Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 95
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0107
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α-12 1920—1920 ^· Χ- Χατζή: Άττυχή έπιγραφή αειαίτων. 95

7: Επιγραφή αειαίτων εξ Άϋηνων.

Ώς και ανωτέρω έδηλώθη, ή επιφάνεια αυτή περιέχει "ψήφισμα πρυτάνεων της
Λεωντίδος φυλής, αλλά μόνον τό κάτω ήμισυ αύτοϋ (ούχι στοιχηδόν).

"Ομοια ψηφίσματα γινώσκομεν και άλλα έκ των χρόνων τούτων πρβ. κατωτέρω
παρατηρήσεις εις στίχ. 6.

Τό ψήφισμα είχε τουλάχιστον 18 στίχους1.

[1]. άγαΰ>ή τύχη: "Εγραψα άνευ τοϋ προσγεγραμμένου ιώτα· πρβ. στ. 7 (δαδοϋχος).

[3]. Λεωντίδος: Συνεπλήρωσα οΰτω, διότι οι Αίθαλίδαι (στίχ. 2) και οί Πήληκες
(στίχ. 4) ταύτη τή φυλή άνήκουσι.

[3]. τιμήυαντες: "ίσως εκείτο τειμήσαντες, ώς κείται έν συγχρόνοις συγγενέσι
ψηφίσμασι και ώς ό στίχ. 6 της παρούσης επιγραφής διδάσκει (άΐσειτοι).

[6]. κ.έ. Μετά τον έπώνυμον συνήθως άκολουθοΰσι τά ονόματα κατά δήμους
πρβ. π. χ. ΙΟ III 1032.

1. [ -] <): Ώς γνωστόν, το ση μείον ) σημαίνει, ότι ό πατήρ είναι ομώ-

νυμος· πρβ. και στίχ. 3 Πλάτων ) = Πλάτων Πλάτωνος ~.

3. Πλάτων ((Πλάτωνος)). "ίσως ό Πλάτων ούτος είναι υιός τοϋ παιδευτοϋ-
Πλάτωνος τοϋ Πλάτωνος τοϋ Αίϋαλίδου έν 16 III 1102 ( = έγράφη προ τοΰ 12ΰ μ,
Χ. κατά τον Οΐ£Ιβηΐ)βΓ<>;βΓ)· περί τής ομωνυμίας πατρός, υίοϋ και εγγονού πρβ. Ι^Γ-ίβΙά.
ΟποΛι.Ερίοτ. * σ. 301.

5. [ ^]φ[.]εύς: Τοΰ φΐ διακρίνεται ή κάθετος γραμμή.

1 Νομίζω, δτι και οί επιγραφικοί όφείλουσι νά άπο-
δεχΟώσι την τριαδικήν άρίθμησιν (1,3,6 9 κέ.)· περ'ι των
πλεονεκτημάτων ταύτής'πρβ. Ο. δίαίιΐϊη, Εοΐϊΐίοηδίβοΐιηϊΐί
ί/βϊρζί§' - ΒβιΊίη 19142, ο. 67, έ'νθα υποστηρίζεται ή πρό-
χασις τοϋ ΒΓ&ο1ιιη£Πΐη, δν ήδη ήκολουθήσαμεν έν ΑΚ
1923, σ. 54.

2 Πρβ. απβοΐι. Ερί§γ\ σ. 281 και 301

και Η&ηάβαοΐι §τϊβο1ι Ερί§τ. II 53δ κ έ. Έν επιγραφή
της Σπάρτης, ην εσχάτως έξέδωκεν ό λΥοοά\ν&Γ(1, Αηηΐΐαΐ
ΒγϊϊϊβΙί δΰΐιοοΐ ΑΟιβηβ 27 (1925-1926) σ. 239, άρ, 31,
ΛΑΜΠΙΔΟΣ ΤΟΥ < = Λάμπιδος τοϋ Λάμπιδος. Κόμμα
είναι μόνον έν επιγραφή τοϋ 1 ϊσως αί. μ. Χ. έν ΙΟ III
2090.
loading ...