Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 207
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0217
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924

I

Ανδρέας Ν. Σκιάς

207

νικών δασών υπό Κ. Δασίου: Νεολόγος
Κωνσταντινουπόλεως— Αθηνών 30 Αύγου-
στου 1900.

75. ^Παρατηρήσεις εις Έλευσινιακήν έπιγρα-
φήν): ΑΕ 1900 σ. 80.

76. Άνασχαφαι παρά την Φολήν: ΠΑΕ 1900
σ. 38-50.

77. Έργασίαι εν τω Ώ5είω Ήρώδου τοϋ Άτ-
τικοϋ: ΠΑΕ 1900 σ. 88-91.

78. 81ί}Γρ1ΐ03 ΕΙ ίίοΐπ-65 ΙΌΠοββ ίΐ'ΟΙίνθ &

Εΐβιΐδϊδ: Μοιιοιιιβιιΐδ βί ηιόιηοη'βδ ρα
1)1ϊθ8 ρ&Γ ΙΆοβάβιηϊο άβδ ΙηδοπρΙϊοηδ
βΐ ΒβΠβδ-ΙβΙΐΓθδ 7 (1900) σ. 29-3*.
1901

79. Έλευοίνιακαι κεραμογραφίαι: Α Ε 1901
σ. 1-50 (πίνακες 2).

30. Άρχαΐον άλλόκοτον δνομα: Παναθήναια 2

(1901) σ. 37.
-81. Ή θέσις τών έν Μεσσηνία Φαρών: Ώριων

1 (1901) σ. 3-5 και Μεσσηνιακή έπετηρις

1902 σ. 10 κ. ε.

82. Γαλλική σχολή: Παναθήναια 3(1901-1902)
σ. 396 397.

83. Επεξηγηματικά τών Έ'ευσινιακών κερα-
μογραφιών: ΑΕ 1901 σ. 163-174.

84. Ανασκαφή έν τω "Αντρω τοϋ Πανός: ΠΑΕ
1901 α. 32-33.

1902

85. Τύμβος προϊστορικός υπό την Άκρόπολιν:
ΑΕ 1902 σ. 123-130.

86. Ανασκαφή έν Έλευσϊνι: ΠΑΕ 1902 σ. 47.

87. Έργασίαι έν Κορίνθιο: ΠΑΕ 1902 σ.
47-48.

88. Ανασκαφή έν ΑΙγΐνι: ΠΑΕ 1902 σ. 48.

1904

89. Ό άληϋ·ής χαρακιήρ τοϋ λεγομένου
γλωσσικού ζητήματος, Αθήναι 1904 (Πα-
ράρτημα Επιστημονικής έπετηρίδος Πανε-
πιστημίου 1902-1903), σελίδες 214.

•90. (Επιστολή εις άπάντησιν Α. ΤΙιιιηΐΙ)):
Εστία 6 Μαΐου 1904.

•91. Ή έπίκρισις τοϋ κ. Ξενόπουλου: Παναθή-
ναια 8 (1904) σ. 268-272 και 301-306.

92. Ή συλλογή Τόστοβιτς: Άγων δ Όκτω-
βρίου 1904.

93. Ξ-τνθουδίδου, ό Κρητικός πολιτισμό:: Πα-
ναθήναια 9 (1904) σ. 88-89.

94. Ό τάφος παρά τό Στάδιον: Εστία Ιό
Δεκεμβρίου 1904.

1905

95. Ή ψευδογλωσσολογία έν παραδείγματι:
Άγων 17 Φεβρουαρίου 1905 — 16 Ιουνίου
1905. ('Ανατΰπωσις, σελίδες 62).

96. (Έκθεσις περί ανασκαφής έν τω Στα-
δία)): Νέος 'Ελληνομνήμων 2 (1905) σ.

257-265.

97. Περί της τοπογραφίας της αρχαίας Κο-
ρίνθου; ΟοΠίρίθδ 1'611(1118 (ΙΐΙ Οθ11§1'6δ
ίΐΐΙβΠΙ&ΙΪΟΙΙΗΐ (1'ί\Γθ1ΐβθ1θί?Ϊ6, ΤβΓβ 563-

δίοπ, ΑΙΙιοιιβδ 1905, ΛΙΙιβπβδ 190ό, σελ.
302-301.
1900

98. "Αμυνα κατά φιλονικοϋντος θεσιθήρα, Αθή-
ναι 1906, σελίδες 110.

99. Ανασκαφή έν Κορίνθφ: ΠΑΕ 1906 σ.
145-166.

1907

100. Άναγκαϊον έπίμετρον, Αθήναι 1906-1907,
σελίδες 128.

101. Ή νεκρόπολις τοϋ Κεραμεικοϋ : Εστία 21
Αύγουστου 1907.

102. \Περι τών σχέσεων τών Αλβανών προς
τους "Ελληνας): Παναθήναια 15 (1907 1908)
σ. 93 96.

103. Ανασκαφή έν τω Κεραμεικώ: ΠΑΕ 1907
σ. 99 102.

104. Ανασκαφή έν 'Αμύκλαις: ΠΑΕ 1907 σ.
104-107.

105. Διόρθωσις εις τό χρονικόν τοϋ Παναρέτου;
Νέος Έλληνομνήμων 4 (1907,) σ. 490.

1908

106. (Περι αρχαίας επιγραφής έκ της μονής τών
Κλειστών): Εστία 14 Μαρτίου 1908.

107. Αί άνασκαφαΐ της Γερμανικής σχολής κατά
τήν δυτικήν Πελοπόννησο^: Κράτος 15 Ιου-
νίου 1908.

108. Τά ονόματα τών θέσεων: Αθήναι 6 Σε-
πτεμβρίου 1908.

109. Τοπωνυμίαι ανά τήν Ελλάδα. Πώς θά έπι-
βληθώσι: Αθήναι 12 Σεπτεμβρίου 1908.
loading ...