Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 140
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0152
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
140

Μιχαήλ Δέφνερ: Ή αρχαία όχύρωσις της πόλεως Σκύρου

ΛΕ 1925-1926

Ό Παπαγεωργίου έξέδωκεν έν έ'τει 1909 την ιστορίαν της πατρίδος του και έπω-
φελήθη ευρέως εκ τε της μελέτης τοΰ ΕΎθάποΙι και της συγγραφής τοΰ Ρ&αΐ Οτ&ίηάοι-,
ΙιϊδίοΐΓβ άβ Γϊΐβ άβ 81ίγΐΌ3 ίηδαη' βη 1538. Ιλθο-θ 1909, χωρίς νά παραπέμψη ούδ' άπαξ
εις αύτάς εντός τοΰ κειμένου, αντέγραψε δέ εις τό βιβλίον του και τό διάγραμμα των
τειχών της Σκύρου και τάς εικόνας τοΰ Κι-βάποΐι και τάς αβλεψίας ακόμη και τά σφάλ-
ματα αύτοΰ.

"Οτε την έπο μένη ν της προότης εις Σκΰρον άφίξεώς μου μετά τοΰ φιλοξενούντος
με κ. Β. Βιργιλίου άνηρχόμεθα την Μεγάλην Στράταν της μικράς πόλεως, δπως εΰρωμεν
δι' έμε κατοικίαν,. παρετήοησα προς τά δεξιά έν στενω άδιεξόδω δρομίσκω μεταξύ οικιών
αρχαία τείχη, τά όποια ό συνοδός μου μοί έξήγησεν ώς ερείπια τοΰ Πέργον, ώς όνομά-.
ζουν οί κάτοικοι τον δυτικόν πύργον της αρχαίας όχυρώσεως. Άπο της στιγμής εκείνης
απεφάσισα νά ερευνήσω ταύτην. "Οσα δέ ήδυνήθην νά εξετάσω και νά εξακριβώσω κατά
την έξάμηνον διαμονήν μου και δσας ήδυνήθην ελλείψεις νά συμπληρώσω και άμφιβο-
λίας νά λύσω κατά την δευτέραν έν έτει 1919 εκεί διαμονήν μου διά σκαφών, εις άς έχρη-

σιμοποίουν Βούλγαρον αιχμάλωτον, θά
εκθέσω ενταύθα ακριβώς και θά αναπα-
ραστήσω διά πολλών εικόνων μικρών καΐ
μεγάλων.

Αρχόμενος από τοΰ δυτικού πύργου,
τοΰ λεγομένου Πέργον, θά οδηγήσω τον
άναγνώστην προς τον 200 περίπου μέτρα
απέχοντα βόρειον πύργον, τον ουχί άνευ
λόγου λεγόμενον Παλχόπυργον. Άπο
τούτου θά στραφώμεν προς τά δεξιά και
θά παρακολουθήσωμεν τά τείχη μέχρι τοΰ
βορειοανατολικού πύργου(τής Αγίας Πα-
ρασκευής) και τού νοτιοανατολικού (τού
'Αγίου Νικολάου), από τού οποίου επί
άναλημμάτων έκκοπέντων εκ τοΰ βρά-
χου θά άναρριχηθώμεν εις ΰψος 148 μέ-
τρων μέχρι τού τελευταίου σημείου,
δπου νοτιοανατολικώς άπολήγον τό άρ-
χαΐον τείχος συναντά τον κατακόρυφον
βράχον. Διά τών αυτών άναλημμάτων
τού καταπεσόντος αρχαίου τείχους θά
κατέλθω μεν πάλιν προς τον νοτιοανατολι-
κόν πύργον και εκείθεν διά κατωφερούς
1: Τό πρός Β\ τεμάχων τον Πέργον. £ν τφ βράχω χαραχθείσης ατραπού με-

ταξύ τειχών εκατέρωθεν αυτής συγκατερχομένων .·θά καταλήξωμεν εις τους δύο τετραγώ-
νους πύργους, οΐτινες έπλευροφυλάκτουν την πύλην τής ακτής. Έν τέλει δέ θά αναπα-
ραστήσω τά τείχη τής ακροπόλεως από ΝΝΑ [μέχρι ΝΝΔ, ίΐρός άτινα άνερριχήθην,.
μετά τού φωτογράφου.
loading ...