Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 147
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Μιχαήλ Δέφνερ: Ή αρχαία όχνρωσις τής πόλεως Σκύρου

147

τεμάχια τείχους και μερικοί δόμοι ή και ογκόλιθοι κείνται άκόμη εις την θέσιν των
(ίυ ό'ίΐιι), εις διάφορα δε σημεία φαίνεται ό διό την τοποθέτησιν ισοπεδωμένος βράχος.
Εκατοντάδες καταπεσόντων ογκολίθων και τεμαχίων αυτών κείνται κατωτέρω της γραμ-
μής εις τους αγρούς και χάνδακας, έφ'δσον δεν είνε έντετειχισμένοι εις τάς οικίας τάς
π?α]σίον τοϋ αρχαίου τείχους και εις παραλιακός: Πολύ δε συνετέλεσεν εις την καταστρο-
φή ν της ανατολικής υπό τον βράχον της ακροπόλεως πλευράς τοΰ τείχους τό περιστατικόν,
δτι τούτο ήκολούθει τάς κάμψεις, ανωφέρειας και κατωφέρειας της κλιτύος, έφ'ής άνη-
γέρθη. Έν γένει έδαφος δυσχερέστερον και άκαταλληλότερον προς όχύρωσιν δεν δύνα-
ται τις να φαντασθή.

Έπι πλέον τό τείχος συνίστατο εκεί έκ μιας και μόνης κατά μήκος σειράς ογκο-
λίθων και εΐχε όλικόν πάχος μόλις 65 —75 εκατοστών, ή δέ όπισθεν αύτοΰ κατωφέρεια ήτο
ισοπεδωμένη διά μικρών και μεγαλειτέρων λίθων και χωμάτων, έπι δέ τών γεμισμάτων
τούτοον ήτο ό διά τήν συγκοινωνίαν τών φρουρών και τών κατοίκων δρόμος. Οί τοϋ δρό-
μου τούτου υπερέχοντες δόμοι κατεκρημνίζοντο βεβαίως πρώτοι. Ούχ! τόσον εχθρικά!
επιθέσεις κα! πολιορκίαι θά προεκάλεσαν τήν πτώσιν αυτών, όσον οί κατά ραγδαίας βρο-
χάς από τοΰ βράχου τής ακροπόλεως μετά τών υδάτων κατερχόμενοι όγκοι χωμάτων
κα! λίθων, οΐτινες όπισθεν τοϋ τείχους συνεσωρεύοντο. Και τεμάχια βράχων θά κατέπε-
σαν ενίοτε κα! θά έκρήμνισαν μέρος τοϋ τείχους. Ό ϊδιος εΐδον κατά Φεβρουάριον 1918
από τοΰ παραθύρου μου να κατακρημνίζωνται δύο ογκόλιθοι κα! μετά τών υδάτων νά
κατακυλίωνται εντός χάνδακος προς τήν παραλίαν.

9: Τεμαχιον τείχους κάτωϋεν τής ^Εκκλησίας Άγιου Κωνοταντίνου.

Ή είκών αύτη, ήτις παριστάνει τό δεύτερον οπωσδήποτε άξιοσημείωτον τεμά-
χιο ν τοϋ τείχους κάτωθεν τής μικράς εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου, καί τίνες έπό-
loading ...