Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 22
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
22

Β. Λεονάρδον: Άμφιαρείον έατιγραψαί.

ΑΕ 1925-1926

1) τμήμα ελλιπές, αριστερά, έφ' οΰ τρίγλυφος έν μέσω δύο μετοπών φερουσών γράμματα
οι και τρίγλυφος .(ΑΕ 1892δ3('82)' το τμήμα τοϋτο εΐνε τό πάντων μήκιστον). 2) τμήμα
φέρον τρίγ?ιυφον εν μέσω δυο μετοπών, έφ' ων γράμματα πο (ΑΕ 1-885 154 (11))* ειρή-
σθω δέ δτι, ώς έκ τοΰ τμήματος τούτου συνάγεται, τά έπι τών μετοπών γράμματα
έφερον δι' ήλίσκων έμπεπαρμένα χαλκά (ϊσως έπίχρυσα) ελάσματα. 3) τμήμα φέρον
τρίγλυφον έν μέσω δύο μετοπών, ών ή μεν αριστερά έχει γράμμα ν, ή δέ δεξιά εινε
άνεπίγραφος, έξ οΰ δηλοΰται δτι αυτή έφερε το τέλος τής έπιγραφής (ΑΕ 1889ΐ3 (27))
Διά τών έξ τούτων γραμμάτων δεν δύναται νά ανάπληρωθή· ασφαλώς ή δλη έπιγραφή.
Τό δνομα Θοι[νίας αδύνατον νά χρησθή ένθάδε, διότι μεταξύ τής μετόπης $ και τής

οι έπρεπε νά παρεμπίπτη τρί-
γλυφος, άλλ' άπίθανον δτι έπι
τοΰ τμήματος τής οι άριστερόθεν
τής μετόπης ο, δπου ελλιπής ό
λίθος, υπήρχε τρίγλυφος, έπειδή
οΰτως τό τμήμα τοϋτο θά έγίνετο
ύπέρμηκες (0817 +0 445 +
0 317+0 445 + 0 317=1 841,πρβ
νβΓ830θ Α Μ 19 0 8267)· Υποτιθε-
μένων τών έν τοις είρημένοις
τμήμασι γραμμάτων & και πο
ώς αποτελούντων μέρος ονομά-
των, ή έπιγραφή ήν ϊσως: δείνα
δεινός όποδαπός έπ]οί[ηαεν ή, τοΰ
πο υποτιθεμένου ώς κειμένου έν
τή τελευταία λέξει, έ]πο[ίησε]ν
ή έ]πό[ησε]ν (πρβ Α Ε 1919ιο2
είκ. 4 Φειδίας έπόησε) ή, υπο-
τιθεμένων πάντων τών έν τοις
είρημένοις τμήμασι γραμμάτων
πλην τυϋ ν ώς αποτελούντων
μέρος τών ονομάτων, άνέ&ηκε]ν (πρβ έπιγραφήν τοΰ έν Όλυμπία Λεο^νιδαίου).

Ηύρέθησαν δέ και άνεπίγραφα τμήματα, αριθμόν οκτώ, ήγουν πέντε μεν φέροντα
ανά δύο μετόπας και έν μέσω τρίγλυφον, τρία δέ φέροντα ανά δύο τριγλύφους και έν
μέσω μετόπην, έκ τούτων δέ συνάγεται δτι ή έπιγραφή μόνον τό μέσον τοΰ προσώπου
τής στοάς κατΐσχε' τάέπιγεγραμμένα πλήν του τμήματος οι, φέροντος δύο μετόπας και δύο
τριγλύφους, έχουσιν, ώς εΐρηται, δύο μετόπας και έν μέσω τρίγλυφον.

138 (είκ. 10 ΙΟ*): 138 +ΑΕ 189949/0 (33 ρ') (=16 VII 278 και σ. 744) ;
Ωρωπίων προξενιά Κηφιοοφώντι Αντιφίλου ΆΦηναίω.

Μαρμάρου Πεντε/^ηκοΰ άγμα, ΰψ. 0 10, πλ. 0 082, πάχ. 0 07-0 08, άρμόττον
έτέρω (ύπερκειμένω) άποκατάγματι τοΰ ά\ω άκρου τοΰ αριστερού κροτάφου τοΰ έν ΑΕ
18 8 9 49/0 (33 ρ') (·== ΙΟ VII 278 και σ. 744) βάθρου Μνασέας και φέρον λείψανα τών

.9: μετόπη (επιγρ. άρ . 136).
loading ...