Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 8
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8

'/ακ. Χ. Δραγάτση : Τό έν Πειραιεΐ Σηράγγιον

ΑΕ 1925.....1ί»26

μετά ανάγλυφου όφεως και επιγραφής Διΐ Φιλίφ ή Μειλιχίω. Προς ανατολάς των
ιχνών τοΰ ίεροΰ και άνωθεν που τοΰ Σηραγγίου υπήρχε βράχος μεμονωμένος, έξειρ-
γασμένος εις σχήμα ναΐ'σκου εν τή προσάψει μετ' άετωματίου και παραστάδων και
άκρωτηρίων, πάντων από τοϋ βράχου, επί τίνων δέ σημείων αύτοΰ έσφζετο καΐ
χρωματισμός ερυθρός. Και τοΰτο όμως κατεστράφη υπό τής ανάγκης τής ιδρύσεως
των νέων οικοδομών. Τό μέρος τοΰτο έχει ευτυχώς άπεικονισθή παρά ΟυιΊίυ.8 χα\
Κ&αρβΓί (12 ΚαΓίρη ΒΙβίί XII).

Όλίγον περαιτέρω τής θέσεως ταύτης έν τοις χώμασιν άνευρέθη και όρόσημον
φέρον την έπιγραφήν:

Τό όρόσημον τοΰτο ώριζεν ϊσως κατά τινα διεΰθυνσιν
ΗΕΡΟΙΟ „ Ηρώου ν - , ~"α <- > , _

ΗΟΡ02 11101 "Ορος τον Χω£ον' ί18/^1^ ου εφϋανεν η ονομασία του Σηραγγίου,

εάν μη άνήκη εις άλλο ήρωον. Ουδόλως δέ παράδοξον
τά άνω σημειωθέντα ίχνη θεμελιώσεως ίεροΰ επί τοΰ βράχου νά έσχετίζοντο προς τό
κάτωθεν Σηράγγιον και νά ανήκον εις ιερόν Σηράγγου ή ήρωον ιδρυθέν μετά την έν
τω σπηλαίω έγκατάστασιν τοΰ ηρώου αύτοΰ, οπότε δικαιολογείται και ή άνεύρεσις τοΰ
ορόσημου τούτου περισσότερον.

Διά τής λεπτομερεστάτης παρατεθείσης περιγραφής και τής άλ?ιης ερμηνείας
τών κατά τό Σηράγγιον, και ιδία διά τής δημοσιεύσεως τοΰ σχεδίου αύτοΰ, πληρούται
ή υπό τοΰ XV Ιαάβϊοΐι ύποδηλουμένη ευχή έν τοις γραφομένοις αύτοΰ (.Τρρο§γ&ρ1ιϊβ
V. Αίΐιβη σ. 388). Πρύ τοΰ Ιαάθϊοΐι, εκτός τών γραφέντων υπό τών έν τή περιγραφή
άναφερομένανν τοπογράφων, εγράφησαν σημειώματα περί τοΰ Σηραγγίου περιληπτικά
έν τοις Πρακτικοΐς τής Άρχαιολ. Εταιρείας τοΰ 1896, έν τοις Αιΐι. Μϋι. XXI, 1896
σ. 246, έν τω Μγί1ι. Ιιβχ. τοΰ Β,οδοΐιβί', έν Ν. Σήραγγος, παρά Ρ&υΐν ΚΕ2 έν λ. Σηράγ-
γιον, Σήραγγος, έν τω ,ΙοαΓη&Ι ο£ ιΐιβ Αΐ'ο1ΐ3βο1θ£ΐο&1 ΐηβίϊΐυίθ οΐ Αιηβι·ίο& 1897 σ. 350,
έν ΒθγΙιπθγ ρϊιϊ1ο1ο§. λνοοίιβηβ. 1897 σ. 222, έν τω ΑίΙίθη&βιηη τοϋ Λονδίνου κατά
Μάρτιον τοΰ 1897.

"Οπως ποτ' αν ή φρονοΰμεν ότι ήδη έπεχύθη διά τής έρεύνης ταύτης φώς ε'ις
τό σκοτεινόν τοΰτο ση μείον τής Πειραϊκής τοπογραφίας και καθωρίσθη οριστικώς πλέον
ή θέσις ή τόσον άμφισβητηθεΐσα τοΰ αρχαίου Σηραγγίου, όπως και ό λόγος τής ονο-
μασίας αύτοΰ και ό σκοπός, δι' όν ύπήρχεν ή χρήσις αύτοΰ. "Εν δέ και μόνον εύχόμεθα
θερμότατα, νά άποδοθή και πάλιν εις τον Σήραγγον, αίρομένων τών νεωτέρων εγκατα-
στάσεων, ίνα κατορθωθή νά άρθή πάσα ή έπιπροσθοΰσα κατά την είσοδον αύτοΰ έπί-
χωσις και πάν ο,τι έμεινεν άκαθάριοτον καθαρισθή και οΰιω δειχθή πλήρες τό σχέδιον
τοΰ κατασκευάσματος.

Ίάκ. Χ. Δραγάτσης.

19 11 27
loading ...