Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 157
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0169
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925-1926

Μιχαήλ Δέφνερ: Ή άρχαία όχύρωαις της οτόλεως Σπύρου

157

"Ανοδος προς τον νοτιοανατολικόν πνργον (τον Άγιου Νικολάου)
καί άπό τούτου προς το ύψηλότατον οημεΐον της όχυρώσεως.

Κατά την έξήγησιν της 14^5 εικόνος, ήτις παριστά τον νοτιοανατολικόν πύρ-
γον, ειπον, δτι ή ε'ικών αύτη επίτηδες ελήφθη έκ ΝΝΑ, όπως εις την άριστεράν πλευράν
τοΰ πύργου καταστή όρατόν τεμάχιον τείχους, έξ ού ανήρχετο ή όχύρωσις μέχρι της
κατακορύφου πλέον νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ βράχου της ακροπόλεως,

Ή έρευνα τοΰ μέρους τούτου της όχυρώσεως υπήρξε δι' έμέ ή μάλλον κοπιώ-
δης, διότι, έβδομηκοντούτης σχεδόν, ήναγκαζόμην, επί οκτώ ημέρας καθ' έκάστην τετρά-
κις τούλ,άχιστον να κάμνω τον δρόμον μεταξύ τής κατοικίας μου και τοΰ πύργου και
από εκεί νά άναρριχώμαι τούς άποκρήμνους βράχους μέχρι και του ανωτάτου σημείου
τοΰ + τής 22Τ)? εικόνος, εις δ δεν άνερριχήθη ποτέ αϊξ Σκυριανή.

Προς κατανόησιν τοΰ μέρους τούτου τής όχυρ(όσεοΰς θεο^ρώ συντελεστικόν νά πα-
ρατεθή αμέσως ή έκ τοΰ λόφου Φούρκα ?α]φθεΙσα 22α είκών, ήτις εΐνε γενική άποψις τής
τε νοτιοανατολικής και τής νοτίου πλευράς τοΰ βράχου τοΰ Κάστρου.

22: Το άνώταιον οημεΐον της όχνρώοεως.

Έπι τής εικόνος ταύτης φαίνονται διά τοΰ φακοϋ εις την νότιον γοονίαν τείχη
παλαιότερα πολύ τής των Αθηναίων όχυρώσεως, κατωτέρω μία προϊστορική έκ τοΰ βρά-
χου κεκομμένη κατοικία, κάτω δε ό δρόμος, τον όποιον κατεσκεύασα προς τον έπι τής
Φούρκας ναόν τοΰ Απόλλωνος, και μία διακλάδωσις προς τον δρόμον τής παραλίας.

Ό κάτω σταυρός: Ό πύργος τοΰ Άγιου Νικολάου, έξ ού αρχίζει τό τείχος.
loading ...