Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 161
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0173
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925-1926

Μιχαήλ Δέφνερ: Ή Αρχαία όχνρωσις της πόλεως Σκύρου

161

μάχια των νοτιοανατολικών, νοτίων και νοτιοδυτικών τειχών της αρχαίας όχνρώαεως
της άκροπόλεως της Σκύρου. Τά έπ' αυτών μεσαιωνικά τείχη, τα όποΐα παρημπό-
δισαν την παραιτέρω κατάπτωσιν τών αρχαίων, ανήγειρε μεταξύ 1350 καΐ 1400
ή ό Νικόλαος Γ' Δελλακάρτσερης ή ό διάδοχος αύτοϋ, ό ένατος δούξ του Αρχιπε-
λάγους Φραγκίσκος Α. Κρίσπης. Ένδοθεν τών τειχών τούτων φαίνονται αί έγκατα-
λειφθεΐσαι πλέον ο'ιχίαι τών Σκυρίων, οΐτινες κατέβησαν και κατωκησαν εις τάς
κατωφέρειας ιού λόφου. Τό δέ ύψηλότερον ση μείον της άκροπόλεως κατέχει ή ενετική
δεξαμενή, ή λεγομένη Σκοτεινή Φυλακή.

Τών νοτιοανατολικών, νοτίων και νοτιοδυτικών τειχών της αρχαίας όχυρώσεως

28: Τά τρία άναλήμματα της προηγουμένης εικόνος 29: Δευτέρα σειρά άναλημμάτων εις την άριστερον όψιν

και άλλα τρία δεξιά τονάνήφΟρον. του βρ'χου και πλησίον του καθέτου Χρημπν.

της άκροπόλεως έλάβομεν έξ αποστάσεως 5 — 10 μέτρων ένδεκα φωτογραφίας, όπως
κρίνωσιν οί ειδήμονες, αν όντως εις την νότιον γωνία ν ύπάρχωσι λείψανα πολυγώνων
τειχών, οΐα ό Φρέδριχ ένόμιζεν δτι ά.-ό κάτω διέκρινε δια τηλεσκοπίου (σελ. 261, στίχ.
1-2 άνωθεν).

"Οταν έπι της οδού, ήτις διέρχεται άνωθεν τοΰ νοτιοανατολικού πύργου, βαδί-
σωμεν προς νότον, βλέπομεν μετ' ου πολύ έπι τού βράχου της άκροπόλεως τό πρώ-
τον τεμάχιον τού τείχους, τό όποιον έχει κατεύθυνσιν νοτιοανατολικήν (ΝΑ). "Ανω-
θεν αυτού ανέρχονται υψηλά τά μεσαιωνικά τείχη.

21
loading ...