Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 120
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0132
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
120

Ειρήνης Α. Βαρονχα: Ελληνικός τάφος της Πάρον

Α Ε 1925 -1926

τεΐ δια της δεξιάς κηρύκειον, την δε άριστεράν τείνει προς την γυναίκα. Εις τον λαι-
μόν του πορποϋται τ6 ίμάτιόν του, τό όποιον εις τα άκρα έ'χει σύνηθες ραβδωτόν

κέντημα, πίπτει δέ όπισθεν
έπι των νώτων του χρησι-
μεΰον ώς βάθος εις τό γυ-
μνόν του σώμα. Φαίνεται
δέ δτι εχει και πέτασον
διακρινόμενον όπισθεν της
αριστεράς ωμοπλάτης.

Έπι της άλλης πλευ-
ράς του σκύφου υπάρχει
συνήθης σκηνή αποχαιρετι-
σμού (είκ. 7). Ό νέος, ό
όποιος πρόκειται να άναχω-
ρήση εις τον πόλεμον, ϊστα-
ται γυμνός προς τα δεξιά.
Έχει ρίψει μόνον τό ίμά-

6: Σκύφος ερν&ρόμορφος εκ Πάρου. ΤΙΟν εϊς τόν άρίΟΤερόν ώμθν,

κρατεί δια της αριστεράς

δυο δόρατα και τείνει τήν δεξιάν προς άποχαιρετισμόν εις τήν προ αΰτοΰ ίσταμένην νέαν.
Ή νέα κρατεί διά της δεξιάς φιάλην, δια της αριστεράς οίνοχόην και στρέφει ελα-
φρώς τόν κορμόν προς τόν νέον, ενώ ή κεφαλή, τήν οποίαν στολίζει σφενδόνη, εΐναι εν-
τελώς πλαγίως. Ό μακρός χιτών της είναι έζωσμένος καΐ έχει άπόπτυγμα.

Τό σύνολον τοϋ αγγείου είνε κομψόν και τό σχέδιον λεπτόν, όπως και τα τοιχώματα.

Ότι όμως πρόκειται πε-
ρί έργου κοινού ταχείας
παραγωγής, τό όποιον
έγινε χωρίς καλλιτεχνι-
κός αξιώσεις, δεν γεννά-
ται βεβαίως ζήτημα. Ή
κόμη έχει σχηματισθή
με ήραιωμένον χρώμα,
τό όποιον δεν έχει έπι-
τεθή ώς όγκος έπι τοϋ
ερυθρού βάθους, άλλα
φαίνεται ότι θέλει να
παραστήση οΰλην κό-
μη ν. Εις έκ τών βο-
στρύχων της κόμης τοϋ
Ερμού κατέρχεται έλα-

7: Όπισΰία οψις τοϋ οκύφον είκ, 15, φρώς όπισθεν Τθύ ώτ0ς.

Ανάγλυφοι γραμμαι (Κθΐίβίΐίηίθη) δεν υπάρχουν παρά μόνον εις τό περίγραμμα

18 2 29
loading ...