Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 99
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0111
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925--1926

Ειρήνης Α . Βαρονχα: Κυκλαδικοί τάφοι της Πάρον

99

άγροΰ. "Οπως φαίνεται έκ των ανάγλυφων και τοϋ χριστιανικού κιονόκρανου του δια-
κρινομένου έπι της εικόνος 1, ό ναός ανήκε πιθανόν εις τους χρόνους της αλώσεως ή και
παλαιοτέρους, δεν αποκλείεται δέ να είχε κτισθή και ούτος έπι αρχαιοτέρου ναοϋ'
ουδέν δμως οστρακον έκ τοϋ π?ιήθους τοΰ κατεσπαρμένου πανταχού και εις μεγά?ιην ακτίνα
κατέστη δυνατόν νά βοηθήση εις την χρονολογικήν έρευναν τοΰ τόπου, διότι ήσαν
πάντα άχρονα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
Τάφος 1. Ανοικτός. Πλάτος 0.80, βάθος 0.65, μήκος 1.30.

Ή δεξιά μακρά πλευρά έκτισμένη διά μικρών λίθων καλύπτεται υπό μιας πλακός,
<: Ο Β5

ΤΑ φθ£

Ί

< Οι$5Τ > < >

3: Τομη τάφου 1. 4 Τομη τάφον 2.

ήτις ώς και αί των καθέτων πλευρών εΐναι έκ πώρου. Ουδέν κτέρισμα. Όστά δύο κρα-
νίων (είκ. 3).

Τάφος 2. Διαστ. 0.56. 0,52. 0.67. 1.65. Αί πλευραι έκ σχιστολίθου. Ή αριστερά
μακρό έσχηματισμένη έκ δύο πλακών. Ή δεξιά κατά τό ήμισυ έκτισμένη. Έκαλύπτετο
έκ τιτανόλιθου. Ουδέν κτέρισμα. Τεμάχια οστών. Τό δάπεδον έστρωμένον διά δύο πλακών
κατά τό πρόσθιον μέρος (είκ. 4).

Τάφος 3. Διαστ. , _

0,49.1.25. — Τό κάλυμμα \^ _

και ή πλάξ τής έμπρο- —---==^-■^,^3^λΪ^·$Α

σθεν στενής πλευράς δεν . / ^ ^ ) ' Γ ^

ί

ύπήρχον. Ή όπισθεν ήτο
έκτισμένη. Αί μακραι
πλευραι έκ πλακών πώ-
ρινων. Εις τον πυθμένα
τοΰ τάφου, κατά τό άρι-
στερόν έμπρόσθιον μέ-
ρος, πλάξ έκ σχιστολίθου
επί τής οποίας τό τηγα-
νοειδές άγγεΐον (είκ. 9).

Τάφος 4. Διάστ.
0,85.0,50.0,50. Πλευραι
κάθετοι έκ σχιστολίθου.
Ή δεξιά πλευρά είναι κατά τό ήμισυ έκτισμένη. Επίσης ή όπισθεν πλάξ δεν έκάλυπτεν

--_ — — — — — — ->

5 : Πυ&μήν τάφου 4.
loading ...