Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 49
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0061
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1026 Τ^ββί και Μβτίϋ: Ό φορολογικός κατάλογος I. (τ. Γ2, 218. 49

νων προβλημάτων είναι ό καθορισμός τοϋ μήκους αυτής. Κατά την άποκατάστασιν τοϋ
ννοοάνν&Γά, περιέχει 120 ώς έ'γγιστα ονόματα διατεταγμένα ώς εξής: 1

Ίων ικώ— Καρ ικά 3 7

ΕΊδικόν Ίωνικόν παράρτημα 2 ή πλείονα

Θρακικά 22

Νησιωτικά 20 (ύπολελογισμένα)

Ελλησπόντου 25

Παραρτήματα της τρίτης στήλης 10

'>
ο

2 ή πλείονα

Ό ^ΥοοοΛν&Γά, εν τούτοις, υποθέτει ώς δυνατόν δτι υπήρξαν 140 ορόρου υποτελείς
κατά τό έτος τοΰτο. Αλλά όπως επιτύχω μεν τό σύνολον τούτο θά έπρεπε νά εξεύρω
μεν θέσεις δια 19 εισέτι ονόματα- διά τής συμπληρώσεως δε αύτοϋ δεν υπολείπεται ή νά
τοποθετήσωμεν αυτά κυρίως κατά την βάσιν τοΰ καταλόγου έν τ Γ] τελευταία προσθήκη
τής τρίτης στήλης ή έν τω εΐδικώ παραρτήματι τής πρώτης στήλης. Τότε δμως τά
παραρτήματα θά κατελάμβανον πλέον τοϋ τετάρτου τοϋ ολικού καταλόγου, όπερ είναι ίκα-
νώς μεγάλη ανωμαλία.

Πριν δείξωμεν πόσον ιδιόρρυθμος θά ήτο ό κατάλογος ούτω διευθετημένος, πρέ-
πει νά προβώμεν εις αναγκαίας τινάς διορθώσεις έν τω κειμένω τής πρώτης στήλης.

Α'. Στήλη, στιχ. 10, 1!), 33.2 Έν τω στίχω 10 ό λίθος παρουσιάζει προ τοϋ ο μικρού
ίχνη κεραίας τινός, ήτις μη δυναμένη νά είναι μέρος ενός νϋ είναι έπόμενον δτι εΐναιιώτα.
Δεν δυνάμεθα λοιπόν νά συμπλήρωσα)μεν ενταύθα Άστνρενοί ήτοι μίαν των υπό τοϋ
ψοοά\νΗΐ'θΙ ώς δυνατών προταθεισών συμπληρώσεων. Όορείλομεννά έκλέξωμεν μεταξύ των
δύο άλλων προταθέντων ονομάτων, Καλύδνιοι και Πιταναΐοι ·{. Έν τω στίχω 19 τό
όνομα λήγει ομοίως εις ιοι, περιλαμβάνει δέ εννέα γράμματα. Άμορότερα άρα τά ονόματα
ευρίσκονται έν τω ήμετέρω '/Μταλόγω.Άοτνρενοί δέ εύρίσκετο επίσης, καθότι έν τω
στίχω 33 υπήρχε λέξις εξ εννέα γραμμάτων λήγουσα εις -οι.

Εις την κατά τό ση μείον τοϋτο διάθεσιν τοϋ χώρου έν τω Οονριιβ οφείλει νάγίνη
διόρθωσίς τις, νά τεθώσι δη/ν. προ τοϋ ο μικρού επτά, ούχι δέ οκτώ γράμματα. Ή κατά
στίχον διάταξις ευκόλως δύναται νά έξακριβωθή ένταϋθα διά τής συγκρίσεως μετά τοϋ
κατωτέρου ονόματος.

Στίχοι 29 και 30. Ό λίθος δεικνύει δτι δεν ύπήρχεν ένταϋθα νϋ μετά το ο μι-
κρόν τοϋ Καννο έν ούδετέρφ των στίχων. 'Οορείλομεν άρα νά άποκαταστήσωμεν πρό-
θεσίν τινα απαιτούσαν γενική ν έν άμφοτέραις ταΐς περιπτώσεσι, πιθανώς άπό, δτε έ'χο-
μεν χώρον δι' επτά ή οκτώ γράμματα διά τό όνομα τοϋ στίχου 29.

Στίχοι 34, 35, 36. Ό συμπληρωτέος αριθμός ένταϋθα δεν εχει άποδοθή ορθώς έν τω
ϋοϊ-ριΐδ. Έν στίχ. 34 ύπάρχουσιν επτά γράμματα προ τοϋ ιώτα, έν δέ τω στίχω 35 έξ
γράμματα προ τοϋ ε ψιλού και έν τω στίχω 36 έξ γράμματα προ τοϋ ο μικρού.

1 Αυτόθι, 242. ιοι δέν ύπάρχουσι πλήν τοϋ 'Σρνθραΐοι, όπερ οφείλει νά

2 Έν τϋ μελέττ) ταύττ) θά άναφέρωμεν τους στίχους άποκατασταθη έν τω πρώτω στίχφ τοΰ κάτωθεν παραρτή-
ώς είναι ήριθμημένοι έν τω 0οΐ"ριΐ8. ματος ώς εΐδεν ό ν7θθά\ν3Γ(ί.

3 "Ετερα ονόματα μετά έννέα γραμμάτων λήγοντα εις

7
loading ...