Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 104
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0116
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
104

Ειρήνης Α. Βαρούχα: Κυκλαδικοί τάφοι της Πάρου

ΑΕ 1925—1926γοΰσης εις λαιμόν στενόν, έχ. τοϋ συνήθους μέλανος πηλού της Πάρου, αναμεμιγμένου
μετ' άμμου και μικροσκοπικών λιθαριών. Τό στόμιον τοϋ αγγείου ελλείπει, άλλα δύ-
ναται να συμπληρωθή, πιθανότατα δε είχε λεπτόν περιχείλωμα, δπως τά άλλα δμοια τα
διασωζόμενα άκέραια. Το περιχείλωμα τοϋτο υπάρχει και εις Κυκλαδικά δοχεία δχι μό-
νον τοϋ έξειλιγμένου τύπου των πήλινων της Σύρου, αλλά και εις τά μαρμάρινα της
Νάξου. Τά τοιχώματα τοΰ αγγείου είναι παχέα, εκατέρωθεν δε εις τους ώμους ύπάρ-

χουσι δύο κυλινδρι-
κά! αποφύσεις, καθέ-
τως τετρημέναι προ-
φανώς προς άνάρτη -
σιν. Ή επιφάνεια
είναι άστίλβωτος μετ'
έγχαράκτου γραμμι-
κής διακοσμήσεως α-
ποτελούσης τό χαρα-
ο κτηριστικόν Κυκλαόι-
ο~ κόν «ψαροκόκκαλο» 1.
Τοιούτο άγγεΐον ά-
παντα διά πρώχην φο-
ράν, καθ' δσον γνω-
ρίζω, εις Π άρον.
"Ομοια δμως πέντε
ευρέθησαν εις Πύρ-
^ γον της Κρήτης ει
και καλούνται δέέντή
δημοσιεύσει πρωτο-
φανή, νομίζω δτι είναι δμοια προς τά ευρεθέντα και εις Νάξον. Ύπάρχουσι δε και άλλα
πολλά ακόμη εκ της αυτής νήσου, διότι πλην τών δημοσιευομένων και περιγραφομένων
ώς «άπιοειδών», 3 τά ευρήματα νεκροταφείου τινός, τοϋ Αφεντικού, περιγράφονται υπό
τοΰ δημοσιεύσαντος ώς περιέχοντα κατά τό πλείστον «άπίοειδή» 4 αγγεία και επομένως
όορείλομεν νά νοήσω μεν αυτά ώς δμοια.

"Οτι ή προέλευσις τών αγγείων τούτων είναι κοινή, δεν γεννάται, νομίζω, αμφι-
βολία· ή κυκλαδική δέ διακόσμησις αυτών διά «ψαροκοκκάλου» και ή συχνή παρουσία
αύτών εις την Νάξον, μας αναγκάζει ίσως νά ζητήσω μεν τό κέντρον της παραγωγής
αύτών εις την νήσον ταύτης. Εις την άποδεδειγμένην δέ σχέσιν της Κρήτης μετά τών
Κυκλάδων καθ' δλτ\ν την πρωτομινωϊκήν περίοδον δ δύναται τις νά άποδώση δχι
μόνον τήν έπίδρασιν τοϋ πολιτισμού τής Κρήτης έπι τών μικρών νήσων,, άλ?ιά και άντίτ
θέτως, καθώς μας δεικνύουν εκτός άλλων και οι τάφοι τοϋ Μόχλου και ή έκ νέου συ-

Ί Πρβ. ΚυΙ>θη8θ1ιη ΑΜ. 1917 σ. 40 ΌυσΗ3 Ι'.ά. σ. 13. 1_ άλλα μέ διάφορον διακόσμησιν Ββηΐ. ε. ά. είκ. 11.

2 Ξανθουδίδης ΑΔ 1918 α 152 Πίν·'-8 ά0. 49, 50, 67 ΗβΙΙ Αθ§όηπ Αγο1ι30,ο1ο§υ πίν. XIII 5 και ϋϋηιιιιΙθΓ
κέ. Πρβ. Α. Εν3Π3 Ρ£αΐ30β ο£ Μΐηοδ I. σ. 60 είκ. 190 ΑΜ. 1886 Κβί]3£θ 2 Β1.

3 Οοιΐ£ΐ·β8 Ιηΐβΐ'η. 1905 σ. 19. 5 Πρβ ΛΜ 1913 σ. 180 Γίιηιηβη ΚΓθΙΪ8θ1ι-πιγ1ϊ.

4 Πρακτικά 1904 σ. 59 και 1910 σ 271. "Ομοια, ΚιιΙΙυΓ σ. 13(6). Εν3Ή8 έ. ά. σ. 13. 20 *έ 102.114. 166.

15 2 29

7: Άγγεΐον τάφου της Πάρου (ίγνογοάφημα Α. Ξνγγοπονλον).
loading ...