Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΚ 1925-26

εικόνες. ζ'

οελ.

είκ.σελ.

είκ.148

11

ογκόλιθοι αποτελούντες την δεξιάν πλευράν πύλης.

164

35

το νοτιοδυτικόν τεμάχιον τοΰ τείχους της ακρο-

149

12

τοία τεμάνια τείχους έχοντα έ'καστον άλλην κα-

πόλεως.

τεύθυνσιν.

165

36

τό πρώτον τεμάχιον τοΰ νοτιοδυτικοΰ τείχους.

υ

13

ό βορειανατολικός πύργος.

»

37

το προς ΑΝΔ τεμά/ιον τοΰ τείχους της ακρο-

150

14

ό νοτιοανατολικός πύργος.

πόλεως.

151

15

οί δύο ανατολικοί πύργοι δμοΰ.

166

38

τό δεύτερον και τρίτον τεμάχιον τοΰ τείχους άπό

152

16

πύλη εξόδου των πολιορκουμένων μετά τοξοτίδος.

νότου προς δυσμάς.

»

17

πύλη εξόδου και τοξοτίς.

»

39

διάγραμμα της όλη; ό/υρώσεως.

153

18

τά νοτιοανατολικόν σκέλος τοΰ τριγώνου της οχυ-

Δημοτικόν ψήφισμα*Αλων των Αραφηνίδων

ρώσεως και ή αριστερά παραστάς της πύλης της

169

1

τό παρά τη/ Άλικήν τοΰ Σπάτα εΰρεθέν ψηφισυ,α.

εξόδου.

171

2

χάρτης άνατολική; Αττικής (Βραυρών - Άλαί-

154

19

έγκοπαί χαμηλών βαθμίδων εν τω ισοπεδωμένα)

Άραφήν).

βράχω.

173

3

ένεπίγραφον τμήμα πεσσού, παρά τάν όποιον εΰοέ η

155

20

δεξιά τρεις λίθοι της βορείου γωνίας τοΰ τετρα-

τό ψήΰΐσμα

γοίνου βορειοανατολικού πύργου της άκτης.

Τάφος θολωτός και αλλαι αρχαιότητες

156

21

ή πρόσοψις τοΰ βορείου τείχους τοΰ τετραγώνου

εκ Χαλανδρίον

πύργου .

178

1

πρόσοψις ν*οδ Παναγ. Μαρμαριώτισσας.

157

22

τό άνώτατον σημεϊον της οχυρώσεως.

179

2

τιρόσοψις ΝΑ

158

23

ή εσωτερική ό'ψις τοΰ παρά τό νοτιανατολικών πύρ-

»

3

τρόσοψις ΒΑ

γον τείχους.

180

4

άγιογραφίαι Οΐξια; πλευράς.

158

24

ογκόλιθοι .δεικνύοντες την γραμμήν τοΰ άνερ-/ο-5

άγιογΓαφίαι περαιτέρω δεξιά; πλευρά;.

μενου τετ/ους.

181

6

επιτύμβιος στήλη πρά τοΰ άγ. Κωνσταντίνου.

159

25

οί τελευταίοι έκ της άνατολική; οχυρώσεως σωζό-

182

7

λουτροφόρος και όρόσημον αυλής Χαϊμαντά*.

μενοι ογκόλιθοι.

»

8

άνάγλυφον προ οικίας Τσιμίνη.

160

26

τά πρώτα άναλημματα μετά τού; δύο ογκολίθους

Φθιωτιχά

της 25 εικόνος.

183

Ια

χαλκοΰν αγαλμάτων Διός Λαφυστίου έξ "Αλου

»

27

ημικύκλιος προμαχών μετά τριών άναλημμάτων*

(οψις εμπρόσθια).

αριστερά πλευρά.

»•/αλκοΰν άγαλμάτιον έξ "Λλου Λιός Λαφυστίου

161

28

τά τρία άναλη'μματα της προηγουμένης εικόνος

(οψις οπίσθια).

και άλλα τρία δεξιά τον άνήφορον.

186

2

τεμά/ιον πήλινου πίνακος πλαισιουμένου μετ' αρ-

»

29

δευτέρα σειρά άναληαμάτων εις τήν άριστεράν όψιν

χαϊκής επιγραφής εκ Μελιτείας.

τοΰ βλάχου και πληιίον τοΰ καθέτου κρημνοΰ.

Χαλκονν άγαλμάτιον δσζλΐτον δρομέως

162

30

τελευταία σειρά άναλημμάτων έκ τοΰ κρημνού.

εκ Φιλίας της Καρδίτσης

»

31

τό πρώτον τεμάχιον της άκροπόλεω; τό έ'χον

187

Ια

οψις πρόσθια.

κατεύθυνσιν νοτιοανατολικών.

»

16

δψις οπίσθια.

163

32

τό δεύτερον τεμάνιον τό ε/ον κατεύθυνσιν νοτιο-

'Επιγραφή έκ Κορνοφωλιας (Θράκης)

ανατολικών.

190

1

επιγραφή έκ Θράκης

>

33

τό τρίτον τεμάχιον τοΰ τείχους εις την νότιον

Ένεπίγραφον χριστιανικδν άνάγλυφον

γωνίαν.'

έξ Αττικής

104

34

τά αυτό τεμά/ιον τοΰ τείχους ά/ίριβώς έκ νότου

191

1

ανάγλυφο; εΐκών τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ μετ'

όοώμενον.

επιγραφής.
loading ...