Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 156
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0168
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
156

Μιχαήλ Δέφνερ: Ή αρχαία όχύρωαις της πόλεως Σκύρου

ΑΕ 1925-1926

21: Ή πρόσοιρις τον βορείου τείχους τον τετραγώνου πΰργον.

Της ανατολικής πλευράς τοΰ πύργου τούτου ώς και τοΰ νοτιοανατολικού πύρ-
γου καΐ της μεταξύ των δύο τετραγώνων πύργοον πύλης ελάχιστα μόνον ϊχνη φαί-
νονται. Τους εκεί. κατακειμένους ακόμη ογκολίθους και ίσως τα παρ' αυτούς θεμέλια
έκάλυπτον τότε οί υψηλοί στάχεις της σπαρείσης κριθής, ής ένεκα δεν έπετρέπετο
να σκάψω.

Ό Φρέδριχ κατά τά 1904 τ']δυνήθη εκεί περισσότερα ακόμη να ϊδη. Δια τοϋτο
παραθέτω ενταύθα, όσα γράορει περί των πύργων της ακτής (εις τούς 8 τελευταίους
στίχους της σελίδος 265) :

«Κάτω είνε οχυρά έγκατάστασις πύλης- δύο ορθογώνιοι πύργοι μ. 7,70 βάθους
και μ. 6,60 πλάτους έχουσιν έν τω μέσω άνοιγμα μ. 17,25, όπερ περιείχε χήν πύλην.
Δυστυχώς σώζονται μόνον 1—2 δόμοι τών πύργων μετ' επιμελώς κατειργασμένων γω-
νιών, τών δε εσωτερικών πλευρών σώζονται μόλις μ. 6,00 της μιας και μ. 7,10 της ετέ-
ρας* έπρεπε να σκάψη τις ολίγον, διά να καθορίση τό σχέδιον πού πυλώνος».

Έπι της 21*1$ εικόνος οραίνονται αριστερά της γωνίας Χ λίθοι τινές, οϊτινες
κείνται εις την άρχικήν των θέσιν (ϊη 8ΪΙα). "Επειτα μ. 3,50 κάτωθεν της πύλης αρχί-
ζει τείχος κάπως νεώτερον, ούχι όμως εις την γραμμήν τοΰ βορείου τείχους της πύλης,
άλλα μ. 2,50 όπισθεν της γραμμής ταύτης. Τό νεώτερον τοϋτο τείχος κατήρχετο προς την
παραλίαν, τον μικρόν λιμένα. Ό Φρέδριχ ήδυνήθη αυτού νά μέτρηση άκόμη μ. 9.50.
Άλλα και τότε ήδη τό τελευταΐον τεμάχιον ήτο ετοιμον νά καταπέση. "Εκτοτε προ πολ-
λού κατέπεσεν, έμειναν δέ μόνον όσα δεικνύει ή ε'ικών.
loading ...