Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 192
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΛΕ 1921

Έννοδίον) βλ. τά σημειωθέντα έν Άρχ. Έφ. 1911 σελ. 127. Οί χρόνοι τής επιγραφής
κείνται περί τό 100 πΧ.

418? (ΜΕ 56* πρβ. 16 ΙΧ.2 1291 και Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 168-169). Βάθρον
τετράγωνον, λευκοϋ καλοϋ μαρμάρου, οΰ ή δεξιά έ'δρα έξειργάσθη λειοτάτη καΐ φέρει
πλατύ πλαίσιον, προεξέχον από τοΰ έσω διαστήματος" ή αριστερά δμως μόνον δια της
σφύρας έλειάνΟη άδρώς, έξ οΰ εμφαίνεται ότι κατ' αυτήν ήρμόζετο έτερος λίθος έν
συνεχεία.· ή επάνω επιφάνεια φέρει άβαθη, λίαν εύρΰν, άκανόνιστον τύρμον προς ένσφή-
νωσιν μαρμάρινου άγάλ ίου ανθρώπου μετά συμφυούς πλίνθου· τό όπισθεν

ήμισυ σχεδόν τοΰ βάθρου τούτου απέκοψαν οί έμοί στρατιώται, μή δυνάμενοι νά φορ-
τώσοοσι τον λίθον, όντα μέγαν, προτοϋ ξητήσωσι την συγκατάθεσίν μου* διό έτιμωρή-
θησαν προσήκοντος. Ύψ. 0'2θ. πλάτ. ΙΌΟ, πάχ. σοοθέν 0*56. Άπετείχισα οπόθεν τό
ΰπ' αριθ. 400.

Έπιγραφήν φέρει επί τοΰ έμπροσθεν λειοτάτου έξειργασμένου [ΐετώπου, βαθέως
και επιμελώς κεχαραγμένην ΰψ. γραμμ. 0Ό22-0Ό27, διάστιχ. 0Ό08* τό σχήμα των γραμ-
μάτων δεν αποδίδεται πανταχού ορθώς έν 16 έ. ά.

Παυσ\αν ίας Άλεξάν- δ καί Αλέξανδρος

δρον κ]αί Νεικονόα Θεοδώ- καί Θεόδωρος

ρο\υ Άρισζοβούλην την <— 0.22ο > οί αδελφοί.

έαν]τών θυγατέρα"

Έκ τοΰ έν Άρχ. Έφ. έ. ά. δημοσιευθέντος σχήματος εμφαίνεται ότι οί στίχοι
δεν έφερον έν αρχή την αυτήν κάθετον κατεύθυνσιν άριστερύθεν, ένθα έσοοθη .μεν ό
λίθος, αλλά λίαν έφθαρμένος. Τό όνομα Παυσανίας ώς κοινότατον καθίσταται άξιον
προτιμήσε<ΰς. Τό δεύτερον Ο τής ανατεθείσης, λησμονηθέν έν καιρώ, έγράφη μικρότερον
μεταξύ .Β καί Υ. Οί άναθέντες τόν ανδριάντα είναι οί γονείς καί οί αδελφοί, ών ό
πρώτος (ρέρει τό όνομα τοΰ πατροπάτορος, ό δ' έτερος τό τοΰ ιιητροπάτορος. Οί χρόνοι
τής επιγραφής κείνται περί τό 50 πΧ.

4185 (ΜΕ 48· ποβ. 16 IX, 1288 καί Άρχ. Έφ. 1913 σελ. 167). Τμήμα κυβόλιθου
έκ τοίχου κτίσματος τίνος, π.χ. βοηιοΰ ή ομοίου, δεξιά καί όπίσοο άποκεκομμένου καί ελλεί-
ποντος, φέροντος πλατύ πάντοσε πλαίσιον, είργασμένον δια τοΰ κτενός, έν ω τό έσω, όπερ
είσέχεικατά τι, έχει έξεργασθή άδρύτερον διό. τής σφύρας.—Ύψ. 040, πλάτ. Ο-14, πάχ. ()·41.
Απεκόμισα έκ τής έν τω χωρίω Σέλος οικίας τοΰ Στέργιου Φίλιππα. ΤΙ επιγραφή έχαρά-
χθη έπί τοΰ έσω βαθύσματος άβαθώς καί καλώς- ΰψ. γραμμ. 0 02, διάστιχ. 0Ό12.

Θεο\ϋ Σε βαο\τοϋ Καί ααρο\ς Σωτη ρος.

Τό σχήμα των γραμμάτων δεν άπεδόθη άκριθώς υπό τοΰ Ηοιιζβν. Γό ακριβές
βλ. έν Άρχ. Έφημ. έ. ά. Αυτοκράτωρ υπονοείται ό Αύγουστος από τοΰ 27 πΧ.

418ε (ΜΕ 57· πρβ. 16 IX, 1289 καί Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 167). Στήλη έπι-

4 3 27
loading ...