτα ονόματα, μακρά όντα και πολλάς έχοντα τας κοινάς συλ-
λαβάς, Έλευθεροοταί ήσαν ή γηραιά μήτηρ Όλνμπία, οί δύο υιοί αυτής Κλεογένης
καΐ Πολύστρατος, και αί δύο θυγατέρες αυτής Έ---νώ και Δημοφίλα, αϊτινες ώς έγ-
γαμοι είχον ανάγκην τής συγκαταθέσειος τών εαυτών συζύγων, ών ό μεν Άριστόμαχος
ήτο τής Έ---νους, ο δέ "Αοανδρος τής Δημοφίλας' τούτων ό πρώτος μόνον προσφω-
νείται πατρόθεν, τοΰ έν στίχ. 41 Άσάνδρον κατά τινα παραδρομήν, η λόγιο δμοιότητος
τοΰ όνό[ΐατος τοΰ πατρός αύτοΰ τω τής συζύγου, παραλειφθέντος· επίσης προσφιονοϋνται
πατρόθεν ή μήτηρ» οί δύο υιοί και αί δύο θυγατέρες· ύ πρώτος τών υιών Κλεογένης δύ-
ναται ευλόγως νά θεωρηθή ών ύ αυτός τω έν στίχ. 27.

418^· (ΜΕ 36· πρβ. ΙΟ IX, 1280 και Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 166-167)1 Στήλη
μαρμάρου λίαν ύπομέλανος, κάτιο μόνον άποκεκομμένη· άνω λήγει, καθ' ά ή ύπ' άριθ.
389, εις ήπίως προεξέχον τρίγωνον, έφ' οΰ άνεγλύφη άθαθέστατα ομοίωμα άετοηιατος
μετ' άκρωτηρίων. — ύψ. 0"34δ, πλάτ. 0·26Γ>, πάχ. 004

Άπετείχισα έκ τίνος οικίας τοϋ χωρίου Σέλους· ύ κτήτιορ λέγει ότι έκόμισεν
αυτήν έκ τών έν θέσει «Τοπόλιανη» ερειπίων.

Ή επιγραφή εχαράχθη επί τής άρχής τής άκτηρίδος άβαθώς και λίαν έπιμελώς·
ύψ. Υοα!1!1· 0007-0*012, διάοτιχ. 0Ό05. Έν στίχ. 1 παρελείφθΐ] κατά τό σύνηθες και
Έννοδία Πατρωΐα υπονοείται τό «άνέθηκεν». Ύπ' αυτήν κατά τύ λεϊον διά-
Νικανδρίδης Άρμο- στημα υπήρχε γραπτή τις κορωνίς, ΰφ' ή ν άρχεται διά βα-
ρίου, θείας οριζοντίου χαραγής ύ διά την γραπτήν πολύχρωμον
παράστασιν καθορισμένος χώρος. Περί τής ?.ατρείας της Έννοδίας (και τοΰ ήρωος
loading ...