Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 25
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0037
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1925- 1920

ΙΟ VII 417[.]/ προς 4202ό/6 31/2 17(5θ29/0 (Φιλοκράτης Θεοφάντου Θηβαίος· πρβ ΑΕ
192350 β χέ' αυτόθι α. 51α13 αντί 12624 γρ. 12632 και μετάθες τά περι τούτου μετά τά
περί τοϋ 12628), 417, ,- προς 176031/2 (Εϋαρχος Ηροδότου Κορωνεύς). Ειρήσθω και έν-
θάδε δτι εν Θεσπιών 17732θ/2_ (της μΧ 2α? έκατονταετηρίδος) τά της κωμωδίας προη-
γούνται των της τραγωδίας, ώδε: ,ϋύποκριτ]ής παλαιάς κωμωδίας ...........>χ.]ιεύς·

τραγωδους παλαιάς τραγωδίας Ά Ά·Ά.' ποιητής καινή,.ς κωμωδίας 'Α.'Α.· υπο-
κριτής^ καινής κωμωδίας Ά.Ά.· ποιήσε.,-ως καινής (Ά.).'ΑΆ. υποκριτής και-
νής τραγω,.δίας Ά.Π.Ά.· εν 17(!Π φέρεται ,,,νποκριτής παλαιάς [τ ρα]γ ω ιδίας - -'
{[ύ]ποκριτής παλαιάς κωμ/ωιδίας/ - -. Έν τη τοϋ Άμφιαρείου επιγραφή στ. 2 μετά
τό παλ/αιάς φαίνεται μικρόν κενόν (πλ.±0 015), άλλ' υποτίθεται δτι /.έξεις τινές, ει μή
πάσαι έχωρίζοντο άπ'αλλήλων δια κενού χώρου (πρ() έξης άρ. 148), διό καί, έλλογουμένης
της θέσεως, άφ' ής άρχεται ό το είδος τοϋ αγωνίσματος περιέχων στίχος, και της θέσεως
τοϋ τό τοϋ νικήσαντος όνομα περιέχοντος στίχου, δύναται νά άναπληρωθή ώς άνω, ή, ώς
εν Ι(τ VII 1760, υποκριτής παλαιάς τραγωιδίας - - υποκριτής παλαιάς κωμωιδίας,
πλην εάν ύποτεθή δτι έν τω σωζομένω στίχω, τω περί κωμωιδίας, τό υποκριτής παρε-
λείφθη ώς εκ τοϋ προηγουμένου, τοϋ περί τραγωιδίας, ύπονοούμενον.

Τό άπότμημα έ'χει τά γράμματα δμοια τοις τοϋ έξης (άρ. 140), και τούτου ίσως
εινε απόκομμα.

140 (εϊλ. 12): άγωνιστική αναγραφή.

Στήλη λευκού μαρμάρου, άνω και κάτω ελλιπής, ν\\>. 0 055-0 33, πλ. ± 0 45,

12: αγωνιστική αναγραφή (επιγρ. άρ. 140)

4
loading ...