Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 34
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
34

Β. Λεονάρδου: Άμφιαρείον έπιγραφαί.

ΑΕ 1925-1926

Ο, 235, ύπελείπετο έπι τέλει κενόν πλ. 0 11, ήγουν 0 07 4- 0 235 + 0 035 + 0 235 +
0 035 + 0 235 + 11=0 955 (πλάτος του λίθου).

14'8χ· κήρυξ ϋΓλανκίας Σωαάνδρον Θηβ]α~ιος (?)· πρβ έξης έν τοις περί
του ΙΟ VII 4199/0

148% έν αρχή αντιστοίχως τω Ο Κ τοΰ εν στ. 10 Δ]ημοκλής σώζεται Ν, ήγουν τό
τέταρτον γράμμα τοϋ κυρίου ονόματος· μετά τό πατρόθεν σώζονται ικανά λείψανα τοΰ
έθνικοϋ: Ή[ρ]ώπ[ιος, δ καΐ υπό Νβν^Ιοη άναγνωσθέν ύπεστηρίχθη υπό Ργθιιιιθγ.

1489/ο ένκωμίωι έπικώι ιο[Δ]ημοκλήςα'ΑμινίουηΘηβαϊος· πρβ έξης περι τοΰ
ΙΟ VII 419 ί%ένκωμίω έπικώ ^Άμινίας Δημ,οκλέονς Θηβαίος, ^έπών ποιητάς
16'Αμινίας Δημόκλέους Θηβαίος, και 1(1 VII 3197 9ίποητής σατύρων 2;.'Αμινίας Δη-
μοκλέους Θηβαίος

148ιο· χάριν τοΰ χώρου κενόν ενός γράμματος μετά τό κΰριον και μετά τό πατρό-
θεν (πρβ στ. 62), ωσαύτως δέ τουναντίον άλλοθι (λχ έν στ. 16 Άμινίας Χαι τα γράμ-
ματα είνε πυκνότερον κεχαραγμένα.

14820- περι τοΰ Εύβίου πρβ νο%γ&£ΐ Μη 1919257 18, Ρΐ'θαηβι· Ηβ 192288'.

I I,· κωμωδός ^"Ιρανός Φρυνίδου Ταναγραιος πρβ (Εϊρ. Φρ. Ταν.) 1(1 VII
5421 543,/2 8/4.

1482α' τ° ητής είνε έπ' άπαληλιμμένων γραμμάτων κεχαραγμένον.

7·//6\.;)/ο' ποιητής κωμωδίας ^Αρίστων Ποσέους 'Α&ηναϊος πρβ 1(1 VI 540
(Τανάγρας) {ίκωμωδιών ποιητή]ς Ποοής Άρίστωνος Αθηναίος

148Ά0 !_4 πρόσθετοι τέσσαρες στίχοι (ωσαύτως πρόσθετοι τρεις στίχοι μετά τόν28ον
στίχον έν ΙΟ- VII 416 ή μεν μεταγραφή αμφοτέρων έχει εσφαλμένως, τό δέ κείμενον έχει
ορθώς, ως έπΙ τοΰ λίθου, τεταγμένους αμφοτέρων πάντας τους στίχους) : ^υποκριτής
(δηλ. καινής κωμωδίας) ^Στράτων Ίοι.^δότου ' Αϋ'η^νάΙος- πρβ ΙΟ VII 1761 (Θε-
σπιών) 9νποκριτ[ής (δηλ. καινής κωμωδίας) 10Στ]ράτων Ισιδότ[ον Αθηναίος, πρβ
416 1{ραψωδός ^ Αρτεμων Ίσιδότον Α&ηναΐος (ΚΪΓοηιΐθΓ ΡΑ 2276).

14830' άγενείους ζσ^τάδιον παραλιπών τό έτερον α έχάραξεν αγενειουσταδιον.

148^ προ τοΰ ωνος τοΰ πατρόθεν έν αντιγράφω τοΰ νβίββη, καθ' ά μοι ευγε-
νώς υπό Ργθιιπθγ άνεκοινώθη, φέρεται γράμματος λοξή εκ τών άνο3 αριστερών προς τά
κάτω δεξιά γραμμή· δθεν ίσως [Φίλ]ωνος.

148ΙΊ άνωθεν τοΰ α τοΰ έν στ. 48 κυρίου ονόματος σφζεται ευθεία γραμμή,
ίσως ή κάτω τοΰ <5 τοΰ άνδρας.

ΐ48Αβ' τό κΰριον όνομα, ώς εξ ιχνών τών κάτω άκρων τών γραμμάτων δηλοΰται
ήν, ώς και παρά νβίββη (πρβ ά. περι τοΰ στ. 46), Έπικράτης.

1487ΰ· τό λ τοϋ Αγαθοκλής παραλιπών έχάραξεν ύστερον άνω μετ:Γ:ύ τοΰ κ
και τοΰ η (οΰτως και νβίΒβη, πρβ ά., και Κ&η^αοβ).

14878' έπι τοϋ λίθου κείται, καθάπερ και έν Κ&η£3ΐ>β ΑΗ 965, Άγλάων.

Μετά τήν σύνταξιν τοΰδε τοΰ υπομνήματος έλαβον τήν φιλοφρόνως υπό Ργθιιπθγ
σταλεΐσάν μοι πραγματείαν αύτοΰ ΑΜ 1924χο2 κέ, πρβ σ. 121 κέ.

149 (είκ. 21): 1(1 VII 418 ; αγωνιστική αναγραφή.

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου ελλιπής άνω τε και κάτω, ΰψ. σωζ. 0 40 — 0 43, πλ.
0 52—0 53, πάχ. 0 125—0 13· γρ. ΰψ. 0 008, μεταγραμμάηον ώς 0 006, μετα-
στίχιον ώς 0 005. ηύρέθη δυσμόθεν τών πλατεών βάθρων.
loading ...