Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 97
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΛΕ 1925 — 1926 Α. Χθ-τζη: Αττική έπιγραφή άεισίτων 97

άντιγραφενς: Περί των αντιγραφέων των χρόνων τούτων βλ. ΟδϋΛ λ. αντιγρα-
φείς και ΡλνΚΕ λ. άντιγραφεύς.

Τ((ίτος)) Ίοφ[ών]: Ή συμπλήρωσις ασφαλής- διότι ίχνη τινά των γραμμάτων
^ και Ο διαφαίνονται.

Έν ΙΟ ΠΙ 61 Α I 33 (των άρχων τοΰ Β' αι. μ. Χ.) παρατηρούνται τάδε: ος ςυοά
αητβοθάϊΐ ηοιηπιϊδ ^βηίϊΐΐοϋ Κοιηαηΐ βχίίιΐδ Θ88Θ νίάβϋυι·· έν τω λίθω κείται: .... ΙΟΣΙΟφ...,
δπερ δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν: ....ΙΟΣ Ίοφ[ών...]· άλλα τοϋτο δεν σημαίνει ότι
όφεί?Λμεν νά ταυτίσωμεν τους άνδρας.

11. Έρ[μό]δ[ωρ]ος: Των γραμμάτων Ω Ρ ίχνη τινά διαβλέπω. Τεραΰλης Έρμό-
δωρος μνημονεύεται έν ΙΟ III 1051; 21 (190-200 μ. Χ.)· αυτόθι (στίχ. 22) συμπλήρωσον
κατά την ήμετέραν έπιγραφήν έπί Σκιάδος Πρωτ[ίων]. Ασφαλώς όφείλομεν νά ταυτίσω-
μεν τους άνδρας.

έπι Σκιάδος: Περί της Σκιάδος παρόβαλε Άρποκρατίωνα λ. θόλος: «ό τόπος,
ένθα έδείπνουν οι πρυτάνεις, όντως έκαλεΐτο παρ Ά&ηναίοις. Αμμώνιος έν τετάρτη
περί βωμών γράφει ταντί- δ δέ τόπος, δπου έστιώντάι οί πρυτάνεις, καλείται
Θόλος, νπ' ένίων δέ Σκιάς δια τό όντως ώκοδομησ-ϋ'αι αντόν οτρογγνλον
παρόμοιον Φολία». Τά αυτά σχεδόν επαναλαμβάνει ό Σουΐδας λ. σκιάς: «σημαίνει δέ και
τον παρ' ΆΦηναίοις λεγόμενον Θόλον». Διά τον αυτόν λόγον έν Σπάρτη τό ωδεΐον
αυτής έκαλεΐτο Σκιάς· πρβ. Μέγ. έτυμ. λ. σκιάς. Πρβ. και Βοβοΐίΐι, ΟΙΟ I σ. 326.

Β.

Έν τή ' οπίσθια επιφάνεια τοΰ λίθου
είναι άναγεγραμμένη έπιτύμβιος έπιγραφή βυ-
ζαντινοΐς γράμμασι (είκ. 2):

(Αν '··ο* ( χ '.κ

■δ~ήκη με ωοι [______?]·

κςνον.

Της επιγραφής μόνον ή πρώτη λέξις
παρέχει νοΰν θήκη=τάφος 1· όμοιας έπιγραφάς
βλ. παρά Ν. Βέη έν ΑΕ 1911 σ. 101 κ. έ. και
αίοίΐα 2 (1910) σ. 120 κ. έ.

Τό πέμπτον γράμμα τοΰ στίχου 1
παρά την καλήν διατήρησιν τής έπιγραφής

, ~ , _ο \ '^'· Χοιοτιανική επιτύμβιος επιγραφή εξ 'Α&ηνών.

ταύτης είναι αινιγματωοες" τα αυτα δύνανται

νά /\.εχθώσι και περί τοΰ δευτέρου γράμματος τοΰ στίχου 2.

Αντώνιος Χ. Χατζής.13
loading ...