Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 175
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1925—1926 Νικ. Χ. Κοτζιά: Δημοτικδν ψήφισμα Άλών των Άραφηνίδων

175

ΣΤ. 8-9, νέμειν δέ καϊ μερίδα.., συνεπλήρωσα κατά τά ΙΟΙ2 334 = 11 163 «. ..

τους ίεροποιούς ... νείμαντας τοις πρυτάνεσιν πέντε μερίδας..., άπονέμειν δέ τάς μερί
δας εις τον δήμον έκαστον κατά τους πέμποντας», ΙΟ II2 1187 = II 5. 574 «νέμειν δέ
αύτω καϊ μερίδα έκ των ιερών», Ι(ΠΙ2 1231 =11 5.597ο «νέμειν δέ αύτω και μερίδα εγ
μυστηρίων των μεγάλων», ΙΟ-ΙΡ 1214 = II 589 «νέμειν δέ και Καλλιδάμαντι μερίδα»,
Ι(χ1Ρ 1254 «νέμειν δέ αύτω και μερίδα τους Παραλούς,» και ΙΟΙΡ 1330 «και μερίδα νεΐ-
μαιπάσιν τοις μετέχουσι της συνόδου και παισΐ και γυναιξί».

Στ. 10, τους ίεροποιούς. Ή αρχή αΰτη τό πρώτον ήδη παρουσιάζεται εν τφ δήμω
Άλαιέων. Έκ της χρήσεως τοϋ πληθυντικού εικάζω, δτι είναι πλείονες τών δύο, πιθανόν
τέσσαρες. Ίεροποιοι δέ συναντώνται παρ' Αίξωνεΰσι δια τό ιερόν της "Ηβης, κληρωτοί
και κατ' ένιαυτόν, και εν Άλιμοϋντι (I, I Ε. Ηοηάΐυβ Αίϊι. Βγ. 8ο1ι. XXIV σελ. 151 κ.έξ.).
Πρβλ. Άριστ. ΑΠ 54,6-7. Γίλβερτ (μετάφρ. Ν. Πολίτου) Δημ. βίος Ελλήνων, Αθήναι 1897
σελ. 255 κ.έξ. και είδικώτερον Γ. Οικονόμου 'Αρχ. Δελτ. 1922 σελ. 272 κ.έξ.

Οί ίεροποιοι δέ ένταϋθα συν τοις άλλοις έχουσι και τήν έπιμέλειαν εν ταϊς κρεανο-
μίαις, έν φ έν Μυρρινοϋντι ΙΟ-ΙΡ 1183 = II 578 τήν λειτουογίαν ταύτην εκτελεί ό δήμαρ-
χος, επίσης έν Έλευσΐνι ΙΟΙΡ 1187 = 11 578 ό δήμαρχος ό άει δήμαρχων, ίσως δέ και
Λάμπτραις ΙΟΙΡ1204 =11 582 ό δήμαρχος.

Ή δ' αρχή τών ίεροποιών παρ' 'Αλαιεϋσι δέ/ είναι άλλοθεν γνωστή· επειδή δέ
έν τε τω ψηφίσματι ΙΟΠ2 1175=572 τοΰ 360 π. Χρ. και έν τω Ι& II2 1174=11 571
δέν αναφέρεται τοιαύτη αρχή, τό δέ ήμέτερον ψήφισμα ανάγεται εις τον Δ' αι., υποθέτω
ότι οί έν τούτω αναφερόμενοι ίεροποιοι δέν είναι δημοτική αρχή αιρετή υπό τών δημο-
τών, αλλά δημοσία, συνισταμένη εξ ίεροποιών, έκ τών κατ' ένιαυτόν δέκα κ?α]ρουμένων
προς τέλεσιν θυσιών τίνων και διοίκησιν τών πεντετηρίδων πλήν τών μεγάλων Πανα-
θηναίοΜ'. Πρβλ. 'Αριστ. ΑΠ ως άνωτ. καϊ Οικονόμον ως ανωτέρω.

Στ. 11, Αναγιγνώσκω «ποιονντας Α.» Ό στίχος παρέχει πολλήν δυσκολίαν διά
τήν συμπλήρωσιν της έλλειπούσης λέξεως. Διά ταύτης νομίζω, ότι απονέμεται τω δη-
μάρχω υπό τών ίεροποιών ίδιότης τις· θά ήρμυζεν ίσως «πρόεδρον» ή ακοινωνόν»1 άλλ'
ή μέν πρώτη αποκλείεται, γνωστού όντος, ότι ό δήμαρχος προεδρεύει πασών τών δη-
μοτικών έορτών (Η&ηββοιιΙΙϊθγ αύτ. σ. 94. Πολίτου ΔΒΕ. σ. 252), ή δέ ετέρα εΐναι αδό-
κιμος και άμαρτύρητος· άλλην δέ τινα πρόσφορον και μεμαρτυρημένην δέν ευρίσκω.

Τό τελευταΐον γράμμα τοϋ στίχου τούτου, τό Α, ώς έκ τοϋ επομένου στίχου δη-
λοΰται, αποτελεί τό άρχικόν γράμμα τοϋ δημαρχικοϋ ονόματος, ή κατάληξις τοϋ οποίου
διεσώθη ωσαύτως έν τω τελευταίω στίχω ή «αν». Συνεπλήρωσα 'Α(ρχί)αν. Ύπό τό όνομα
δέ τούτο φέρεται ό άρχων τοϋ 419/8 (ϋΐίί. δγ11 3 88) αΑρχίας· έπι τούτο οί Κήρυκες
ήμφεσβήτον τό χωρίο»* ούτος όμως δέν ταύτίζεται τω ήμετέρω ένεκα της χρονολογικής
διαφοράς.

"Ετερος Άρχίας εΐναι ό έν τω τιμητικώ ψ. τοϋ δήμου τών Αθηναίων υπέρ Διο-
σκουρίδου 'Αβδηρίτου αναφερόμενος άρχων τοϋ 346/5 (ϋίιι. 8γ113 207)· ό αύτός άρχων
αναφέρεται καϊ έν τω Αίξωνικω ψ. περί μισθώσεως τών αγρών «τον δέ πριάμενον τάς
έλάας έκκόψαι, έπειδάν 'Ανθίας τον καρπόν κομίσηται τον μετ Άρχίαν άρχοντα προ τδ·
άρότο». Καίτοι δέ λείπει τό δημοτικόν τοϋ άρχοντος τούτου, καθίσταται πιθανόν ούτος,
νά εΐναι ό αύτός τω ήμετέρο).
loading ...