Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 71
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0083
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 1925-1926

Φ. Χίλλερ: ΈοτιγραφαΙ ίκ τον Ίεροϋ της Επιδαύρου

71

Βασιζόμενος προ πάντων έπι των επιγραφών της Θήρας άπένειμεν αυτο-
ί) Σβορώνος τη κατά Πελοπόννησον Αρσινόη καθώς και 18 όμοια έν Κρήτη ευρε-
θέντα νομίσματα, α πρότερον άπεδίδοντο τή Κρητική Αρσινόη. Βεβαία είναι μόνον
ή Κρητική προέλευσις τών την αυτήν έπιγραφήν ΑΡΞΙ, άλλα διαφόρους τύπους
(Αθηνάς και δελφίνων) φερόντων πολύ νεωτέρων και Κρητικής τεχνοτροπίας χαλκών
νομισμάτων.

VII. Κατά τό 1918 ό Π. Καββαδίας έξηκολούθησε τήν διακοπεΐσαν 1 άπό τοϋ
1909 έρευναν τοΰ Έπιδαυρίου εδάφους περι τά ερείπια τής εκκλησίας τού Αγίου
Ιωάννου τού Νηστευτοΰ, άνεκάλυψε δε έκτος άλλων πολυτίμων επιγραφών και από-
σπασμα πλακός μεγάλης όπισθογράφου, δ και έδημοσίευσεν έν τή Έφημερίδι 1918,
151/4 (έτυπώθη τω 1921) μετά πάντων τών απαιτουμένων σχολίων. Περιέχει κρίσιν
ένδεκα πόλεων περί τάς χώ[ρας, ας άμφέβαλλον Έπιδανριοι καϊ Αρσινοεΐς. Αι
κρίνουσαι πόλεις άνήκουσιν εις τό Άχα'ϊκόν κοινόν, διότι έν αρχή ευρίσκεται ή χρο-
νολογία [έπι οτρ[αταγοϋ τοις Αχαιοί[ς'- και καθώς νομίζω και τρίτη κατά τον
έπώνυμον τον Άρσινοέων. Τό μήκος τών στίχων φαίνεται αδύνατον νά έξακριβωθή.
Τών κρινουσών πόλεων ονόματα σώζονται μόνον « - - Πελλάνα Αϊγ[ιον - - Θελφ]ονοαα
(ή Θελπ]ονααα), τό δ' όπίσθιον μέρος αναφέρει τους δικαστάς κατά πόλεις. Τής προ-
τέρας στήλης σώζονται μόνον ολίγα λείψανα, ή δευτέρα αναφέρει 14 [Θελφ]ονοοίους
περιείχε δε και πλείονας, διότι τό κάτω μέρος είναι κολοβόν. Τά γράμματα είναι τοΰ
τρίτου π. Χ. αιώνος, παραβάλλει δέ δ Καββαδίας τό τών Μεγαρέων μεταξύ Έπιδαυ-
ρίων και Κορινθίων κριτήριον ΙΟ IV 926, και θεωρεί πιθανόν, δτι άφ' ού οί Έπιδαύ-
ριοι προσεχώρησαν εις τήν τών Αχαιών συμπολιτείαν (τω 242 π. Χ.) θά έπεδίωξαν,
«μέσω ή έμμέσω παρεμβάσει τής συμπολιτείας, νά λύσωσιν, άς εΐχον όροθετικάς διαφο-
ράς προς τούς εαυτών γείτονας, τούς τε Κορινθίους 2 και τούς Άρσινοεΐς (Μεθω-
ναίους). Έκ τής επιγραφής ταύτης άπεδείχθη, ότι οι 'Αρσινοεΐς ήσαν γείτονες τών
Έπιδαυρίων τούτο δέ ισχύει μόνον δια τούς Κορινθίους, Άργείους, Έρμιονεΐς Τροι-
ζηνίους και καθ' όσον χρόνον αυτόνομοι ύπήρχον, τούς Μεθαναίους. Επειδή δέ αί
άλλαι πόλεις έ'σωζον τότε τά πάτρια ονόματα, μόνοι οι Μεθαναΐοι έ'χουσι τό δικαίωμα
νά κ?ιηθώσιν Άρσινοεΐς.

VIII. "Αλλης στήλης μέρος δεξιόν ευρίσκεται έν τω Μουσείω τού Τερού, ης
μήκος μέγιστον 0.20, ΰψος μέγιστον (λείπει τό κάτω μέρος) 0.515, πάχος 0.12. Τά γράμ-
ματα εΐναι στενά, καθώς έν τω ψηφίσματι τού κοινού τών Βακχιστών τής Θήρας ΙΟ XII
Βΐιρρί. 1296 (159/8- 147/6 π. Χ.) και έν τω τών άλειφομένων (αυτόθι ΙΟ XII 3, 331^
και δυρρί. ρ. 285 ετών 156/52 π. Χ.). Τά σχήματα Αλλ ΕΘΝοοπΤΤΡΣ συμφωνούσι ττ^
τού Φιλομήτορος βασιλεία.

1 Έκτος μικρας ανασκαφής τοΰ 1916.

2 Διατηρείται στήλης μέρος άριστερόν, 24 στίχων, ών
διακρίνονται- 13 οτάλας εν τοϊ[ς - - Έπι] - 14 δανρίων βονλά
όν - - 1ι' τών Έπιδαυρίων δ[ - - πα]"'ρά τάι τα ·α - οί - -
1" [. . τ]ους Αχαιούς - - 18 Κοριν&ίονς · - 19 [μη άντιλεγον- -

20 ... οι Αχαιοί 21 - 5 - αι τους Έπι[δαυρίονς - - Φαίνετα»
λοιπόν, δτι πρόκειται περί κρίσεως τών "Αχαιών περί τών
όρων τών Έπιδαυρίων και Κορινθίων, ακυρωθείσης επειδή,
οί Κορίνθιοι άντέλεγον, καθώς μαρτυρεί τό 16 IV 926.
loading ...