Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 163
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0175
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α13 1925-1926

103

στάσεως 7 μέτρων. Μεθ' ημέρας τινάς πάλιν άνέβην μετά του φωτογράφου και έφοοτο-
γραφήσαμεν τα λεγόμενα ταύτα λείψανα πολυγωνικών τειχών ακριβώς έκ νότου.

Ιδού ή 341! εΐκών.
Όμολογώ δτι δεν δΰ-
ναμαι να αναγνωρίσω
λείψανα πολυγωνικών
τειχών οΰτε εις την
προηγουμένην εικόνα
οΰτε εις ταύτην. "Αλ-
λωστε δεν χρειάζομαι
νά φωτισθώ έκ τών
εικόνων, άφοϋ όλα τά
τείχη είδον έκ τού εγ-
γύς. Έγώ έχω την εξής
γνώμη ν:

Ή αρχαία όχύ-
ρωσις της ακροπόλεως
ανήρχετο, Ιδίως εις
την νότιον γωνίαν,

είς υψΟς μεγαλείτερΟΛ' 32: Το δεύτερον ιεμάχιον το εχον κατεύ&ννσιν νοτιονοτιοανατολικήν.

έκείνου, εις τό όποιον

ανήρχοντο τά φραγκικά τείχη, τά όποια βλέπομεν σήμερον. "Οταν λοιπόν έτυχεν, έκ σει-
σμού ή έξ άλλης αι-
τίας μέρος τού εξωτε-
ρικού τείχους αίφνης
νά άποσπασθή και νά
κρημνισθή, αμέσως θά
ήρχισεν ή κατάπτωσις
όλων τών άνωθεν αύ-
τούόγκολίθων τού έξω-
τερικοΰ τείχους, τών
μικροτέρων ογκολίθων
τών έσωτερικών δόμων
και όλων τών όπισθεν
παραγεμισμάτων, τά
όποια όλα άναμΐξ με-
ταξύ τού βράχου της
ακροπόλεως και τού
λόφου της φούρκας θά

ρ, τ. - - . , , , , έσχημάτισαν χαώδεις

οο: ίο τρίτον τεμαχιον τον τείχους, εις την νοτιον γωνιαν. /\. μ λ -

σωρούς.

Όταν όμως εις τι μέρος της ακροπόλεως, λόγω τού έκεΐ ιδιάζοντος σχηματι-
loading ...