Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 40
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0052
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
40

Β. Αεονάρδου: 'Αμφιαρείου έπιγραφαί.

ΑΕ 1925-1926

23 βάαεως «ό δήμος Ώρωπίων Εύβ]ίο[τ]ον Δημογένου [ί]ερέα γενόμ[ε

νον και Δημογένην Εύβιότου σπολνδοφορήσαντα αρετής έ'ν[ε
25 κεν και εύνοιας της εις εαυτόν ,Α]μφιαράωι»' κηρύττεσ&αι δέ τους

στεφάνους και τάς εικόνας Αμφι]αράοις τοις μεγάλοις εν τώι [Φε
27 άτρωι εν τοις χορικοΐς άγώσιν, έ}λέσ·&αι δέ και άρχήν τον δήμον [έπι

την ποίησιν των στεφάνων και την ά]νάϋ·εοιν των εικόνων, τό[ν 6' έττι
29 μελητήν των ιερών δ-Ι^δεΐν**^ δο]ϋναι τό άνάλωμα τη άρχή [τη

αΙρεΦείοη, την δέ, λαβοϋσαν, ά ναθεΐναι τάς εικόνας είς τό [ίε
31 ρόν τοϋ 5Αμφιαράου, ου αν δοκήι α]ύτεϊ έν καλλίατω άνακεΐσ /&αι.

οΐδε κεχειροτόνηνται- ±5γ(=δέϊνα) Πολυ]κράτον, Θεόξενος Ήρακλ[εί
33 του, ± 15(== δείνα δεινός)· κεκύρωται έ']ν τε τώ[ι] συ[ν]εδρίωι [και] τ[ώι] δήμ[ωι

1 ο2ι· κατά τό έν άρχη κενόν τό τοϋ είπόντος δνομα είχε περί τά πέντε και ήμισυ
γράμματος, λχ Κρίτων ύ αυτός άνήρ ήρέθη πρώτος μετ' άλλων δύο έπι την άνάθεσιν
των εικόνων (στ. 32).

1523· ί[ερεύς] γεγονώς· πρβ - Χ01ερεύς γενόμενος και [ί]ερέα γενόμε2ίνον. Ό
ένθάδε σπονδοφόρος Δημογένης, υιός τοϋ ιερέως Εύβιότου1, ήν πατήρ τοϋ έν ΙΟ VII 420
άγωνοθέτου Εύβιότου2 (αυτόθι στ. 9/0 Δημογένης Εύβιότου ένίκησεν έγκώμιον καταλογά-
δην), ώστε ή στεοράνωσις ΙΟ VII 412 εΐνε της πΧ 2α? έκατονταετηρίδος, ήγουν άρχαιοτέρα
τών αγωνιστικών καταλόγων VII 419 και 420, έν οίς και Ρωμαία αναγράφονται, 'ΡΓβυηβΓ
Ηθ 1922δ8· 'Ό ιερεύς Εύβίοτος1 ίσως εινε ό τήν σκηνήν του θεάτρου άναθείς: Εύβίοτος1
Δημογένου1 ίερεύ]ς γενόμενος τήν οκηνήν καϊ τά ϋ*υρώμ[ατα Αμ]φιαράωι (ΙΟ VII
423), ό δέ άγωνοθέτης Εύβίοτος2 ϊσως εινε ό τό προσκήνιον άναθείς: Εύβίοτος Δημογέ-
νου ά]γωνοθετήαας τό προσκήνιον και τους πίν[ακας Αμφιαράωι (ΙΟ VII σ. 745
εις άρ. 423· τό πρώτον α τοϋ πίνακας ήν δλον έπι τοϋ επέχει, ήγουν τοϋ προτελευταίου
[ελλείποντος], τμήματος τοϋ έπιστυλίου)· πρβ ΙΟ VII 34985ΐ άλλος (δηλ-, μαστός) Εύβιότου
ρ'. "Αλλοι άγωνοθέται ήσαν Άλεξίδημος Δημοφώντος (ΙΟ VII 4161/2, πρβ VII 34984ο άλλος
(δηλ,, μαστός) Άλεξιδήμου ρ') και Εύφάνης Ζωΐλου (ΙΟ VII 4194/6, πρβ 417β6/9), πρβ
ένθάδε εξής στ. 7/8. Πρβ ΙΟ Χΐ2 161 ϋ 120 σ. 53 είς τό λογεΐον της σκηνής, πρβ
ΙΟ ΧΙΙδ 644, ΙΟ Χΐ2 199 Α 93 κέ τήν σκηνήν τήν μέσην και τά παρασκήνια, Χίο 175
παρασκηνίου, ΧΙ2 153 τήν σκηνήν — και τό προσκήνιον, ΧΙΙδ 597 σκηνήν και
π[ροσκήνιον, ΕΙΟ 423 τάν σκανάν και τό προσκάνιον, ΐ>1 3569 (σκανά, προσκάνιον),
πρβ Ε&ΓίβΙά ΗΟΕ I 537, \νΐ11ιβ1ιη Αηζ. ν^ΑΜ. 1922 VII 8 (προσκάνιον), ΙΟ ΧΙ2 287
Α 80 προσκήνιον, ΙΟ Χΐ2 158 είς τό προσκήνιον γράψαντι πίνακας δύο (και άλλους
τρεις πίνακας, πρβ Χΐ2 1 5 930), ΙΟ VII 3209 (Όρχομενοϋ) Απολλόδωρος Νίκωνος τά
πρόθυρα κή τώς πίνακας τώς—.

1526 δεν δύναται να άναγνωσθή τά στεφάρια, διότι σώζονται ικανά λείψανα τών
μετά τοΰτο έβλαμμένων δύο γραμμάτων ΣΤ, ώστε άναγνωστέον τάς τε φαρία[ς τ]οϋ
να[οϋ, πρβ ΙΟ VII 3498 έπι τοϋ τρυφάδκτου.

152Ίι% τό [ϋ·έ]ατ[ρον 8κατασ]κευάσαι· πρβ ΙΟ VII 4253 κατασκί7ευήν τοϋ
ιεροΰ, 3Ι02 558 κατασκευάσα[ι] 22<5έ και τον άρχάΐον (ναόν) κλπ.

1528' δοϋ'ήναι έξουσίαν πρβ εξής στ. 12 παρει[μ,]ένον είναι- πρβ ρήματα επι-
τρέπω, έπιχωρέω, συγχωρέω, ΙΟ II 475 ΙΙδ 477ά II 487 4891* 592 624:(έπιχωρήσαι

16 3 28
loading ...