Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 5
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5

Έπι της αριστεράς πλευράς τοΰ μεσαίου ανοίγματος, παρά τό μέγα ψηφιδωτόν
τοΰ τεθρίππου, υπάρχει αρχή διόδου (Ρ), μή άνοιχθεΐσα όμως, διότι άνωθεν υπάρχει ή νέα
έγκατάστασις. Περαιτέρω δέ εις τό σημεΐον Σ τοϋ ημικυκλικού διαμερίσματος τοϋ ανοίγ-
ματος τούτου υπάρχει είσοδος μεγάλης υπόγειας διόδου μήκους 13 μέτρων, έχούσης
κατεύθυνσιν πρώτον προς Ν. έπι επτά που μέτρα, μετά δέ τοϋτο στρεφόμενης προς Α.
έπι πέντε μέτρα και ήμισυ ευθύ ΙΜ

προς τήν θάλασσαν (Τ). Άλλα και
εκεί έπιπροσθοϋσι τά χώματα καΐ
οι βράχοι και τό άνωθεν παράπηγμα I
και δεν ήτο δυνατόν νά αποκοπή ('~ ^
τό προς τήν θάλασσαν τελευταΐον \
άκρον. Ή δίοδος αύτη κατά τήν /
εϊσοδον αυτής έχει πλάτος, 2,10, ^.
καθ' όσον δέ προχωρεί στενοϋται

μέχρις 1 ή 1 και 10. Τό ΰψος της -.....--.^

διόδου εινε περί τά δύο μέτρα. Επι
τοϋ βράχου δεξιά και αριστερά
ύπάρχουσι μικραί κοιλότητες προς \ ' '"<'
έναπόθεσιν λύχνων διά τον φωτι- 'ρ&β
σιιόν τοϋ σκοτεινοτάτου τούτου δια- I "

μερίσματος.

Ευρήματα έν τω δλω κατα- //
σκευάσματι δεν παρουοιάσθησαν |§|
άλλα, πλήν άσημων τεμαχίων άγ- 11
νείων διαφόρων χρόνων και ενός
βωμοΰ λίθου πώρινου έγγύς τοΰ "Γ"^ ■

ψηφιδωτού της Σκύλλης, μετά έπι- \, - —■ χΓ—^~_Τ_^) :', '·. ,\\ '

γραφής επί της πρόσθιας μακροτέρας "7Ζ ~ —Γ^^^ \ ί

πλευράς, τόσον έφθαρμένης, αίστε ^ΪΙκί ·. ··' \ \

μετά πολύ μεγάλης δυσκολίας κα-

τωρθώσαμεν νά συναρμολογήσωμεν ν \

τά σωζόμενα εκ της καταστροφής

γράμματα και άναγνώσωμεν: '^φχ
[ΑΠΟ[ΛΛω[ΝΟΣ]

Α[Π]θΤ[^ΟΠ'ΑΙΟΥ '^' ^/0Ψ"^ωτ°ν τ7Ί$ Σκύλλης εκ τον Σηοαγγΐου.

Και τά υπολείμματα τών σωζομένων γραμμάτων και αυτά ακόμη μόλις κατά
τά άκρα αυτών διακρίνονται, ώστε νά μαντεύη τις ταϋτα. Και ό όλος δέ βωμός ήτο
έφθαρμένος και δή και κατά τήν άνω προσθίαν δεξιάν γωνίαν άποκεκομμένος. Ό βωμός
ούτος ασφαλώς εκείτο εκεί ιδρυμένος ανέκαθεν έντός τοΰ σπηλαίου, άγνωστον άν εις τήν
θέσιν, έν η ευρίσκεται, ή άν μετηνέχθη έκ τοΰ ένδοτέρο» μέρους τοΰ σπηλαίου, διότι
δεν φέρει βάσιν τινά. Πάντως όμως ήτο έντός τοϋ σπηλαίου, σχετιζόμενος αμέσως προς
αυτό, ώς θά ϊδωμεν.
loading ...