Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 154
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
154

Μιχαήλ Δέφνερ: Ή άρχαία όχύρωσις τής πόλεως Σκύρου

ΑΕ 1925-1926

τον άνήφορον παραστάς, ή άλλη κατέπεσεν όμοϋ μετά τοϋ κάτωθεν αυτής τείχους, το όποιον
εϊχεν εκεί πάχος μ. 1,10. Δι' αμφοτέρων των θυρών ή εντός τοΰ όχυρώματος φρουρά
ήδύνατο νά έπιχειρήση εξόδους κατά των πολιορκητών, δι' αυτών όμως και ό πολιορκών
εχθρός ήδύνατο νά εισχώρηση εις τό ώχυρωμένον τρίγωνον. Τοϋτο όμως δεν ήτο και
τόσον εΰκολον, όσον φαίνεται σήμερον, ότε πλείστοι καταπεσόντες ογκόλιθοι και τόσα
έπ' αυτών συσσωρευθέντα χώματα και μικροί λίθοι ανύψωσαν τό έμπροσθεν τών θυ-
ρών έδαφος. "Εν βλέμμα έπι της 16νζ εικόνος αρκεί. Ή ε'ικών αΰτη ελήφθη από θέ-
σεως, ήτις μεθ' ίκανάς δοκιμάς εκρίθη παρ'έμοϋ ώς ή καταλληλότερα, καθ' ό περιλαμ-
βάνουσα όλην την από τών άνω πύργων μέχρι τών της ακτής άνατολικήν όχΰρωσιν.
Έπ'αυτής φαίνεται όλον τό βορειοανατολικόν σκέλος μέχρι τοΰ κάτω τετραγώνου πύρ-
γου, διά φακοϋ δε βλέπομεν εις τό βάθος τό νοτιοανατολικόν σκέλος, προσέτι δέ λαμ-
βάνομεν ίδέαν τών φοβερών καταστροφών, άς έφ' όλης της μεγάλης μεταξύ τε τών τει-
χών και έξωθεν αυτών εκτάσεως έπήνεγκον τά κατερχόμενα ΰδατα μυρίων όμβρων.

Αίτια τών καταστροφών τούτων, ιδίως τοΰ νοτιοανατολικού σκέλους, ύπήρξεν ή

πολύ απότομος προς ανατολάς κλίσις
τοΰ λόφου μεταξύ τής βόρειας πλευράς
τοΰ Κάστρου και τοΰ βορειοανατολι-
κού πύργου και ή μεγάλη ορμή τών
κατά ραγδαίας βροχάς μεταξύ τών δύο
πύργων καταρρεόντων ύδάτοον, άτινα
από τών αρχαιοτάτων χρόνων ύπέσκα-
πτον τό έδαφος, παρέσυρον χώματα,
λίθους και τεμάχια βράχων και δεν
έφείδοντο και τών τειχών τής όχυρώ-
σεως. Ό κ. Φρέδριχ πλανάται γράψας
έν σελ. 266 (στίχ. 1—5 άνωθεν) «ότι
τον μεταξύ τών πύργων χώρον οι κά-
τοικοι μεταχειρίζονται ώς άποθήκην
άμμου και λατομείον, και ότι τοιουτο-
τρόπως τό, μέρος εκείνο έξεκοιλάνθη
και μετεβλήθη τόσον, ώστε περι τής
όδοϋ τής άγούσης προς τήν πύλην τής
ακτής ουδέν πλέον δύναται τις νά εΐπη».
Περι τής όδοΰ ταύτης καΐ εγώ δεν δύ-
ναμαι πολλά νά εΐπω. Πάντως όμως,,
επειδή παρά τό πρανές ήτο πολύ συχνά-
ζομένη, κατ' ανάγκην θά ήτο ισοπεδω-
μένη και κατά τι πλάτος έστρωμένη.
Έξετάσας τό μεταξύ τών δύο πύργων μέρος υπό τήν έποψιν ταύτην εύρον
ολίγον κάτωθεν τοΰ βορειοανατολικού στρογγύλου πύργου έπιφάνειαν τής όδοΰ,
όπου μοι έφαίνετο ότι διακρίνω οριζόντιας έγκοπάς χαμηλών βαθμίδων έν τω ισοπε-
δωμένα) βράχω. Άφοΰ ό εργάτης μου διά πτύου και σαρώθρου έκαθάρισε τό μέρος
loading ...