Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 39
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0051
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926

Β. Λεονάρδον. Άμφιαρείον έπιγραφαί.

39

24: 'Ώρωπίων τιμητικόν ψήφισμα.

±Ογ(=$έΐνα) Π]ολυκράτθυ είπεν προβεβουλευμένον είναι έαν[τώι

πρός τε τ·ό ουνέδριον καϊ τον δήμον, επειδή Εύβίοτος Δημ[ογέ
3 νου ιερεύς] γεγονώς τον Άμφιαράον και εύοεβώς εχων προς τό [&εΐ

ον φιλοτιμε]ΐται τιμαν τον Φεον μεγαλομερώς κοομών άνα&ή\μα
5 οιν έπιφα]νέαιν άξίοις εαυτόν κα&' α δύναται: ύπέρ ών και [εκ των

ιδίων βου]λόμενος άνα&εΐναι τώι ·&εώ τάς τε φαρία[ς τ]οϋ να[οϋ
7 και τό ύπέ]ρ&υρον και τον όδόν' λευκοϋ λί&ου, έ'τι δε και τό [θέ]ατ[ρον

κατασ]κευάοαι. παρακαλεί τε δο&ήναι έξουσίαν δπω[ς κ]ατ[α
9 σκευά]σας τα προειρημένα την έπιγραφήν ποήσεται [] «Εύ\βίο

τος] Δημογένου ιερεύς γενόμενος καΐ Δημογένης Εύ[β]ι[ότου
11 σπο]νδ[οφ^ορήσ[α]ς Αμφιαράω και Ύγιείαι»" δια και δεδογμ\ένον εί

να]ι τώι τε συνεδρίωι [κα]1 τώι δήμωι παρβί[μ]ένον είναι αΰτώι [κ]ατασκε[υ]ά[σάντΐ
13 τ]ά προειρ[ημ]έν[α ά]να&εΐναι [χα#]ώς έ[μ]φανίσας παρεκ[άλεσε' όπως

δε και ό δή\μ\ο\ς [φ]αίνηται τάς κα[τ]αξίας χάριτας ά[ποδιδούς
15 τοϊ[ς τε προς τ]ό &εΐον ε]ύσεβώ]ς δια[κ]ειμένοις και το[ΐς έο.υτόν

εύε[ργε]τ[εϊν π]ρ[ο]αι[ρ )υμέν]οι[ς, γ]ένωνται δε κα[ί\ ενε[ρ]οι [ξηλωται
17 τ[ών ομοίων είδότες δτι τεύξονται τώ]ν ανηκόντων, ] δεδόχΌ·[αι τώι τε

σ]υ[νεδρίωι και τώι δήμωι έπα]ινέσαι Εύβίοτον Δημογένο[υ και
19 Δημογένην Εύβιότου επί τε] τη π[ρ]ός τό ϋ·εΐον εύσεβείαι κ[αί επί

τεϊ εις τον δήμον εύ]νοίαι καϊ ατεφανώααι έ[κ]άτερον αύ
21 τών χρυσώι στεφάνωι και εϊ\κόνι χαλκ[ή]ι άρετής ένεκεν κα[ί

εύνοιας της εις τόν δήμον τό]ν Ήρωπίων καϊ έπιγράψαι έπ[1 της
loading ...