Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 146
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
146

Μιχαήλ Δέφνερ: Ή άρχαία όχύρωοις της πόλεως Σκύρον

ΑΕ 1925-1926

άδειαν ανασκαφής τοΰ εσωτερικού τοΰ ΓΤαλαιοπύργου, άλλ' οί "Αγγλοι, οϊχινες έν τώ
μεταξύ ειχον ιδρύσει άεροδρόμιον εις τον υπό τον Παλαιόπυργον κάμπον και μ' έβλεπον
ού μακράν αυτών περιφερόμενον και μετροϋντα και σκαλίζοντα, ήρχισαν να φοβώνται,
μήπως έπέλθτ) βλάβη εις την άεροπορικήν των έγκατάστασιν, διό ήναγκάσθην νά
απομακρυνθώ της Σκύρου, σταλείς εις την Κρήτην. Δράττομαι ενταύθα της ευκαι-
ρίας νά συστήσω και πάλιν εις την άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν την άνασκαφήν τοΰ Πα-
λαιοπΰργου και τοΰ νοτίου, μέρους της ακροπόλεως της Σκύρου, δπου ήτό ποτε τό ανά
κτορον τοΰ Λυκομήδους.

Ή 6*1 ε'ικώντοΰ ΓΤαλαιοπύργου παριστάνει και τό σωζόμενον μέρος τοΰ
τείχους (μήκος μ. 14.50, διεύθυνσις ΑΝΑ), τό όποιον στηρίζεται έπι τοΰ Πύργου και
εΐνε άμεσος συνέχεια της όχυρώσεως. Τό τείχος όμο.)ς τούτο δέν εφάπτεται τοΰ ανατο-
λικού τόξου τοΰ πύργου κατ' όξεΐαν γωνίαν, ώς παριστάνει αυτό τό σχέδιον τοΰ καθηγη-
τού ΡΥθάποΙι (σελ. 260), αλλά κατά γωνίαν κάπως άμβλεΐαν και κλίνουσαν προς ΑΝΑ.
"Οπισθεν τοΰ τείχους τούτου υπάρχει κρυφία είσοδος εις τό ύπόγειον τοΰ πύργου. Ή
προς ταύτην άγουσα στοά, αρχομένη άνωθεν τού άλωνίου τοΰ Ανδρέου Τσακαμή και
κεκομμένη έκ τού μαλακού πωρόλιθου, ευρέθη και έκαθαρίσθη έν μέρει παρ'έμοΰ, ώς
και ή κεχωσμένη είσοδος διά τοΰ τείχους τού πύργου. "Ηθελον νά καθαρίσω στοάν
και εί'σοδον μέχρι τού εδάφους, αλλά δέν ήδυνήθην

Μετά τό έφαπτόμενον τείχος, τό όποιον, όσον προχωρεί, παρουσιάζει λόγω τού
ανωμάλου και έπικλινούς εδάφους όλονέν μείζονα κατάπτωσιν των ανωτέρων δόμων, πα-
ρατηροΰμεν διά τον αυτόν έδαφικόν λόγον πλήρη τού τείχους κατάπτωσιν εις μήκος
ο5 περίπου μέτρων. Μετά τό χάσμα τούτο έ'πεται τό μεγαλείτερον και κάλλιον διατη-
ρούμενον μεταξύ τοϋ Παλαιοπύργου και τού βορειανατολικού πύργου τείχος, τό όποιον
παριστάνει ή (εικ. 8).

Λ: Το μβτ&ξύ τοϋ Παλαιοπύργου και τοϋ βορειανατολικού πύργου μέγα τεμάχιον τείχους.

Τό τείχος τούτο εξακολουθεί και όπισθεν τής οικίας, ήτις παρουσιάζει τάς άπε-
στρογγυλωμένας γωνίας, και έχει μήκος 40 μέτρων, άπ' αυτού δε άοχίζει ή όχύρωσις
επί 125 περίπου μέτρα νά έχη κατεύθυνσιν από βορρά προς νότον. Εντός τής μεγάλης
ταύτης γραμμής δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν την κατεύθυνσιν ταύτην, διότι μικρά
loading ...