Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 10
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0022
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
10

ΑΕ 1925-1926

ΧΙΙδ 969, [ΧΙΙ9 933], ΒΟΗ [1892Ι9] 19184ι5 1912ι97 1922164, [ΚΕ 19 1 442], ΑΔ 1915133
(έν ΑΔ 1924/δπ 5:? "οφς εκείτο κ[ρε] ν)α[ν]ομίαις—έπι τ[ά 9Λδρι]α τάς χώρας —
η- έρμ[α~ι]α). ΑΕ 1913ΐ98, ΛΑ 19Κ)17ο, Μό1&ηί>·08 Ηοΐΐβίαιχ 272, Κοΐ1 + νΡτ·βιηβι·8ΐθηι
ΕγάΊβη III 183 προστάγμα;]τα, Β&ΐαο Ιβϊβ 24 29 32 45 ±%(ποτίταγμα, πρβ ϋΐ 4278,
Βοδβ/ίβν Μνί,ΐι. Ι,οχ. 1Ι 524.ΑΜ 19 0 8209), προσταγή ΙΟ IV 1189, 8102 7673'7861 έ'νθα και
άλλα συναφή παραδείγματα, 8ΙΟ2 III α. 396^(πρόστάττω) 221α(πρόσταγμα), λνΠΙιοΙιη
Β01 315, Βαι·ί(ί1ίΙ ΗΟΕ I 555, πρβ τοΰ #εοί/ έπιτά](.ξαντος -ΐ4- έπιτάξαντο[ς τον Φεοϋ
3Ι02 800, επιτά]ξαντος Α Μ 189:672, (κατ ) (κατά την) έπιταγήν (τ\ έπίταγμα) (&·εοϋ)
ΙΟχ III 1633 2092 V! 245, ΛΜ 1896275 1908209, ΒΟΗ 1888194, <ΙΗδ 18873π, ΚΕ
1 914) 9 317 318, ΑΔ 1 921/2 π δ, Κθίΐ +.νΒΐ'οηΊθΓ8ί:βίη Ενάίβη ΙΙιοι (πρβ ΠΙ 183); κατ έ(ε)πι-
[ταγήν? 8ΕΟ I 469, επιταγή Εϊσιδος ΙΟ VII 3414, κατ' έπιταγήν της κυρίας Άρτε ί-
ριδος ΑΔ 1920/1 ιο5, πρβ 8ΙΟ! 78641 805, 8Ηι·οΐη&ο1ι ΤΕΟ 384, Ε&ΓΐβΙά ΓΙ Ο Ε II 860,
Ηβηνοπίοη Β80 λ. επιταγή κατά (την) κέλευσιν (της υ^εοΰ) ΙΟ IV 994 ΧIIο 25 938,
8&1&6 Ι8Ϊ8 40, δια κέλευσιν ύ^εών Ολυμπίων 8ΕΟ I 305, εξ ένκελέύαεως κλπ Εγ&πζ ΕΕΟ
3.'55 §·8, κατά την μαντείαν τον ΰ>εοϋ ΙΟ ΙΡ 132618, ΑΔ 1 915ΐ48, πρβ 150, κατά μαντείαν
ΙΟ III 166, 8ΙΟ- 787-,, Εγ3Π08 1 9 0 9 48 {πατά μαντείαν κλπ), κατά χρησμόν ΙΟ ΙΧ2 2822,
κατά το λόγιον της ύ^εοϋ 8ΕΟ I 427, #εό φραδ[αΐσιν] ΙΟ I2 (585, φραδΑαϊοι Νυμ-
φδν ΙΟ Γ2 788, κατ' δναρ ΙΟ IV 1308, ΠΑΕ 190030, 3Ι02 780- 781, 782,,, ΒΟΗ
1923ΐ89 (Άθ 1913450, 8Ε^ 11 405), ΒΟΗ 1923ι89, κατά δνειρον 8Ι02 783.,, κατά
δν[ε]ι[ρον?] ΙΟ 1Χ2 1237, κατ' δνιρον ΚΕ 1913319, καθ ϋπνο[ν]ς 8ΙΟ 7853, κα&'
δράμα 8ΙΟ 760;;, κρίνοντος τά δράματα ΑΕ 19ΐ3ΐ98, κατά πρόσταγμα διά όνειρο-
κρίτου 3Ι02 759 (πρβ 765 όνειροκρίτης και άρεταλόγος), εκ ύ^ειας προστάξεως 8ΕΟ II
410, δψιν ίδοϋσα άρετήν2 της &εοΰ 8Ι02 784, (πρβ ΑΕ 1 91877α 19198δα 1922ι08σ),
πρβ κατ ε]νχο[λέν. 1.0 Ρ 721, (κατ) εύχήν ΒΟΗ 1 9122 3 7 28 31 36, ΟΙΟ 2300 2203
8&1αο Ιδίδ 33 (πρβ 60), κατ εύχάς ΖϊθοείΓίΙι 25 ^&}\νβ §τ. Ιη8οτιηίίβηίθΓ8θ1ιυ.η£ 74, έκξ,
ευχής ΑΜ 19 0 8 209, &ΐν« -έος έγγύην ΑΕ 1910251 πίν. 11, έξ υποσχέσεως ΤΗ8 1 9 2 2168;
πρβ άλλως κατά διαΰήκην ΑΕ 19168ο, ΒΟΗ 1879482, ε« διαθήκης ΙΟ ΧΠ3 1110, ΑΔ
1921/2 π 240 (ΐ 2), κατά συνχώρημα ΒΙΟ 47610.

128 (είκ. 2): Πελοπίδου νεωκόρου στήλη.

Στήλη πέτρας σκ.ληράς, όπισθεν μέν δλη ευθεία, έπι δέ τοϋ μετώπου και των
κροτάφων. εξέχουσα άνω τρόπον έπικράνου (ΰτ|λ 0 07)· έπι τοΰ μετώπου τοϋ έπι-
κράνου δίστιχος επιγραφή (πρβ ά. έπιγρ. άρ. 127). Ύψ. 0 885 - 0 90, πλ. έπι μέν τοϋ
έπικράνου 0 30, ύπό δέ τοϋτο, ένθα και όμαλώς κοιλαίνεται, 0 25, κάτω δέ 0 29, πάχ.
άνω μέν 0 245, έν δέ τω μέσω 0 21, κάτω δέ 0 22. Έν τω μέσω της άνω επι-
φανείας χάριν τοΰ αναθήματος κοίλωμα τετράπλευρον, πλ. εκ μέν αριστερών προς
δεξιά 0 18, έκ δέ τών πρόσθεν προς τά οπίσω 0 12, βάθ. 0 015. Αι άλλαι έπιφά-
νειαι άπασαι καλώς είργασμέναι. Έπι τής πρόσθιας επιφανείας υπό τό έπίκράνον
έ'γλυπται έπίμηκες (καθ' ΰψος, 0 09 από τής αριστεράς τοϋ λίθου ακμής) κοίλωμα, ού
τό κάιο:> άκρον κείται 0 235 άνωθεν τοϋ κάτω άκρου τής στήλης,. ΰψ. 0 36, πλ. 0 09,
βάθ. Ο 051 τοϋτο έγένετο, ως φαίνεται, ύστερον, ίνα ή στήλη χρησθή άλλως προς στάσιν
άλλον αναθήματος, ή στήλη ηύρέθη έπι τής αριστεράς τοΰ χειμάρρου όχθης μεταξύ τοΰ
loading ...