Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 26
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
26

ΑΕ 1925-1926

έπτγρ. άρ. 140: πάχ. Ο 138. Ηύρέθη έπι της αρι-

στεράς τοϋ χειμάρρου δχθης
[1] [άγενείονς πυγμήν] ένωκοδομημένη έν τοίχφτόϋ β'ορ-

1 δείνα δεινός Άντιοχενς άπ/ό Κνδν/ον χ~ς βορραναχο{ικής γω.

[Άνδρας πνγμήν] νίας τής στοάς δωματίου.

3 δείνα δεινός Άντι]οχενς άπό Κνδν[ου >. δδηλθν εί τό πρό τοϋ

παΐδας παν/κράτιον , , ~ ς η

,, , Γ κρατιον γράμμα ην ν οιωρυω-

Ο δείνα -φ/αντου Εφεσιο/ς' ^ , , , „ .„

,, , ιιενον εις γ- εν στ. 6 και 8 ισως

αγενε/ιονς παγκρατιον ' '

7 δ ε ϊ ν α]ς Εϋάνδρου Ρόδιο [ς- πρότερον ήν ν και έπειτα διωρ-

άνδρας παγκράτιον θωθη εις γ.

9 Σταοία;]ς Στασίον Θνατειρηνό/ς 140η' §ΓΟΥ τό πατρόθεν

ζτ/όν7 όπλίτην έληγεν εις τ/ου ή ]/ον προ

11 Σώσ/τρατος [2-3/του Βνλλίων από Νικαίας- τθΰ Γ λείπουσι 2 ή 2-| ή 3 τό

σ[υ]νωρίδι πωλικηι πολύ γράμματα, ών τό τελευ-

13 Αυ/σι/ς] Έ[ρ]μώνακτος Μάγνήσσα άπό Μαιάνδρου- ταΐον, επειδή πρό τοϋ Γ κάτω

κέλητι ηωλικώι σώζεται άχάρακτος χώρος, δεν

15 Εϋδ;ΙνμοςΜεν[εκ/ράτον Μάγνης άπό Μαιάνδρο/ν ^ Α ή τοιοϋτ()ν τι, άλλ' ΐσως

αΐν Ινωρίόι τελείαι _ >ί . , * »λ ι _ ' μ

' ' Κ ^ ^ Ρ η Υ η αλλο τι αναλογον ισως

17 Έρμώνα;/ξ Διονυοίον Μάγνης άπό Μαιάνδρίον „ „ , 7 /, ,η „. ,

ε> 7 ' ' ς/ εκείτο ΣωτΙου (απιίιανον Ζωι-

άρματι πωλικώι

Τ-101) 1

19 δείνα Σω σίον τον Σωσικράτον Μάγνης από Μαιάνδρου \

■ ·■"■■, , , ^6>,„· το 10ν γράμμα άοη-

άρμα/τι τελειωι „.;.,Λ ]> <_ , , ■ ,Ρ «

ο-, -λ/γ' ' α 7ι^„,^λ,αγ„λ».· λον τό 20ν ώσει α, άμφίοόλον.

21 δείνα δεινός] Μαγνης απο Μαιανό/ρον > ' '

23 δείνα δεινός Μάγνης] από Μαιάν[δρον ^ΐδ' τό 1<3ν Ϋ0<*μμα ϊσω? ε'

τό 2°ν, ώς έοικε, ν τό 3ον ώς ό.

140ί7· πρό τοϋ ξ λείπουσι περί τα εξ γράμματα* ΐσως ήν Ερμώνα]ξ, ό πατήρ

τής έν στ· 13 .

140{<)· τό 10ν σωζόμενον γράμμα ήν, ώς έοικε, α. έν τω σικ τοϋ, Σωσικρά-
τον ϊσως σφάλμα τοϋ λιθουργοϋ: τό 10ον γράμμα (τό μετά τό ω) εΐνε α (έν αρχή
έχει λείψανον γλυφής, ϊσως έκ προεκτάσεως τής δευτέρας γραμμής τοϋ σ· δεν εΐνε
πιθανόν ότι πρότερον ήτο ν [ιο/^] και δτι έπειτα διωρθώθη εις σι).

141 (εικ. 13): αγωνιστική αναγραφή.

Στήλη λευκοϋ μαρμάρου, άνω και κάτω ελλιπής, δίχα καθέτως λοξώς τεθραυμένη
(λείπει ή άνω αριστερά γωνία και ή κάτω δεξιά), ΰψ· σωζ. ώς 0 456, πλ. 0 447, πάχος
0 12· γρ. ΰψ. 0 006-0 008;" τό α και δ και λ έχουσι καμπύλα (κοίλα έξω) τά σκέλη.
Ηύρέθη έπι τής αριστεράς τοϋ χειμάρρου δχθης έν τω βορράθεν τοϋ βάθρου Σώσις
ΑΕ Ι88653) προς τω τοίχω τοϋ περιβόλου δωματίω.

αγωνισμάτων τάξις ή αύτή τή έν ΙΟ VII 417.
loading ...