Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 173
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0185
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925—1926 Νικ. Χ- Κοτζια: Δημοτικόν ψήφισμα Άλών τών Άραφηνδίων

173

ο.ϋτγ] προέρχεται έκ τών περισσοτέρων και πλησιεστέρων ερειπίων, άν μή άνήκη εις αυτό
τοϋτο τό κτίσμα, τό όποιον δεν αποκλείεται να εΐναι αυτό τό ιερόν Αρτέμιδος της
Ταυροπόλου, ώς εκ τε τών
επιγραφών και έξ άλλων τινών
τεκμηρίων δΰναταί τις νά εί-
κάση.

"Οσον δ' άφορα την θέ-
σιν τοϋ Άραφήνος πρβλ. Μϊΐ-
ο1ι1ι5£θγ (ϋβΐΏθΐι σελ. 14). Τό
δτι δέ αί Άλαι άπό τοϋ Άρα-
φήνος ώνομάσθησαν Άραφη-
νίδες, δεν αποδεικνύει καΐ δτι
ο Άραφήν ήτο πλησιέστατα
τών Άλών και έν κυριαρχούση
θέσει, ώς νομίζει ό ΙιόρβΓ
(αύτ. σελ. 362), άλλ' δτι εις τών
δήμων της Αττικής ό Άραφήν,
εκείτο εις τό Α. μέρος ταύτης,
κατέχων τό μεταξύ Μαραθώ-
νος και Βραυρώνος μέρος, και
πιθανώς όλόκληρον τήν άπό
τών ΝΑ. προπόδων τοϋ Πεντελικοϋ μέχρι τοϋ Βραυρώνος έ'κτασιν, ιδρυμένος δέ εκεί
που, ένθα ό Μϊ1ο1ι1ιο£θγ (ϋβΐΏθΐι σελ. 14) ορίζει. Έάν δέ βραδύτερον, άλλ' εις αρχαιότα-
τους χρόνους και δι' άγνωστους λόγους, συνωκίσθησαν έν τή μεγάλη και εύφόρω ταύτη
έκτάσει ή τε Φηγαία και αί Άλαι και άν οί πρώτοι κάτοικοι τών Άλών, Άραφήνιοι
πιθανώς δντες, ωνόμασαν τάς Άλας, Άραφηνίδας, δι' άμφοτέρους τούς λόγους τού-
τους, κατ' άντιδιαστολήν προς τάς άλλας, τάς Αίξοονικάς, ουδόλως παράδοξον.

Ότι δέ δύο δήμοι, ισοδύναμοι και ούχι εις κυριαρχών, ύπάρχουσιν έν τή περιφέρεια
ταύτη, αποδεικνύεται σαφώς έκ τών ύπαρχουσών δύο μικρών προϊστορικών άκροπόλεων·
τούτων ή μεν μία, προασπίζουσα τό όρεινότερον και μεσογειδτερον μέρος, κείται ΒΔ.
τής Άλικής και έπι τοϋ Βουνού Γκοϋρι-Λάχι, ή δέ ετέρα, δεσπόζουσα τής παραλιακής
έκτάσεως, κείται ΝΔ. τών Άλών και έπι τοϋ βουνού Ζάγανι. Είναι δέ προφανές, δτι έκα-
τέρα τών άκροπόλεων τούτων άνήκει εις δύο διαφόρους δήμους, εις έκάτερον τών οποίων
ύπέρκειται και δη ή μεν ΒΔ. τής Άλικής κειμένη, πιθανόν νά άνήκη εις τήν Φηγαίαν, ή δέ
ΝΔ. ταύτης εις τάς Άλας, αί όποΐαι τότε βεβαίως και άσφαλώς έξετείνοντο προς Ν. τής
Άλικής, ην περιελάμβανον.

Σχ. 7-8, έν τοις άγώοιν, οΐς τί&ηοιν. Συνεπλήρωσα κατά τά Γ. Οίκονόμον
ΑΕ 1910 σελ. 403, « έν άπασι τοις άγώσι, ους άν ή πόλις τιθεΐ», ΙΟΙ2 555 = II 251,
ΙΟΙ2 510 = 11 275 «οΐς ή πόλις τίθησιν», ΙΟΙ2 513 = 11 276. «έν πάσι τοις άγώσι»,
ΙΟΙΓ 1182 = 11 575. και έν Έρετρικοΐς Κ. Κουρουνιώτου ΑΕ 1911 σελ. 27 κ. έξ. υπ*
αριθ. 9, 13, 14 και 18 «..τήν προεδρίαν έν τοις άγώσιν, οις ό δήμος τίθησι».

Αγώνες δ' έν Άλαϊς ταΐς Άραφηνίσι δεν είναι άλλοθεν γνωστοί· δτι δέ ούτοι

3: ''Ενεπίγραφον τμήμα πεσσού παρό. τον όποιον ενρέϋ'η τό ιΐ'ήφισμα-
loading ...